ကရင္ျပည္နယ္ ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္ JMC-L ႐ံုးကို ဖာပြန္တြင္ ပထမဆံုး စတင္ဖြင့္လွစ္

တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ -NCA အရ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္ JMC-L ႐ံုးကို ကရင္ျပည္နယ္ ဖာပြန္ၿမိဳ႕ရွိ စုေပါင္း႐ံုးတြင္ ၾသဂုတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔က ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ကရင္ျပည္နယ္အတြက္ ျပည္နယ္အဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ JMC-S ကိုၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႔စည္းကာ ဖားအံၿမိဳ႕တြင္ ႐ံုးဖြင့္လွစ္ထားၿပီးေနာက္ ယခု ပထမဆံုးေသာ ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္ JMC-L ႐ံုးကို ဖာပြန္ၿမိဳ႕တြင္ ထပ္မံဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္နယ္အဆင့္ JMC-S အရပ္သား ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒၚနန္းေစအြာက “ကရင္မွာဆိုရင္ ဒီ JMC-L အ ေနနဲ႔ဖြင့္ႏိုင္တာ ဖာပြန္တစ္ခုတည္းရွိေသးတာေပါ့။ ျပည္နယ္တိုင္းအဆင့္ေတြကို ဦးစားေပးဖြင့္ရတာဆိုေတာ့ ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္ကို အခုက်မွဖြင့္ႏိုင္ခဲ့တာပါ။ ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္ေကာ္မတီအတြက္လည္း ဖြဲ႕ထားၿပီးပါၿပီ” ဟုေျပာသည္။

ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္ JMC-L ကို ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားဘက္မွ တစ္ဦးစီ၊ ႏွစ္ဖက္အသိအမွတ္ျပဳသည့္ အရပ္သားကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးစီပါ၀င္ကာ စုစုေပါင္းအဖြဲ႔၀င္ ၈ ဦးျဖင့္ဖြဲ႔ စည္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ား လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းမ်ား၊ ေအာက္ေျခအဆင့္တြင္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေျခအေနမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္၊ စီစစ္ျခင္းႏွင့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ညိႇႏိႈင္းေျဖရွင္းသြားရမည္ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

ဖြဲ႔စည္းပံုမွာ ဥကၠဌ (အစိုးရ) တပ္မေတာ္မွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး၊ ဒုဥကၠဌ (၁ ) တိုင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမွ တစ္ဦး၊ ဒုဥကၠဌ (၂) အရပ္သားကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး၊ အဖြဲ႔၀င္မ်ားအျဖစ္ (အစိုးရ) ၿမိဳ႕နယ္ ေထြအုပ္မွတစ္ဦး၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမွတစ္ဦး၊ အရပ္သားကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး၊ အတြင္းေရးမႉး (၁) တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မွတစ္ဦး၊ အတြင္းေရးမႉး (၂) အစိုးရဘက္မွတပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးတို႔ျဖစ္သည္။

ယခု႐ံုးဖြင့္လွစ္သည့္အေပၚ KNU ဖာပြန္ခ႐ိုင္တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက “ ဒီ JMC ကိစၥမွာ ေဒသနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေတာ့မွ ေဆြးေႏြးပြဲကုိယ္စားလွယ္လြတ္ေပးဖုိ႔ဆုိရင္ေတာ့ ကိုယ္စားလွယ္ေစလႊြတ္ေပးတာမ်ဳိး ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ မူေၾတာ္(ဖာပြန္) ခ႐ုိင္အေနနဲ႔ဒီအေပၚမွာ ျပန္ၿပီးေဆြးေႏြးတာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်တာမ်ဳိးေတာ့မရွိေသးဘူး” ဟုေကအုိင္စီသုိ႔ ေျပာဆိုသည္။

ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္ JMC-L ကို ဖာပြန္တြင္ စတင္ဖြဲ႔လွစ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အျခားေနရာမ်ားျဖစ္သည့္ ေတာင္ငူ၊ ထား၀ယ္၊ ေကာ့ကရိတ္၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး စသည္တို႔တြင္ ဆက္လက္ဖြဲ႔စည္းသြားရန္ရွိေၾကာင္းလည္း ျပည္နယ္ အဆင့္ JMC-S အဖြဲ႔၀င္မ်ားထံမွ သိရသည္။

ယမန္ေန႔က ဖာပြန္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ JMC-L ႐ံုးဖြင့္ပြဲသို႔ အေရွ႕ေတာင္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တိုင္းမႉး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ိဳး၀င္း၊ ကရင္ ျပည္နယ္နယ္လံု၀န္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီးမ်ိဳးမင္းေနာင္၊ ျပည္နယ္ရဲမႉးႀကီး၊ JMC-U မွ ဒုဥကၠဌ ၂ ဆရာေတာ္ မက္သ႐ူးေအး၊ KNU မွ JMC-S မွ ဒုဥကၠဌ (၁) ဗိုလ္မႉးႀကီး ေစာေဖာဒိုႏွင့္ အျခားျပည္နယ္ အဆင့္အဖြဲ႔ ၀င္မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရ သည္။