အီတူးထာ့ျပည္တြင္း ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ရံပံုေငြရွာ ေစ်းေရာင္းပြဲ ၾသစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့

စက္တင္ဘာလကုန္တြင္ ေထာက္ပံ့မႈ အကူအညီမ်ား ျပတ္ေတာက္သြားၿပီျဖစ္သည့္ ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ အီတူးထာ့ ဒုကၡသည္ မ်ားအတြက္ ရံပံုေငြရွာေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္ အစီအစဥ္တစ္ခုကုိ စက္တင္ဘာလ ၃ဝရက္ေန႔ ညက ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ နယူး ေဆာ့သ္ေဝးျပည္နယ္၊ ဆစ္ဒနီၿမိဳ႕ Chester Hill ရပ္ကြက္၊ Youth Center တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ေျပာင္းလဲေနသည့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနႏွင့္ လက္ရွိ ရိကၡာျဖတ္ေတာက္ခံလိုက္ရေသာ အီတူးထာ့ဒုကၡသည္မ်ား၏ အခက္အခဲ အေျခအေနမ်ားကို ျပည္ပေရာက္ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ ကယ္ဆယ္ေရး အသင္းအဖြဲ႔မ်ားသိေစရန္ ရံပုံေငြရွာ ေစ်းေရာင္းပဲြေတာ္ကုိ ျပဳလုပ္က်င္းပရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၾသစေၾတးလ်ား ကရင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ နယူးေဆာ့သ္ေဝးဌာနခြဲ ဥကၠဌေစာ တာမလာေဂၚက အဖြင့္မိန္႔ခြန္းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၎အျပင္ ႏိုင္ငံတကာေရာက္ ကရင္မ်ားကလည္း နယ္စပ္ဒုကၡသည္မ်ားကို ရိကၡာအကူအညီမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ မိမိႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ အစိုးရ၊ အလႉရွင္ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားသို႔ တိုက္တြန္း အႀကံဥာဏ္ေပးၾကရန္ႏွင့္ စိတ္ခ်လံုၿခံဳေသာ အေျခအေနေရာက္၍ ဒုကၡ သည္မ်ား ေနရပ္ျပန္ႏိုင္သည့္ အခ်ိန္ေရာက္သည္အထိ စားနပ္ရိကၡာအကူအညီမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးရန္ ေစာတာမလာေဂၚက အခမ္းအနားတြင္ တုိက္တြန္းေျပာဆုိခဲ့သည္။

ယူေကႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ ကရင္အဖဲြ႔အစည္း-IKO ကိုယ္စားလွယ္ ေနာ္ထူးခူက “မည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ သူတစ္ ပါး ေထာက္ပံ့တာနဲ႔ ေက်နပ္ၿပီး ဒုကၡသည္ေတြအျဖစ္ မေနခ်င္ၾကပါဘူး။ စိတ္ခ်လံုၿခံဳ အာမခံခ်က္သာေပးႏိုင္ရင္ ကိုယ့္အိမ္ကိုယ္ ျပန္မဲ့သူခ်ည္းပါပဲ။”ဟု အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုေန႔ အခမ္းအနားသို႔ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္သည္မ်ား၊ ၾသစေၾတးလ်ားဆိုင္ရာ ဒုကၡသည္ေကာင္စီ ကိုယ္စား လွယ္၊ ဒီမိုကေရစီမဟာမိတ္မ်ား၊ ေရႊ႕ေျပာင္းကရင္လူမ်ိဳးမ်ား၊ ယူေကႏွင့္ နယ္စပ္မွ ေကအဲန္ယူ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စုစုေပါင္း (၁၂၀)ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ဒုကၡသည္မ်ား၏ ပညာေရးႏွင့္ ဒုကၡသည္ ကူညီေထာက္ပံ့ေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ကို သက္ဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ေျပာၾကားျခင္းအျပင္ မုန္႔ဟင္းခါး၊ ဆိုက္ေကာ္(အသားအူေခ်ာင္း)၊ မိမိၿခံထြက္ ဟင္းသီးဟင္း ရြက္မ်ား၊ ေခါျပင္၊ မုန္႔လက္ေစာင္း၊ ေရႊရင္ေအးႏွင့္ ၾကက္သားဆီ ထမင္းတို႔ကို ဒုကၡသည္ရံပံုေငြအျဖစ္ ေရာင္းခ်ခဲ့ၾကသည္။

ရံပုံေငြ ရွာေဖြပဲြ အခမ္းအနားသုိ႔ တက္ေရာက္လာအားေပးသူ ေစာအဲလ္ဘတ္က “ကိုယ္လည္း သူတို႔လိုပဲ တခ်ိန္က ဒုကၡသည္ ျဖစ္ခဲ့ဖူးတဲ့အတြက္ စာနာမိပါတယ္။ ဒီလုိ ရိကၡာျဖတ္ေတာက္လိုက္တာဟာ အေျခအေနေတြကို ပိုဆိုးရြားသြားေစႏိုင္တယ္။”ဟု ေျပာသည္။

ၾသစေၾတးလ်ား ကရင္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႔အေနျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ ကမၻာဒုကၡသည္မ်ားေန႔တြင္ နယ္စပ္ကရင္ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ရံပံုေငြ ရွာ ေစ်းေရာင္းပဲြေတာ္မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္တြင္မွ အီတူးထာ့ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ သီးသန္႔ ရံပံု ေငြရွာ ေစ်းေရာင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိေန႔ ရံပံုေငြရွာပြဲမွ ရရွိလာေသာ ပ်မ္းမွ် ၾသစေၾတးလ်ားေဒၚလာ ၂၉၀၀ကို ရိကၡာျဖတ္ေတာက္ခံထားရေသာ အီတူးထာ့ဒုကၡ သည္စခန္းသို႔ စားနပ္ရိကၡာ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ရန္ ပို႔ေဆာင္ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။