ေခ်ာင္းဆံုျမိဳ႕နယ္တြင္ ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ ေျမတူး၊ ေက်ာက္တူးျခင္း လုပ္ငန္းကို ယာယီခြင့္ျပဳသင့္ဟု ေဒသခံမ်ားဆို

ေခ်ာင္းဆံုျမိဳ႕နယ္တြင္ ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ ေဒသတြင္း သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္ပ်က္စီးနိုင္ျခင္းမရွိသည့္ ေနရာမ်ား၌ ေျမတူး၊ ေက်ာက္တူးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ယာယီခြင့္ျပဳသင့္ေျကာင္း ေဒသခံမ်ားေျပာဆိုသည္။

“ေခ်ာင္းဆံုျမိဳ႕နယ္မွာ ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ကိုင္ေနတယ္၊ အထူးသျဖင့္ ရြာခ်င္းဆက္လမ္းနဲ႔ ကြင္းကူးလမ္းေတြကို ေျမသားလမ္းခင္းတာတို႔၊ ကတၱရာလမ္းခင္းတာတို႔ လုပ္ကိုင္ေနတယ္၊ လုပ္ငန္းေတြလည္း မျပီးျပတ္ေသးဘူး အခ်ိန္မီ ျပီးစီးနိုင္ဖို႕ လုပ္ကိုင္ေနရတယ္၊ ျပင္ပက ေက်ာက္ေတြ ဝယ္ယူ တင္သြင္းမယ္ဆို္ရင္ ေဈးနႈန္း ထက္ဝက္ေက်ာ္ ပိုမိုကုန္က်မႈ ရွိေနတယ္”ဟု ေခ်ာင္းဆံုျမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ဌ ဦးခင္ေမာင္ဦးက ဆိုသည္။

ေခ်ာင္းဆံုျမိဳ႕နယ္မွ ေက်ာက္တူး လုပ္ငန္းမ်ားမွာ လမ္းခင္းနိုင္သည့္ ေက်ာက္သားမ်ားကို လူအားျဖင့္သာ တူးယူေနျကျပီး စက္ယနၱရားျဖင့္တူးေဖာ္ျခင္း၊ မိုင္းခြဲ၍ တူးေဖာ္ျခင္းမ်ားလည္း မရွိသျဖင့္ ေမာ္လျမိဳင္-ေခ်ာင္းဆံု သံလြင္ျမစ္ကူးတံတား ျပီးစီး၍ ျပင္ပေဒသမ်ားမွ အလြယ္တကူ ဝယ္ယူသယ္ေဆာင္နိုင္သည့္ အခ်ိန္မွသာ ေဒသမွ တရားမ ဝင္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ေျမတူး၊ ေက်ာက္တူးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ပိတ္ပင္သင့္ေျကာင္း ေခ်ာင္းဆံုျမိဳ႕နယ္မွ ျမိဳ႕မိျမိဳ႕ဖ ဦးညြန့္ဝင္းက ေျပာသည္။

ေျမတူး၊ ေက်ာက္တူးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ၂၀၁၆ ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္တြင္ ေနာက္ဆံုးထား၍ လုပ္ငန္းမ်ား ပိတ္သိမ္းရန္ ေခ်ာင္းဆံုျမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ သတိေပး တားျမစ္ထားျပီး ယခု လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားမွာ ခြင့္ျပဳခ်က္ တရားဝင္ ေလွ်ာက္ထားဆဲျဖစ္ေျကာင္း ကေညွာ္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးအာကာေက်ာ္က ေျပာသည္။

ေခ်ာင္းဆံုျမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမတူး၊ ေက်ာက္တူးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ဌာနအဆင့္ဆင့္မွ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိ္ရန္ ေစာင့္ဆိုင္းေနခ်ိန္မ်ားတြင္ ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အမွန္တကယ္ လိုအပ္ေနခ်ိန္ျဖစ္၍ လတ္တေလာတြင္ ခြင့္ျပဳသင့္ေျကာင္း ေခ်ာင္းဆံုျမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ့ေဆာက္လုပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ေခ်ာင္းဆံုျမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမတူး၊ ေက်ာက္တူးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနွင့္ အညီ လုပ္ငန္းခြင့္ ျပုခ်က္မ်ား ရယူျပီးမွသာ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျကရန္နွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ မရွိေစေရးအတြက္ သတိေပးတားျမစ္ထားျခင္းျဖစ္ေျကာင္း ေခ်ာင္းဆံုျမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။