တရားစြဲဆိုခံရေသာ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းအမႈကို တရားျပိဳင္မ်ား ေနထိုင္ေသာ ေနရာတြင္သာ တရားစြဲရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္

၈၈ မ်ိဳးဆက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္ ပြင့္လင္းလူ့အဖြဲ႔အစည္းမွ ထုတ္ေဝေသာ “ေတာင္ယာခင္းနွင့္ ေသြးခ်င္းမ်က္ရည္” စာအုပ္ကို မမွန္မကန္ ပံုနွိပ္ျဖန္႔ေဝသည္ဟုဆိုကာ ေရးျမိဳ႕နယ္မွ ဦးရန္လင္းေအာင္က တရားစြဲထားျခင္းအား ေမာ္လျမိဳင္ ခရိုင္တရားရံုးမွ စာအုပ္ထုတ္ေဝေသာေဒသရွိ တရားရံုးတြင္သာ တရားစြဲဆိုရန္ မတ္ ၁၀ ရက္ေန႔က အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ေျကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ စာအုပ္ထုတ္ေဝျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္၍ မည္သည့္ အက်ိုးအျမတ္မွ မရွိဘဲ လယ္သမားမ်ား၏ နစ္နာမႈမ်ားကိုသာ ေဖာ္ျပခ်င္သည့္ သေဘာျဖင့္ ထုတ္ေဝခဲ့ေျကာင္း ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္ ပြင့္လင္း လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွ ဦးကိုကိုျကီးက ေျပာသည္။

“ဆံုးရံႈးခံရတဲ့ လယ္သမားေတြ ျပည္သူေတြ ဘက္က ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္တယ္”ဟု၄င္းက ဆိုသည္။

၄င္း “ေတာင္ယာခင္းနွင့္ ေသြးခ်င္းမ်က္ရည္” စာအုပ္ကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၅ ခုနွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ အခမဲ့ ထုတ္ေဝ ျဖန္႔ခ်ိခဲ့ေျကာင္း ၈၈ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္ ပြင့္လင္းလူ႕အဖြဲ႔အစည္းထံမွ သိရသည္။

ထိုစာအုပ္နွင့္ ပတ္သက္၍ တရားလိုဘက္မွ ထပ္မံ၍ တရားစြဲဆိုမႈ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေျကာင္းလည္း တရားလို ဦးရန္လင္းေအာင္၏ တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ့ေန ေဒၚစုသက္ေအးက ေျပာသည္။

“ဒီ ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ျပီးေတာ့ အထက္အဆင့္ဆင့္ တရားရံုးကို အယူခံတက္ျပီး ေအာင္ျမင္ရင္ ေမာ္လျမိဳင္ခရိုင္ တရားရံုးမွာပဲ ထပ္စြဲသြားမွာ”ဟု၄င္းက ရွင္းျပသည္။

ကရင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ခုနစ္ခုတြင္ လယ္ယာေျမ သိမ္းဆည္းခံရသည့္ အေျကာင္းမ်ားကို အစိုးရ အဖြဲ႔မ်ားက ေျဖရွင္းေပးနိုင္ေရးအတြက္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းက “ေတာင္ယာခင္းနွင့္ ေသြးခ်င္းမ်က္ရည္” စာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေျကာင္း အဆိုပါ အဖြဲ႔အစည္းထံမွ သိရသည္။