ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသအတြင္း ေဒသခံမ်ား တိုက္ပြဲေရွာင္လာမွုေၾကာင့္ လက္ဖက္ခူးလုပ္သား ရွားပါးလာ

ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသအတြင္း တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ နယ္ေျမလုံျခဳံမွု မရွိသျဖင့္ ေဒသခံမ်ား တိုက္ပြဲ ေရွာင္လာမွုမ်ားေၾကာင့္ လက္ဖက္ခူးလုပ္သားမ်ား ရွားပါးလာၿပီး လက္ဖက္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အခက္အခဲ  ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ လက္ဖက္လုပ္ငန္းမွာ အဓိကက်ေသာ စီးပြားေရးတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ရွမ္းေျမာက္ေဒသ၌ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ကာ ေဒသခံျပည္သူမ်ား တိုက္ပြဲေရွာင္ေနၾကရျခင္းမ်ား၊ လက္ဖက္ၿခံလုပ္သားမ်ား မိုင္းနင္းမိသျဖင့္ ေဆးကုသမွုခံယူေနရျခင္းမ်ားေၾကာင့္ လက္ဖက္ခူးလုပ္သားမ်ား ရွားပါးလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီႏွစ္မွာက ျဖစ္ေနတာေတြက တိုက္ပြဲေတြ၊ လက္ဖက္ၿခံသြားတဲ့သူေတြ မိုင္းနင္းေပါက္ကြဲတာေတြျဖစ္ေနလို႔  လက္ဖက္လုပ္သားေတြက မလာရဲေတာ့တာလို႔ေျပာတယ္။ လက္ဖက္ခူးမယ့္လူရွားသြားလို႔ အိမ္အထိလိုက္ေခၚ ရတဲ့အထိျဖစ္ေနတယ္။ မခူးဘဲထားေတာ့ အရြက္ေတြကရင့္သြားၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ လက္ဖက္ခူးဖို႔လူမရွိေတာ့ဘူး။” ဟု မိုင္းေငါ့ၿမိဳ႕နယ္ခြဲမွ လက္ဖက္ၿခံပိုင္ရွင္ ဦးစိုင္းေက်ာ္ရီကေျပာသည္။

လက္ဖက္ေဈးကြက္မွာ ပံွမွန္လည္ပတ္ရေသာ္လည္း လုပ္သားရွားပါးျခင္း၊ လုပ္သားငွားရမ္းခ ေဈးတက္ၿပီး လုပ္ သား လုံေလာက္စြာမရရွိျခင္း၊ လုပ္သားမ်ား အျခားအလုပ္သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္ေနရျခင္းမ်ားရွိေၾကာင္း သိရသည္။
“လက္ဖက္လာခူးတဲ့လုပ္သားေတြက ျမန္မာနိုင္ငံအလယ္ပိုင္းကမ်ားတယ္။ ဒီမွာ တိုက္ပြဲျဖစ္တယ္၊ မိုင္းနင္း ေပါက္ကြဲတာေတြၾကားလို႔၊ ေၾကာက္လန႔္ၿပီးမလာၾကတာလို႔ လက္ဖက္လာေရာင္းတဲ့သူေတြကေျပာျပလို႔ သိရ တာပါ။”ဟု လားရွိုးၿမိဳ႕မေဈးႀကီးအတြင္း လက္ဖက္ေျခာက္ေရာင္းသူ ဦးခ်မ္းစိန္ကေျပာသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ လက္ဖက္ခူးလုပ္သား ရွားပါးလာခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ လက္ဖက္ခူးခ်ိန္တြင္ ပိုမိုရွားပါးသြားခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္ လက္ဖက္ၿခံပိုင္ရွင္မ်ား ပိုမိုခက္ခဲလာရေၾကာင္း သိရသည္။