နည္းပညာ မျပည့္ဝသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ေရေပးေဝရန္ လာေရာက္ ေလၽွာက္ထားသည့္ ကုမၸဏီငါးခု ပယ္ခ်ခံရ

မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ ေသာက္သုံးေရ ျဖန႔္ေဝေပးရန္ ကုမၸဏီငါးခုက လာေရာက္ ေလၽွာက္ထားခဲ့ေသာ္လည္း နည္းပညာ မျပည့္ဝသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ပယ္ခ်ခဲ့ေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မွ ညႊန္ၾကားေရးမွူး ဦးျမင့္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ေလၽွာက္ထားလာသည့္ ကုမၸဏီငါးခုကို ပယ္ခ်ရျခင္းသည္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမွု အစီအစဥ္ စနစ္တက် မရွိျခင္း၊ တိက်ေသာ ေရအရင္းအျမစ္ မရွိျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ားကို ေတြ႕ဆုံျခင္း မရွိသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ပယ္ခ်ခံခဲ့ရေၾကာင္း ၎က ရွင္းလင္းေျပာဆိုသည္။

“နည္းပညာ အခ်က္အလက္ေတြ မျပည္စုံေသးလို႔ ဘယ္ကုမၸဏီကိုမွ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မေရြးခ်ယ္ခဲ့ဘူး၊ သူတို႔ဘက္က အဆင္ေျပၿပီး ျပန္ၿပီးေတာ့ ဆက္သြယ္လာမွ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္သြားမယ္၊ အခ်ိန္ကိုေတာ့ မကန႔္သတ္ထားဘူး”ဟု ၎က ဆိုသည္။

ပယ္ခ်ခံရသည့္ ကုမၸဏီ ငါးခုတြင္ Victor Radiance Co, Ltd ၊ Myanmar Federal Co, Ltd ၊ ေဝအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ Co, Ltd၊ အေရွ႕ေတာင္စြမ္းအင္ Co, Ltd ႏွင့္ Avajouel Myanmar Co, Ltd ကုမၸဏီ တို႔ပါဝင္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ကုမၸဏီငါးခုသည္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္၊ က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕နယ္၊ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္၊ သထုံၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေရးၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ ေရေပးေဝရန္ လာေရာက္ ေလၽွာက္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာဆိုသည္။

မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းကို ၂၄ နာရီ အျပည့္ ေရေပးေဝ ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ႏွင့္ သန႔္ရွင္းေသာ ေသာက္သုံးေရ ရရွိနိုင္ရန္အတြက္ အတၱရံျမစ္ေရကို ျပန္လည္ျပဳျပင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးျမင့္ေအာင္က ေျပာဆိုသည္။

Last modified onWednesday, 17 ေမလ 2017 14:54