ေငြေၾကး အလြဲသုံးစား ျပဳလုပ္သည့္ မီးလင္းေရး ေကာ္မတီမ်ားကို အေရးယူမည္

မြန္ျပည္နယ္အတြင္း ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ေက်းရြာမီးလင္းေရးေကာ္မတီအေနျဖင့္ ေငြေၾကး အလြဲသုံးစား ျပဳလုပ္ပါက အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ လၽွပ္စစ္၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ စက္မွုဝန္ႀကီး ဦးမင္ထင္ေအာင္ဟန္က ေျပာၾကားသည္။

မီးလင္းေရး ေကာ္မတီမ်ားကို ေငြေၾကး စနစ္တက် စီမံခန႔္ခြဲရန္ႏွင့္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ စည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာရန္ ညႊန္ၾကားထားၿပီး၊ ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက တိုင္ၾကားလာပါက အေရးယူေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

အဓိကကေတာ့ အလြဲသုံးစား လုပ္ရင္ အေရးယူမယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။

မီးလင္းေရး ေကာ္မတီမ်ားသည္ ရန္ပုံေငြမ်ားျဖင့္ သီးျခာ ရပ္တည္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေငြေၾကး သုံးစြဲမွုမ်ားတြင္ ျပႆနာမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္၏ တိုင္ၾကားစာ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေက်ာ္သူက ေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုင္ၾကားစာ ေကာ္မတီအေနနဲ႔ တိုင္ၾကားစာေတြ ေျဖရွင္းတဲ့ ေနရာမွာဆို မီးလင္းေရး ေကာ္မတီကိစၥဟာ အခက္အခဲဆုံးပဲ ျဖစ္တယ္ တစ္ရြာနဲ႔ တစ္ရြာ မတူေလာက္ေအာင္ျဖစ္တယ္၊ ဒီလို ညႇိႏွိုင္းေပးမယ့္ ဘယ္လိုမွ အဆင္မေျပတာေတြ ရွိေနတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ေငြေၾကး ရွင္းတမ္းမ်ား မထုတ္ျပန္သည့္အတြက္ တိုင္ၾကားမွုမ်ားရွိေနသည့္ ၿမိဳ႕နယ္စာရင္းတြင္ မုဒုံ ၊သံျဖဴဇရပ္ႏွင့္ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္တို႔ ပါဝင္ေၾကာင္း၊
ျပည္နယ္အစိုးရအေနျဖင့္ မီးလင္းေရး ေကာ္မတီမ်ားကို ျပန္လည္ လႊဲေျပာင္းယူရန္မွာလည္း ဝန္ထမ္းအင္အား အခက္အခဲမ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ယင္းေကာ္မတီမ်ားကိုသာ တာဝန္ေပးအပ္ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုအခါ ျပည္နယ္ အစိုးရအေနျဖင့္ ထရန္စေဖာ္မ်ား အင္အားမနိုင္ေတာ့သည့္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ မီးလင္းေရး ေကာ္မတီမ်ားသို႔ ထရန္စေဖာ္အသစ္မ်ား ေထာက္ပံ့ ေပးအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဦးမင္းထင္ေအာင္ဟန္က ေျပာသည္။

မီးလင္းေရး ေကာ္မတီမ်ားကို ယခင္အစိုးရ လက္ထက္က မူဝါဒ အခ်က္ ၂၄ ခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာမွ ယခုအခါ ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းမွုႏွင့္ သုံးစြဲမည့္ ဓာတ္တိုင္မ်ား၊ ဝါယာႀကိဳးမ်ားအတြက္ အခ်က္ ၁၂ ခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။