ေက်ာက္မီးေသြး အသုံးျပဳျခင္းသည္ နိုင္ငံကို ႏွစ္ခါျပန္နစ္နာေစဟု မြန္လႊတ္ေတာ္ ဒုဥကၠဌ ဆို

နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုပ္မွုမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို စြမ္းအင္က႑အတြက္ ေက်ာက္မီးေသြးအသုံးျပဳခြင့္ ေပးအပ္ထားျခင္းသည္နိုင္ငံကို ႏွစ္ခါျပန္နစ္နာေစေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠဌ ေဒါက္တာေအာင္နိုင္ဦးက ဟသၤာမီဒီယာသို႔ ေျပာၾကားသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔က ႏွစ္ခါျပန္ေလာက္ နစ္နာတယ္၊ ကိုယ္ဆီမွပဲ ဆိုးက်ိဳးေတြ လာထားသြားတယ္၊ ေကာင္းက်ိဳးေတြက်ေတာ့ သူမ်ားနိုင္ငံကို ပို႔က်တယ္”ဟု ၎က ေထာက္ျပေျပာဆိုသည္။

နိုင္ငံအတြင္းသို႔ လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံၾကသည့္ နိုင္ငံျခားသား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မွု အမ်ားဆုံး ျဖစ္ပြား ေက်ာက္မီးေသြးမ်ားကို တင္သြင္း ထုတ္ယူသုံးစြဲၾကၿပီး ရရွိသည့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို ၎တို႔နိုင္သို႔ ျပန္လည္ ယူေဆာင္ေနေၾကာင္း ၎က ေျပာဆိုသည္။

နိုင္ငံ၌ အမ်ားဆုံးထြက္ရွိ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မ်ားသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မွု အနည္းဆုံးျဖစ္ၿပီး စြမ္းအင္က႑အတြက္လည္း မ်ားစြာ အေထာက္အကူ ျပဳနိုင္သည့္ ကုန္ၾကမ္းတစ္ခု ျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အစိုးရအေနျဖင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို နိုင္ငံျခားသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်မွုကို ျပန္လည္ စဥ္းစားသုံးသပ္သင့္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ေက်ာက္မီးေသြးျဖင့္ လၽွပ္စစ္ ထုတ္လုပ္ရာ၌ ကုန္က်စရိတ္နည္းေသာ္လည္း ေရတိုအတြက္သာ ေကာင္းနိုင္ၿပီး ေရရွည္ အသုံးျပဳပါက မ်ားစြာ ထိခိုက္မွုမ်ား ရွိေနသည္ကို တစ္ကမၻာလုံးက လက္ခံထားေၾကာင္း ေဒါက္တာေအာင္နိုင္ဦးက ေျပာဆိုသည္။

ယင္းအျပင္ ကမၻာနိုင္ငံအသီးသီးရွိ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတတ္သည့္ နိုင္ငံမ်ားတြင္ ေက်ာက္မီးေသြးမ်ားကို ၎တို႔ နိုင္ငံအတြင္း၌ ထုတ္လုပ္ျခင္း မရွိေတာ့ဘဲ ဖြံ့ၿဖိဳးမွု နည္းသည့္ နိုင္ငံမ်ားကို ဦးတည္၍ ပစ္မွတ္ထား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ၎က ေထာက္ျပေျပာဆိုသည္။

“MCL တို႔ဆိုရင္ သူရဲ့ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ပဲ ျဖစ္သြားတယ္၊ ေဒသခံေတြအတြက္ ဘာမွ အက်ိဳးစီးပြားမရွိဘူး၊ ေနာက္ဆုံးေတာင္ႀကီးပါ ကုန္မယ့္အေနအထားေတြ ျဖစ္ေနတယ္၊ နိုင္ငံက ရမယ့္ အျမတ္ခြန္ေတြ ႏွစ္ ရာခိုင္ႏွုန္းဟာ ဒီေဒသမွာ ရွိတဲ့ ျပည္သူေတြ အျပည့္အဝ မခံစားရဘူး”ဟု ၎က ေျပာသည္။

ေက်ာက္မီးေသြးသည္ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ ထုတ္လုပ္မွု အမ်ားဆုံး ျဖစ္သည္ လုပ္ငန္း တစ္ခုျဖစ္သည္ကို တစ္ကမၻာလုံးက လက္ခံထားသည့္အတြက္ စြမ္းအင္က႑ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ဆိုလၽွင္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မ်ား၊ ေရနံသုံး လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မွုမ်ားလည္း လုပ္ေဆာင္နိုင္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

ဇြန္ ၁ ရက္က က်င္းပေသာ မြန္ျပည္နယ္ အစိုးရ၏ ပထမတစ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့မွုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေအးဇံက ေက်ာက္မီးေသြး အသုံးျပဳမွုကို လက္မခံပါက နိုင္ငံ မတိုးတက္နိုင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုထားသည္။

ယင္းအျပင္ မြန္ျပည္နယ္ လၽွပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ဦးမင္းထင္ေအာင္ဟန္ကလည္း အစိုးရအေနျဖင့္ စြမ္းအင္က႑ဖြြံ့ၿဖိဳးတိုးတတ္ေရးအတြက္ ေက်ာက္မီးေသြးျဖင့္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မည့္ အစီအစဥ္ကို မျဖစ္မေန ထည့္သြင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

မြန္ျပည္နယ္တြင္ ေက်ာက္မီးေသြးသုံး၍ လၽွပ္စစ္စြမ္းအင္ မဂၢါဝပ္ ၄၀ ထုတ္ယူသုံးစြဲေနသည့္ ေမာ္လၿမိဳင္ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံတစ္ ႐ုံရွိသည္။

ယခင္အစိုးရလက္ထက္က ေရးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေက်ာက္ မီးေသြးသုံး၍ လၽွပ္စစ္စြမ္းအင္ မဂၢါဝပ္ ၁,၂၈၀ ထုတ္လုပ္ရန္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရႏွင့္ တိုယိုထိုင္း ကုမၸဏီတို႔ MOA လက္မွတ္ေရး ထိုးထားခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔ထိ အေကာင္ထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း မရွိေသးေပ။