ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ယခုႏွစ္ ငါးလအတြင္း မူးယစ္ေဆးဝါး ၅၉၁၁ သိန္းေက်ာ္ဖိုး ဖမ္းဆီးရမိ

ကရင္ျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ခုနစ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ယခုႏွစ္ဇန္နဝါရီလမွ ေမလအထိ ငါးလအတြင္း မူးယစ္ေဆးဝါး ၅၉၁၁ သိန္းေက်ာ္ဖိုး ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း ကရင္ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွူး႐ုံးမွ သိရသည္။

ဖမ္းဆီးရမိေသာ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားမွာ WYစိတ္ႂကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပား၊ ေဆးေျခာက္၊ ဘိန္းစာရြက္၊ ဘိန္းမဲ၊ ICE မူးယစ္ေဆးဝါး အမ်ိဳးအစားမ်ားအား ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ၿပီး အမွုေပါင္း ၂၈၈ မွုရွိေၾကာင္း ကရင္ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ယခုႏွစ္ ငါးလအတြင္း ကရင္ျပည္နယ္ရွိ ခရိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ စိတ္ႂကြေဆးျပား ၁,၃၄၄,၉၁ဂ ျပား၊ အေၾကမွုန႔္ ၁ ဒသမ ၂၅ ဂရမ္ ၊ ေဆးေျခာက္ ၆၆ ဒသမ ၃၉ ဂရမ္၊ ဘိန္းစာရြက္ ၁၂၀ ဂရမ္၊ အမွုန႔္ ၁၀ ဂရမ္၊ စိတ္ေျပာင္းေဆးဝါး ၁၃၂ ျပား၊ ဘိန္းမဲ ၁၆၃ ဂရမ္ႏွင့္ Ice ေဆးျပား ၁၉၁၁ ဒသမ ၆ ဂရမ္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း ကရင္ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

မူးယစ္ေဆးဝါးမွုျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံရေသာ ျပစ္မွုက်ဴးလြန္သူ အမ်ိဳးသား ၃၄၉ ဦး၊ အမ်ိဳးသမီး ၆၅ ဦး ဖမ္းဆီးအေရးယူထားေၾကာင္း၊ လက္နက္မ်ိဳးစုံ ၁၆ လက္၊ က်ည္မ်ိဳးစုံ ၁၁၅ ေတာင့္ႏွင့္ လက္ပစ္ဗုံး ငါးလုံးတို႔ကို သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ၿပီး ယင္းတို႔ကို တရားစြဲဆိုနိုင္ေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ ျပစ္မွုက်ဴးလြန္သူမ်ား ဆက္လက္ေဖာ္ထုတ္ ဖမ္းဆီးေရးအယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ကရင္ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ တာဝန္ရွိတစ္ဦးက ေျပာသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ ေမလကုန္အထိ ငါးလတာ တရားစြဲဆိုထားသည့္ အမွုေပါင္း ၅၂ မွုရွိၿပီး ၄၈ မွု ကို အၿပီးသတ္အမိန႔္ခ် မွတ္နိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ စစ္ေဆးဆဲ ေလးမွုႏွင့္၂၀၁၆-၂၀၁၇ခုႏွစ္ ခရိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ စစ္ေဆးဆဲ အမွုေပါင္း ၂၉၄ မွု က်န္ရွိေနၿပီး ဥပေဒအရ အေရးယူ အျပစ္ေပးနိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ကရင္ျပည္နယ္ တရားစီရင္ေရး တာဝန္ခံ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွူး ဦးစိန္ၾကည္က ေျပာသည္။