စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္သည့္ တရားသူႀကီးတစ္ဦးႏွင့္ တရားေရးဝန္ထမ္း ႏွစ္ဦးကို ရာထူးမွထုတ္ပယ္

မြန္ျပည္နယ္ တရားလႊတ္ေတာ္တြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္အတြင္း စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္သည့္ တရားသူႀကီး တစ္ဦးႏွင့္ ဝန္ထမ္း ႏွစ္ဦးကို ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ထားေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္ ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴး ေဒၚၾကည္ၾကည္စိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ရာထူးမွထုတ္ပယ္လိုက္သည့္ တရားသူႀကီးသည္ တရားသူႀကီးတစ္ဦး ေစာင့္ထိန္းရမည့္ က်င့္ဝတ္သိကၡာကို ေစာင့္ထိန္းျခင္း မရွိဘဲ အိမ္ေထာင္ေရးေဖာက္ျပန္မႈ က်ဴးလြန္ျခင္းအျပင္ ရာထူးႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ တာဝန္ေက်ပြန္စြာ ေဆာင္ရြက္မွု မရွိျခင္း၊ တာဝန္ေပါ့ေလ်ာ့မႈမ်ားေၾကာင့္ အေရးယူခဲ့ေၾကာင္း ၎က ေျပာဆိုသည္။

တရား႐ုံး ဝန္ထမ္း ႏွစ္ဦးမွာ မုဒုံၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ ေခ်ာင္းဆုံၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးမ်ားတြင္ ဆင့္စာလုလင္ တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ေနရာမွ ခြင့္မဲ့ပ်က္ကြက္ၿပီး တစ္ဖက္နိုင္ငံကို အလုပ္သြားလုပ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ လိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ရွင္းလင္းေျပာဆိုသည္။