တိုင္းရင္းသားစာေပသင္ၾကားေနေသာ အခ်ိဳ႕ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈမ်ား၊ သင္ေထာက္ကူပစၥည္း သုံးစြဲခြင့္မျပဳမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနဟု ဆို

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေရးရာေကာ္မတီအေနျဖင့္ နယ္ေျမဆင္းသည့္အခ်ိန္တြင္ တိုင္းရင္းသားစာေပသင္ ၾကားေနေသာ အခ်ိဳ႕ေက်ာင္းမ်ား၌ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈမ်ား၊ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား သုံးစြဲခြင့္မျပဳျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း ယင္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးထြန္းမင္းေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

စာသင္ေက်ာင္းအခ်ိဳ႕တြင္ မြန္စာေပသင္ၾကားလိုလၽွင္ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား၏ သေဘာတူလက္မွတ္ထိုးေပးရမည္ဟု ေက်ာင္းအုပ္မ်ားက ညႊန္ၾကားသည္အထိ ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၃၅၄ (ဃ)တြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးႏွင့္ တစ္မ်ိဳး (သို႔မဟုတ္) တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္းကို လည္းေကာင္း၊ အျခားဘာသာသာသနာကိုလည္းေကာင္း ထိခိုက္နစ္နာမႈမရွိေစဘဲ မိမိခ်စ္ခင္ျမတ္နိုးသည့္ စကား၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ သာသနာ ႏွင့္ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ အတိအလင္းျပ႒ာန္းထားေၾကာင္း ဦးထြန္းမင္းေအာင္က ေျပာသည္။

“ဒါက ႏုိင္ငံသားေတြရဲ့ မူလအခြင့္အေရးပဲျဖစ္တယ္၊ ႏုိင္ငံေတာ္ကလည္း အားေပးေနတယ္။ ဘာေၾကာင့္ ဒါကို အေလးထားၿပီး ေျပာခ်င္လဲဆိုရင္ ဒီအေျခခံဥပေဒပါ အခ်က္အလက္ေတြကို သက္ဆိုင္ရာ စာသင္ေက်ာင္းေတြ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီးေတြ သက္ဆိုင္ရာ ပညာေရးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူေတြ ဒါကို သိထားသင့္တယ္”ဟု ဦးထြန္းမင္းေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

တိုင္းရင္းသားစာေပသင္ၾကားေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာပညာေရးဝန္ထမ္းက တားဆီးျခင္း၊ ပိတ္ပင္ျခင္း၊ ကန႔္သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္းသည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ခ်ိဳးေဖာက္သူသည္ အျပစ္ရွိသည့္အျပင္ တိုင္းရင္းသားစာေပသင္ၾကားေရးကိစၥကို ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒက ခြင့္ျပဳထားသည္ကို သိရွိထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။