အတၳရံျမစ္ေရကို PH7 အဆင့္ထိ သန္႔စင္၍ ေမာ္လျမိဳင္တစ္ျမိဳ႕လံုး အခ်ိန္ျပည့္ ၂၄ နာရီ ျဖန္႔ေဝမည္

အတၳရံျမစ္ေရကို PH7 အဆင့္ထိ သန္႔စင္မႈျပဳလုပ္ကာ ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕လူထု အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ ၂၄ နာရီ ျဖန္႔ေဝေပးသြားမည္ျဖစ္ေျကာင္း စည္ပင္သာယာေရးဝန္ျကီး မင္းေက်ာ္လြင္က ေျပာျကားသည္။

ယင္းျမစ္ေရကို နိုင္ငံတကာ ေခတ္မီစက္ျကီးမ်ားျဖင့္ စနစ္တက် သန္႔စင္ျပီးေနာက္ သက္သာေသာ ႏႈန္းထားျဖင့္ ျဖန္႔ျဖဴးရန္ Myanmar Thirdthai Water ကုမၸဏီအား လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳထားေျကာင္း ယခုအခါ စီမံကိန္းေရးဆြဲေနျပီျဖစ္ျပီး မျကာမီစတင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေျကာင္း၄င္း ကဆိုသည္။

“ေရလည္းေကာင္းရမယ္၊ အခုေပးေနတဲ့ ႏႈန္းထားထက္ သက္သာရမယ္။ ေသာက္သံုးေရကိုစံနႈန္းျပည့္ရမယ္။ ဒါကိုျဖစ္လာျပီဆိုရင္ အဓိက ေရရွားတဲ့ ျပႆနာေတြ ရွင္းသြားႏုိင္မယ္” ဟု ဝန္ျကီးကေျပာသည္။

ေရျဖန္႔ေဝမည့္ႏႈန္းထားသည္ တစ္ယူနစ္လွ်င္ ေငြက်ပ္ ၁၅၀ မွ ၂၀ဝ ျကား သတ္မွတ္သြားမည္ျဖစ္ေျကာင္း ျပည္နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔မွ ညႊန္ျကားေရးမႉး ဦးျမင့္ေအာင္က ဆိုသည္။

ယခုခ်ိန္၌ ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္အခ်ိဳ႕တြင္ ေသာက္သံုးေရကိစၥ အဆင္မေျပမႈမ်ားရွိေနျကာင္း၊ အဆိုပါစီမံကိန္း ျပီးစီးပါက ျပည္သူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိႏုိင္ေျကာင္း ျမိဳင္သာယာ ၉ လမ္းေန မသီတာက ေျပာသည္။

“အခု ကြ်န္မတို႔ဆီမွာ ၂ ရက္ျခားမွ ေရတစ္ခါလာတယ္။ အိပ္ေကာင္းတဲ့ အခ်ိန္ညဉ့္နက္မွ လာတယ္ အဆင္မေျပဘူး။ ဒီအတၳရံျမစ္ေရစီမံကိန္းလုပ္ျပီး ၂၄ နာရီအခ်ိန္ျပည့္ေပးမယ္ဆိုရင္ေကာင္းတာေပါ့”ဟု ၄င္းက ဆိုသည္။

စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္မည့္ Myanmar Thirdthai Water ကုမၸဏီတြင္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္ဘက္မွ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ျပည္ပလုပ္ငန္းရွင္ဘက္မွ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ထည့္ဝင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားေျကာင္း ထပ္မံသိရွိရသည္။