မြန္ႏွစ္ပါတီေပါင္းစည္းေရး အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏုိင္ေသာ္လည္း ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးမူဝါဒ ျပန္လည္အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ဟုဆို

မြန္ႏုိင္ငံေရးႏွစ္ပါတီေပါင္းစည္းေရးကို အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ၈ ျကိမ္ေျမာက္ မြန္အမ်ိဳးသားကြန္ဖရင့္မွ ခ်မွတ္ထားသည့္ စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး မူဝါဒကို ျပန္လည္ေရးဆြဲအေကာင္ အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္ေျကာင္း မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ႏိုင္ဝင္းလွက ေျပာျကားသည္။

“ကြန္ဖရင့္မွာခ်မွတ္ထားတဲ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ တစ္ခုမွ အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏိုင္ေသးဘူး။ ဒီျကားထဲမွာ မူဝါဒညွိႏွဳိင္းေရးေကာ္မတီမွာ တာဝန္ယူထားျကတဲ့သူေတြကို အစည္းအေဝးလုပ္ဖို႔ ဖိတ္ျကားသြားမယ္။ ျပီးရင္ ဒီမူဝါကိစၥကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမယ္”ဟု၄င္းက ေျပာသည္။

မြန္အမ်ိဳးသားကြန္ဖရင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္နိုင္ရန္ ဖက္ဒရယ္ မူဝါဒညွိႏႈိင္းေရးေကာ္မတီတြင္ တာဝန္ယူထားျကေသာ မြန္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ မြန္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ မြန္မ်ိဳးခ်စ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ အစည္းအေဝးကို တက္ညီလက္ညီ တက္ေရာက္ျကရန္ တိုက္တြန္းလိုေျကာင္း ႏုိင္ဝင္းလွက ဆိုသည္။

ဖက္ဒရယ္မူညွိနွိုင္းေရး ေကာ္မတီမ်ားက ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျကရန္ ၂၀၁၆ ခုနွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္က စီစဉ္ထားခဲ့ေသာ္လည္း အားလံုးပါဝင္မႈမရွိေသးသည့္အတြက္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္နိုင္ခဲ့ျခင္း  မရွိခဲ့ေျကာင္း လတ္တေလာတြင္လည္း အားလံုးပါဝင္လာႏုိင္ေစေရးကို ျကိုးပမ္းေနေျကာင္း ၄င္းက ရွင္းျပသည္။

“အစည္းအေဝးကိုတက္ညီလက္ညီ မတက္ဘူးဆိုရင္ အမ်ိုးသားေရးကိစၥက ဘယ္လိုဆံုးျဖတ္ရမလဲ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကြန္ဖရင့္ရဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္က အမ်ိဳးသားေရးကိစၥ ျဖစ္တယ္။ အဲဒါကို အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏုိင္ဘူးဆိုရင္ အမ်ိုးသားေရးကိစၥအတြက္ အမ်ားျကီး နစ္နာဆံုးရံႈးသြားျပီး”ဟုနိုင္ဝင္းလွကေျပာသည္။

အဆိုပါမူဝါဒညွိနွိုင္းေရးေကာ္မတီထဲတြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ၄ ဦး၊ မြန္အမ်ိုးသားပါတီ ၄ ဦး၊ မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီ ၄ ဦးပါဝင္မည္ျဖစ္ျပီး သံဃာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ၃ ပါး၊ မြန္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း မ်ားမွ ၃ဦး၊ မ်ိုးခ်စ္ပုဂၢိုလ္နွင့္ ပညာရွင္ ၃ ဦးတို႔ ပါဝင္မည္ျဖစ္ေျကာင္း မြန္အမ်ိဳးသားကြန္ဖရင့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရသိရသည္။

ယင္းကိစၥနွင့္ပတ္သက္ျပီး မြန္လူထုအသံတစ္သံတည္း ထြက္ေပၚရန္ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးမူဝါဒ ေရးဆြဲႏုိင္ေရး အတြက္အျခားမူဝါဒအျပင္မြန္ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ မြန္ႏိုင္ငံေရးတက္ျကြလႈပ္ရွားသူမ်ားတြင္လည္း အျမင္သေဘာထားမ်ားကို ညွိႏွဳိင္းရန္ မ်ားစြာလို အပ္ေနေသာေျကာင့္ ဖက္ဒရယ္မူဝါဒညွိႏႈိင္းေရးေကာ္မတီကို ဖြဲ႔စည္းရျခင္းျဖစ္ေျကာင္း သိရသည္။

ဖက္ဒရယ္မူညွိႏႈိင္းေရး ေကာ္မတီကို ဖြဲ႔စည္းေရးအျပင္ မြန္လူထုတို႔၏ ႏိုင္ငံေရးအင္အားကိုအရွိန္ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ မြန္တစ္မ်ိဳးသားလံုး၏ စည္းလံုးညီညြတ္ေရးကို တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ မြန္အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရး ေကာ္မတီကိုလည္း ဖြဲ႔စည္းရန္ မြန္အမ်ိဳးသားကြန္ဖရင့္တြင္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျကျပီးအဆိုပါဖက္ဒရယ္မူဝါဒညွိႏႈိင္းေရးေကာ္မတီကို ဖြဲ႔စည္းရန္ျကာအင္းဆိပ္ျကီးျမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ေပါက္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ေပါေလာကုန္းရြာတြင္ ျသဂုတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔မွ ၂၄ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပသည့္ မြန္အမ်ိဳးသားကြန္ဖရင့္တတိယေန႔ အစီအစဉ္၌ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေျကာင္း သိရသည္။