ေမာ္လၿမိဳင္မွ ဟိုတယ္ႏွင့္ တည္းခိုခန္းမ်ား အခ်ိန္ပိုင္းတည္းခိုခြင့္မျပဳရန္ လုပ္ငန္းရွင္ ၄၃ ဦး ေခၚယူအသိေပး

ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္မွ ဟိုတယ္ႏွင့္ တည္ခိုခန္းမ်ား အခ်ိန္ပိုင္းတည္းခိုျခင္းကို ခြင့္မျပဳရန္၊ CCTV ကင္မရာမ်ား တပ္ဆင္ထားရွိရန္၊ လာေရာက္တည္းခိုသူမ်ားထံမွ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား အေထာက္အထားရယူၿပီး မွတ္တမ္းထားရွိရန္ စသည္တို႔ကို ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ လုပ္ငန္းရွင္ ၄၃ ဦးတို႔အား ေခၚယူအသိေပးထားေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးျမင့္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ေက်ာင္းေနအရြယ္ လူငယ္မ်ား အရြယ္မတိုင္မီ ပ်က္စီးသြားႏိုင္ျခင္း၊ ယင္းေနရာမ်ားတြင္ မူးယစ္ေဆးဝါး ေရာင္းဝယ္ဖလွယ္ျခင္း၊ သုံးစြဲျခင္းတို႔အျပင္ အျခားမလိုလားအပ္ေသာ ျပႆနာမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္ေန႔က ယင္းသို႔ ေခၚယူအသိေပးခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ျဖည့္စြက္ေျပာသည္။

“အဓိကက ေက်ာင္းေနအရြယ္ မိန္းကေလးငယ္ေတြ ပ်က္စီးသြားမွာ စိုးရိမ္လို႔၊ သူတို႔က ငယ္ေသးေတာ့ ဘာမွမသိဘူး။ တခ်ိဳ႕သူေတြ လိမ္လည္ေျပာရင္ ပါသြားမယ္။ ဒါကိုလည္း တားျမစ္ဖို႔ပါ”ဟု ဦးျမင့္ဦးက ေျပာသည္။

အဆိုပါလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို အသိေပးထားၿပီးျဖစ္သည့္အတြက္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိပါက စည္းမ်ဥ္းဥပေဒႏွင့္အညီအေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားသည္။

ေဖာ္ျပပါကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ယခုစက္တင္ဘာလ ပထမပတ္အတြင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားဘက္မွေဆာင္ရြက္ထားရွိမွု အေျခအေနႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ တစ္စုံတစ္ရာကို ရယူနိုင္ရန္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ ကမ္းနားလမ္းမွ ပုဂၢလိက ဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးကို ဟသၤာမီဒီယာက ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းရန္ ဖုန္းျဖင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ဆက္သြယ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဖုန္းကိုင္ေျဖၾကားျခင္း မရွိခဲ့ေပ။