မြန္ျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းၿပီး ႏွစ္လေက်ာ္အထိ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈအသစ္ မရွိေသး

မြန္ျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းၿပီး ႏွစ္လေက်ာ္အထိ လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ မရွိေသးေၾကာင္း ျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊လက္ေထာက္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမင္းသိန္းဦးက ဟသၤာမီဒီယာကို ေျပာၾကားသည္။

“ဒီႏွစ္လအတြင္းမွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေကာ္မတီကို တင္လာတဲ့ဟာေတြ မရွိေသးဘူး။ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံလိုတဲ့ သူေတြေတာ့ ဥကၠ႒ကို လာေတြ႕ထားတာ ရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ တစ္ခုမွေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေကာ္မတီမွာ တိုက္ရိုက္လာတင္ၿပီး ျမႇုပ္ႏွံတာေတာ့ မရွိေသးဘူး”ဟု ၎က ဆိုသည္။

ျပည္နယ္အတြင္း လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံၾကေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ရန္ကုန္အေျခစိုက္ ကုမၸဏီမ်ားသာ အမ်ားဆုံးျဖစ္သည့္အတြက္ ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမွုေကာ္မရွင္ (MIC)ကို တိုက္ရိုက္ေလၽွာက္ထားတင္ျပၿပီး လုပ္ကိုင္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျပည္နယ္ေကာ္မတီတြင္ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ မရွိေသးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ရွင္းလင္းေျပာဆိုသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈဥပေဒအရ ေဒၚလာ ငါးသန္း ေအာက္လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္နယ္ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈေကာ္မတီက တိုက္ရိုက္ စီမံပိုင္ခြင့္ရွိသကဲ့သို႔ MIC အေနျဖင့္ကလည္း ကုမၸဏီမ်ားကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ ေပးအပ္နိုင္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ MIC ကို တိုက္ရိုက္ေလၽွာက္တင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ား MIC သို႔ တိုက္ရိုက္ေလၽွာက္ထား တင္ျပေသာ္လည္း ျပည္နယ္အစိုးရ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိမွသာ လုပ္ကိုင္ခြင့္အတည္ျပဳခ်က္ ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးမင္းသိန္းဦးက ေျပာသည္။

မြန္ျပည္နယ္ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈေကာ္မတီကို ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလိုင္ ၇ ရက္တြင္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတက အတည္ျပဳ လက္မွတ္ေရးထိုး ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ဥကၠ႒အျဖစ္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေအးဇံ၊ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးျမင့္လြင္ အပါအဝင္ေကာ္မတီခုနစ္ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။

ျပည္နယ္အတြင္း လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ လၽွပ္စစ္မီး ရရွိေရးသည္ စိန္ေခၚမွု တစ္ရပ္ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ယင္းကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္လၽွင္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ား ဝင္ေရာက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးမင္းသိန္းဦးက မွတ္ခ်က္ျပဳ ေျပာၾကားသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ကုမၸဏီေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက လာေတြ႕ထားတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္က လၽွပ္စစ္မီး မေပးႏုိင္ေတာ့ သူတို႔အတြက္လည္း အခက္အခဲျဖစ္ေနတယ္” ဟု ျပည္နယ္ စီမံ/ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးဝဏၰေက်ာ္က ဆိုသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈဥပေဒအရ ေဒၚလာ ငါးသန္းေအာက္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသ အသီးသီးတြင္ စီမံပိုင္ခြင့္ေပးအပ္ထားသည္။

မြန္ျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမွုႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၏ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လကုန္စာရင္းမ်ားအရ ျပည္နယ္အတြင္း၌ နိုင္ငံျခားသား ရင္းႏွွီးျမႇုပ္ႏွံမႈကုမၸဏီ ၂၇ ခုႏွင့္ ႏုိင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈကုမၸဏီ ၂၆ ခု လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။