တႏိုုင္းေဒသတြင္း အမဲမလိုက္ရန္၊ ဟင္းရွာမထြက္ရန္၊ ေတာင္ယာမလုပ္ရန္ တပ္မေတာ္မွ သတိေပး

တႏိုင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာအခ်ဳိ႔တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ  နယ္ေျမရွင္းလင္း ေရးျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္  ဇြန္လ ၂၃ ရက္ေန႔ မွ ဇူလိုင္လ ၂ ရက္ေန႔အတြင္း ရြာသားမ်ား အမဲလိုက္ျခင္း၊ သစ္၀ါးခုတ္ျခင္း၊ ဟင္းရွာျခင္း ႏွင့္…
 • ခုႏွစ္

ျပည္ေထာင္စုု သေဘာတူညီခ်က္မ်ား တိုုင္းရင္းသား အားလံုုးကို ကိုုယ္စားမျပဳဟု UNFC ေျပာ

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ေခၚ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံမွ ျပည္ေထာင္စု အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ အတည္ျပဳ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္ အခ်က္ ၃၇ ခ်က္သည္ တိုင္းရင္းသား အားလံုးကို ကိုယ္စားမျပဳေၾကာင္း ကခ်င္လြတ္လပ္ေရး…
 • ခုႏွစ္

ေျမာက္ပိုုင္း တပ္ေပါင္းစုႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္ ကမ္းလွမ္း

“၀” ျပည္ေသြးစည္း ညီညႊတ္ေရးပါတီ UWSP ဦးေဆာင္သည့္ ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးညွိ ႏိႈင္းေရး ေကာ္မတီ (FPNCC) အဖြဲ႔အား အစိုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္မွ တရုတ္အစိုးရ ကိုယ္စား လွယ္မ်ားမွတစ္ဆင့္…
 • ခုႏွစ္

စစ္ေရွာင္ေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္းအသံုုးအေဆာင္မ်ားအေရးေပၚ လိုုအပ္

တႏိုင္းၿမိဳ႕သို႔ စစ္ေဘးေရွာင္လာသည့္ စစ္ေဘးေရွာင္ ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသား အေယာက္ ၂၀၀ နီးပါးအတြက္ ေက်ာင္း အသံုုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား အေရးေပၚ လိုုအပ္ေနသည္ဟုု စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားအား ကူညီေပးေနသည့္ ဘာသာေရး အဖြဲ႔အစည္းမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။
 • ခုႏွစ္

တိုုင္းရင္းသားဆက္ဆံေရးရံုုးမ်ား စိန္ေခၚမွဳႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားရင္ဆိုုင္ေနရဟုု KNU ေခါင္းေဆာင္ေျပာ

ျပည္နယ္အဆင့္ ျပည္ေထာင္စုုအဆင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဴပ္ Bilateral Agreement လက္မွတ္ေရးထိုုးထားၿပီး ဆက္ဆံေရးရံုုးမ်ားဖြင့္ထားၾကသည့္ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္အဖြဲ႕ ၁၁ ဖြဲ႕ရဲ့ လုုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားအား ပိုုမိုုတိက်စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုုင္ရန္ ထိုုင္းႏုုိင္ငံ ခ်င္းမိုုင္ၿမိဳ႕တြင္ ဇြန္လ ၁၇…
 • ခုႏွစ္

အဖြဲ႔၀င္သစ္ တိုုးခ်ဲ႔ပါက ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ရပ္ဆိုုင္းမည္ဟု UNFC အား အစိုုးရေျပာ

တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ တပ္ေပါင္းစု တစ္ခုျဖစ္သည့္ ညီညြတ္ေသာ တိုုင္းရင္းသားမ်ား ဖက္ဒရယ္ ေကာင္စီ (UNFC) အေနျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (အင္န္စီေအ) ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းစဥ္က ပါ၀င္ျခင္း မရွိေသာ…
 • ခုႏွစ္

UNFC ညီလာခံသုိ႔ တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အားလံုုးအား ဖိတ္ၾကား

ညီညႊတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ ေကာင္စီ (ယူအင္န္အက္ဖ္စီ) ၏ ထိုင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံသို႔ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္း အားလံုးကို ဖိတ္ၾကားထားသည္ဟု…
 • ခုႏွစ္

UNFC ႏွင့္ အစိုုးရၾကား ေဆြးေႏြးရန္ အခ်က္မ်ား က်န္ရွိေနဆဲျဖစ္

ဇြန္လ ၁၁ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ အစိုုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ညိႈႏိုုင္းရာတြင္ ကြဲလြဲေနသည့္ စကားလံုးအသံုးအႏႈန္းမ်ား၊ ေ၀ါဟာရမ်ား အျပင္ အေျခခံအားျဖင့္ မတူညီသည့္ နားလည္မႈမ်ားအား ညွိႏိႈင္းေရးမွာ မိမိတို႔အတြက္…
 • ခုႏွစ္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ ႏိုုင္ငံေရးဆိုုင္ရာေဆြးေႏြးညွိႏွိဳင္းေရး ကိုုယ္စားလွယ္ေတြ႔ဆံုု

ဇြန္လ ၁၀ ရက္ေန႕၊ ၂၀၁၇ ခုုႏွစ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္ Peace Commission အဖြဲ႕၀င္ ဦးေအာင္စိုုး ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕ႏွင့္ ႏိုုင္ငံေရးဆိုုင္ရာ ေဆြးေႏြးညွိႏွိဳင္းေရး ကိုုယ္စားလွယ္ DPN အဖြဲ႕မွ…
 • ခုႏွစ္

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ဖားကန္႔အနီး၀န္းက်င္ ည ၇ နာရီေနာက္ပိုုင္း သြားလာျခင္းမျပဳရန္ ေကအိုုင္ေအ သတိေပး

လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ စစ္ေရးအေျခအေနအရ ဖားကန္ၿမိဳ႔ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္လမ္းမ်ားတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ည ၇ နာရီ ေနာက္ပိုုင္း သြားလာျခင္း မျပဳရန္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ (KIA) က ကန္႔သတ္လိုုက္ေၾကာင္း သတိေပးစာကိုု ဇြန္လ…
 • ခုႏွစ္

တႏိုုင္းေဒသတြင္ ေမွာ္လုုပ္သားမ်ားႏွင့္ စစ္ေဘးေရွာင္ရြာသားမ်ား ပိတ္မိေန

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔(ေကအိုုင္ေအ) တိုု႔ၾကား တိုုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားေနသည့္ တႏိုုင္းေဒသ စစ္ေဘးေရွာင္ အခ်ဳိ႔ကို ဘာသာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေခၚယူႏိုုင္ခဲ့ေသာ္လည္း လမ္းမ်ားပိတ္ေနေသာေၾကာင့္ က်န္ရွိေသာ ရြာသားမ်ားႏွင့္ ေမွာ္လုုပ္သားမ်ားကို ေဘးလြတ္ရာသိုု႔ ေခၚေဆာင္ ႏိုုင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း…
 • ခုႏွစ္

တႏိုင္းေမွာ္မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္မွ နယ္ေျမရွင္းလင္းမည္

တပ္မေတာ္မွ နယ္ေျမရွင္းမည္ျဖစ္၍ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ တႏိုင္းျမိ္ဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေရႊေမွာ္ႏွင့္ ပယင္းေမွာ္မ်ားတြင္ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားအား ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ေမွာ္အတြင္းမွ ေနာက္ဆံုးထား ထြက္ခြာေပးရမည္ဆိုသည့္ စာမ်ားပ်ံ႕ ႏွံ႔ေနေသာေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားစိုးရိမ္ေနၾကသည္။
 • ခုႏွစ္
Subscribe to this RSS feed