ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္ႏွင့္ တုုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ခ်င္းမိုုင္ၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ဆံုု

ျမန္မာအစိုုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ ေဒါက္တာ တင္မ်ိဳး၀င္း ေခါင္းေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕ႏွင့္ တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ႏိုုင္ငံေရးဆိုုင္ရာ ေဆြးေႏြး ညွိႏွိဳင္း ေရး ကိုုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ DPN အဖြဲ႕မွ ခူးဦးရယ္ ေခါင္းေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕တိုု႕သည္ ထိုုင္းႏိုုင္ငံ ခ်င္းမုုိင္ၿမိဳ႕ရွိ Horizon Village & Resort တြင္ ယေန႕ နံနက္ ၉ နာရီမွစ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေတြ႕ဆံုု ေဆြးေႏြးပြဲ စတင္ခဲ့သည္။

ႏွစ္ဖက္ ေတြ႕ဆံုုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ၂၀၁၇ ခုုႏွစ္ မတ္လ ၃ ရက္ေန႕တြင္ ညီညြတ္ေသာ တုုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC အဖြဲ႕မွ အဆိုုျပဳခဲ့သည့္ အခ်က္ ၉ ခ်က္ကိုု စတုုတၳအႀကိမ္ DPN ႏိုုင္ငံေရးဆိုုင္ရာ ေဆြးေႏြးညွိႏွိဳင္းေရး ကိုုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ႏွင့္ PC ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္ တိုု႕ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲခဲ့ၾကသည့္ အခ်က္မ်ားအေပၚ ယေန႕ ထပ္မံေဆြးေႏြးသြားၾကမည္ဟုု သိရ သည္။

တဆက္တည္းမွာပင္ ျပည္ေထာင္စုု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ (၂၁) ရာစုု ပင္လံုု ဒုုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္ႏိုုင္ေရး ကိစၥမ်ားကိုု ေဆြးေႏြးသြားၾကမည္ျဖစ္သည္ဟုု သိရသည္။

ယခုု အစည္းအေ၀းတြင္ အစိုုးရဖက္မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ ေဒါက္တာ တင္မ်ိဳး၀င္း အပါအ၀င္ ဦးေအာင္ၾကည္၊ ဦးေအာင္စိုုး၊ ဦးခင္ေဇာ္ဦး၊ ဦးေက်ာ္သူရ၊ ေဒါက္တာ ခင္သာရွမ္းေဇာ္ တိုု႕ တက္ေရာက္ေနသည္။

ႏိုုင္ငံေရးဆိုုင္ရာ ေဆြးေႏြးညွိႏွိဳင္းေရး ကိုုယ္စားလွယ္ DPN အဖြဲ႕မွ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ခူးဦးရယ္ အပါအ၀င္ ဗုုိလ္ခ်ဴပ္ စိုုင္းထူး၊ ေဒါက္တာ လဂ်ာ၊ ေဒါက္တာ ႏိုုင္ေရႊသိန္း၊ ဗုုိလ္မွဴး တာ့ညီလူ၊ ဦးထြန္းေဇာ္၊ ဒူး၀ါ ဘ၀မ္လေယာ္၊ ဗုုိလ္မွဴးႀကီး ေဆာ္လမြန္၊ ဗုုိလ္မွဴးႀကီး မင္းထြန္း တိုု႕ တက္ ေရာက္ေနၾကၿပီး အစည္းအေ၀းေလ့လာသူမ်ားအျဖစ္ NCA အပစ္ရပ္ ၈ ဖြဲ႕မွ ကိုုယ္စားလွယ္ ေတြျဖစ္တဲ့ CNF မွ ဆလိုုင္း သလာေဟး ႏွင့္ ABSDF မွ မိဆူးပြင့္ တိုု႕လည္း တက္ေရာက္ၾက သည္။

Last modified onFriday, 28 ဧၿပီလ 2017 16:58