တိုုင္းရင္းသားဆက္ဆံေရးရံုုးမ်ား စိန္ေခၚမွဳႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားရင္ဆိုုင္ေနရဟုု KNU ေခါင္းေဆာင္ေျပာ

ျပည္နယ္အဆင့္ ျပည္ေထာင္စုုအဆင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဴပ္ Bilateral Agreement လက္မွတ္ေရးထိုုးထားၿပီး ဆက္ဆံေရးရံုုးမ်ားဖြင့္ထားၾကသည့္ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္အဖြဲ႕ ၁၁ ဖြဲ႕ရဲ့ လုုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားအား ပိုုမိုုတိက်စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုုင္ရန္ ထိုုင္းႏုုိင္ငံ ခ်င္းမိုုင္ၿမိဳ႕တြင္ ဇြန္လ ၁၇ ရက္ေန႕နံနက္တြင္ အစည္းအေ၀းတစ္ရပ္ က်င္းပေနသည္။

တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္အဖြဲ႕အစည္း ဆက္ဆံေရးရံုုးမ်ား၏ တာ၀န္ႏွင့္ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္မ်ားဆိုုင္ရာ လုုပ္ငန္းညွိႏွိဳင္းအစည္းအေ၀း ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ႏွစ္ရက္ၾကာက်င္းပမည့္ ယေန႕အစည္းအေ၀း အဖြင့္ မိန္႕ခြန္း တြင္ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုုး KNU ဥကၠဌ ဗုုိလ္ခ်ဴပ္ႀကီး မူတူးေစးဖိုုး က လက္ရွိ ကရင္ျပည္ နယ္အတြင္း၌ Bilateral Agreement လက္မွတ္ေရးထိုုးၿပီးေနာက္ ဆက္ဆံေရးရံုုးမ်ား ဖြင့္လွစ္ထား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း လုုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ စိန္ေခၚမွဳေတြ အခက္အခဲေတြ အမ်ားႀကီး ရင္ဆိုုင္ေနၾကရတဲ့အတြက္ အခုုအစည္းအေ၀းက အေျဖရွာႏိုုင္မယ္လိုု႕ ေမွ်ာ္လင့္ ေၾကာင္း ေျပာဆိုုခဲ့သည္။

ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ RCSS ဥကၠဌ ဗုုိလ္ခ်ဴပ္ႀကီး ယြက္စစ္ ကေတာ့ အပစ္ရပ္ စဲၿပီး ဆက္ဆံေရးရံုုးေတြ ဖြင့္လွစ္ထားတာဟာ အစိုုးရနဲ႕ တိုုင္းရင္းသား အဖြဲ႕ေတြအၾကား အျပန္ အလွန္ ဆက္ဆံၾကဖိုု႕နဲ႕ လက္တြဲအတူတကြ ပူးေပါင္းၾကဖိုု႕လိုု႕ သေဘာထားရွိေၾကာင္း ျမင္မိေသာ္ လည္း လက္ရွိမွာ တပ္မေတာ္ဖက္က JMC ဆိုုသည့္အမည္ျဖင့္ မိမိတိုု႕ကိုု ဖိအားေပးမွဳေတြ ရွိေန တယ္လိုု႕ ျမင္ေတြ႕ရေၾကာင္း ႏွင့္ ယခုုအတိုုင္းဆက္သြားေနမည္ဆိုုရင္ ျပသနာေတြ ပိုုမိုုႀကီးထြား လာႏိုုင္ေၾကာင္း ျမင္မိတဲ့အတြက္ အခုုအစည္းအေ၀းကေနၿပီး အေျဖရွာၾကဖိုု႕ တိုုက္တြန္းေျပာ ဆိုုခဲ့သည္။

ယေန႕ အစည္းအေ၀းမွာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုုင္ရာ အေထာက္အကူျပဳ လုုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား၊ ႏုုိင္ငံေရး ေတြ႕ဆံုုေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ယံုုၾကည္မွဳ တည္ေဆာက္ျခင္း အေထာက္အကူျပဳ လုုပ္ငန္း တာ၀န္မ်ား၊ အရပ္သားမ်ားအား ကာကြယ္သည့္ လုုပ္ငန္းမ်ား၊ လူသားျခင္း စာနာေထာက္ထားမွဳ အကူအညီ ေပးျခင္း ဆိုုင္ရာ လုုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းအပါအ၀င္ ျပည္သူလူထုုမ်ားကိုု အရည္အခ်င္း ျမွင့္တင္ေရးဆိုုင္ရာ လုုပ္ငန္းမ်ား ကိစၥေတြကိုုလည္း ေခါင္းစဥ္အလိုုက္ ေဆြးေႏြးသြား ၾကရန္ ရွိသည္ဟုု သိရသည္။

အစိုုးရႏွင့္ အပစ္ရပ္စဲၿပီးေနာက္ KNU ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုုး အဖြဲ႕ ဆက္ဆံေရးရံုုး (၆) ရံုုး၊ KNLA/PC ဆက္ဆံေရးရံုုး ( ၃) ၊ DKBA ဆက္ဆံေရးရံုုး (၃ ) ၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး CNF ဆက္ဆံေရးရံုုး ( ၃) ရံုုး၊ ရခိုုင္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ ALP ဆက္ဆံေရးရံုုး (၁) ရံုုး ၊ ABSDF ဆက္ဆံေရးရံုုး (၁) ရံုုး၊ ပအိုု႕အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ PNLO ဆက္ဆံေရးရံုုး ( ၃) ၊ ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ RCSS ဆက္ဆံေရးရံုုး (၇) ရံုုး၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ NMSP ဆက္ဆံေရးရံုုး (၆ ) ရံုုး၊ ကရင္နီ အမ်ိဳးသား တိုုးတက္ေရးပါတီ KNPP ဆက္ဆံေရးရံုုး ( ၃) ရံုုးနဲ႕ ရွမ္းျပည္ တိုုးတက္ေရးပါတီ SSPP ဆက္ဆံေရးရံုုး (၃) ရံုုး ဖြင့္လွစ္ထားရွိၿပီး ယခုုအစည္းအေ၀းသိုု႕ ဆက္ဆံေရးရံုုးတာ၀န္ယူထားသူမ်ားအားလံုုး တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးေနသည္။

ယေန႕ အစည္းအေ၀းမွ ရရွိလာသည့္ အခ်က္မ်ားကိုု ပစ္ခတ္တိုုက္ခိုုက္မွဳ ရပ္စဲေရးဆိုုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ JMC ကတဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမွဳ ပူးတြဲေကာ္မတီ UPDJC အဖြဲ႕ထံ တင္ျပၿပီး အတည္ျပဳခ်က္ရရွိေအာင္ ဆက္လက္ညွိႏွိဳင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟုု သိရသည္။

ယေန႕ အစည္းအေ၀းကိုု အစိုုးရႏွင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုုးထားသည့္ တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္အဖြဲ႕ ၈ ဖြဲ႕မွ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုုး KNU ၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး CNF ၊ ျမန္မာႏိုုင္ငံလံုုးဆိုုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုုကရက္တစ္တပ္ဦး ABSDF ၊ KNLA/PC ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ ၊ ပအိုု႕အမ်ိဳး သား လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဴပ္ PNLO၊ ရခိုုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ ALP ၊ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီ RCSS ႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသား ဒီမိုုကေရစီအက်ိဳးျပဳတပ္မေတာ္ DKBA အဖြဲ႕မွ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ယခုု အစည္းအေ၀း က်င္းပႏုုိင္ေရးအတြက္ ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္ႏိုင္ငံ ဘရပ္ဆဲလ္တြင္ အေျခစိုက္သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ အက်ိဳးေဆာင္အဖြဲ႕ ျဖစ္ေသာ ဥေရာပျမန္မာ႐ုံး (Euro-Burma Office – EBO) မွ ကမကထ ျပဳလုုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။