NCA ျပန္လည္ သုံးသပ္ၿပီး ႏိုုင္ငံေရး မူေဘာင္မ်ား ျပင္ဆင္မည္

NCA ျပန္လည္ သံုုးသပ္ၿပီး ႏိုုင္ငံေရး မူေဘာင္မ်ား ျပင္ဆင္မည္။ NCA ျပန္လည္ သံုုးသပ္ၿပီး ႏိုုင္ငံေရး မူေဘာင္မ်ား ျပင္ဆင္မည္။

တစ္ႏိုုင္ငံလံုုး ပစ္ခတ္တိုုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ NCA လက္မွတ္ထိုးအဖြဲ႔မ်ားက ႏိုုင္ငံေရး မူေဘာင္မ်ား ျပန္လည္ ျပင္ဆင္သြားရန္ ဆံုုးျဖတ္လိုုက္သည္။

NCA လက္မွတ္ေရးထိုုးထားေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဦးေဆာင္အဖြဲ႔ PPST ရဲ႔ ထိပ္သီး ေခါင္းေဆာင္ အစည္းအေ၀းမွာ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ၿပီး ယင္းလုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အလုပ္အဖြဲ႔တစ္ခုကိုု ထပ္မံဖြဲ႔စည္း ခဲ့သည္ဟု ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး CNF ဥကၠဌ ပူးဇင္က်ံဳး က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာသည္။

အဲ့ဒီ စိန္ေခၚမွဳထဲမွာ အေရးအႀကီးဆံုုးကေတာ့ က်ေနာ္တိုု႕ NCA လမ္းေၾကာင္းအတိုုင္းမသြားတဲ့ စိန္ေခၚမွဳႀကီးဟာ က်ေနာ္တိုု႕အတြက္ အင္မတန္မွ ႀကီးမားတဲ့ စိန္ေခၚမွဳ ျဖစ္ပါတယ္

NCA ေဆြးေႏြးစဥ္က အဆံုးမသတ္ပဲ လက္မွတ္ေရးထိုုးခဲ့တဲ့ မူေဘာင္ေတြကိုုလည္း အျမန္အဆံုုး သတ္ရန္ လိုုအပ္ေနေၾကာင္း ပူးဇင္က်ံဳး က ေျပာသည္။

ဒီ ဖရိန္၀ပ္ခ္ အတုုိင္း က်ေနာ္တိုု႕ သြားရမွာ ျဖစ္ေပမယ့္လိုု႕ ဖရိန္၀ပ္ခ္ ကိုုလည္း ဒီကေန႕အထိ အၿပီးသတ္လုုပ္လိုု႕မရေသးဘူး၊ တြဲလုုပ္ေန ရတဲ့ စမ္းတ၀ါး၀ါးသြားေနရတဲ့ အေနအထားမ်ိဳး။ ေနာက္ၿပီး အစာမေၾကပဲ တခုုခုုမက်ပဲနဲ႕ သြားေနတဲ့ အေနအထားမ်ိဳး ျဖစ္ေနတဲ့ အခါၾကေတာ့ က်ေနာ္တိုု႕ အဲ့ဒီလမ္းေၾကာင္းႀကီးဟာ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ ျဖဴးျဖဴးသြားလိုု႕ မရဘူး၊ ဒါေၾကာင့္ ဖရိန္း၀ပ္ခ္ ကိုု အၿပီးသတ္ဖိုု႕ လိုုတယ္။ အားလံုုးတူညီတဲ့ အျမင္ေတြ စုုဖိုု႕လိုုတယ္။

NCA အပါအ၀င္ ႏိုုင္ငံေရးမူေဘာင္ေတြ ျပင္ဆင္ႏိုုင္ရန္ ဖြဲ႔စည္းလိုုက္သည့္ ေကာ္မတီကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္ကိုု ျပန္လည္သံုုးသပ္ျခင္း ႏွင့္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း တာ၀န္ယူ လုုပ္ေဆာင္သြားေရး အလုုပ္အဖြဲ႕ဟု အမည္ေပးထားၿပီး ဒီအဖြဲ႕ကိုု UPDJC ဒုုဥကၠဌ ပဒိုုေစာကြယ္ထူး၀င္း ဦးေဆာင္ကာ အဖြဲ႕၀င္ ၂၁ ေယာက္ျဖင့္ ဇူလိုုင္လ ၂၀ ရက္ေန႔မွ စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အခက္အခဲမ်ားအတြင္းတြင္ မူလသေဘာတူခဲ့သည့္ လံုၿခံဳေရး က႑ အေျပာင္းအလဲ SSR ၿပီးမွ လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းေရး DDR ကို သြားရန္ ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရွိလမ္းေၾကာင္းမွာ လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းေရးကိုသာ ဦးတည္ေနသည္ဟု ပူးဇင္က်ံဳးက ေျပာသည္။

ဒီကေန႕ အခင္းအက်င္းၾကေတာ့ က်ေနာ္တိုု႕ SSR ဘက္မသြားေတာ့ပဲနဲ႕ DDR တစ္ခုုထဲကိုုပဲ က်ေနာ္တိုု႕ စစ္တပ္က က်ေနာ္တိုု႕ အစိုုးရ ဘက္က တြန္းလာတဲ့ အေနအထားမ်ိဳး အထိျဖစ္လာတဲ့ အေနအထားဟာ ဒါ မသင့္ေတာ္ဘူး NCA လမ္းေၾကာင္းနဲ႕ ေတာ္ေတာ္လြဲေနတဲ့ အေနအထားမ်ိဳး ျဖစ္တယ္လိုု႕ က်ေနာ္တိုု႕ အဲ့သလိုုပဲ ယူဆပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ၂၁ ရာစုု ပင္လံုုညီလာခံတြင္လည္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားေသာ အဖြဲ႔မ်ားနွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲျခင္း မရွိေသးေသာ အဖြဲ႔မ်ား တင္ျပထားသည့္ ႏိုုင္ငံေရး မူေဘာင္ ႏွစ္ခု ရွိေနသည့္ အတြက္ ရႈတ္ေထြးမႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္ဟု တိုုင္းရင္းသား အဖြဲ႔မ်ားက ေျပာသည္။

NCA သေဘာတူညီခ်က္အရ ႏိုုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပရာတြင္ ႏိုုင္ငံေရးပါတီေတြအားလံုုးကိုု ဖိတ္ ၾကားေဆြးေႏြးသြားရန္ သေဘာတူခဲ့ေသာ္လည္း အာဏာရ ပါတီကသာ အဓိကပါ၀င္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ လြဲမွားမွဳမ်ား ရွိေနသည္ဟု ပူဇင္က်ံဳးက ေထာက္ျပသည္။

ဤအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ NCA ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္တခုုလံုုးကိုု ျပန္လည္သံုုးသပ္ ျပင္ဆင္ၿပီး လာမည့္ ၾသဂုုတ္လအတြင္းတြင္ တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းအားလံုုး အပါအ၀င္ တုုိင္းရင္းသား ႏိုုင္ငံေရးပါတီကိုုယ္စားလွယ္မ်ားနွင့္ တိုုင္းရင္းသား လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ESOs ပါ၀င္သည့္ ထိပ္သီး ညီလာခံ တစ္ရပ္ ေခၚယူက်င္းပၿပီး အတည္ျပဳခ်က္ ရယူသြားမည္ဟု လည္း သိရသည္။