ရွမ္း ဒုုကၡသည္မ်ား ရိကၡာမျဖတ္ေတာက္ေသးရန္ CSSU ေတာင္းဆို

စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။

ႏိုင္ငံတကာ ေထာက္ပံ့ကူညီေရး အဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ရွိ ရွမ္းဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းေရြ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူ (IDPs) ၆၀၀၀ ေက်ာ္အား စားနပ္ရိကၡာ ျဖတ္ေတာက္မည့္ အစီအစဥ္အား ျပန္လည္သံုးသပ္ေပးပါ ရန္ရွမ္းျပည္ညီညႊတ္ေရးေကာ္မတီ (CSSU) မွ ေတာင္းဆိုသည္။

“တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ မရွိပဲနဲ႔ တိုက္ပြဲေတြအၿပီးသတ္မရပ္ဆိုင္းသြားေသးပဲနဲ႔ အကူအညီေတြကို ျဖတ္ေထာက္ပစ္လုိက္မယ္ ဆိုလို႔ရွိရင္ ဒါက်ေနာ္တို႔ ႏိုင္ငံရဲ႕ အနာဂတ္အတြက္ လူသားအရင္းအျမစ္အတြက္ အင္မတန္ကို စိုးရိမ္စရာေကာင္းတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးမွာ ေရာက္ရွိေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ အဲဒီ သူတို႔ဆံုးျဖတ္ထားတဲ့ေအာက္တိုဘာလက်ရင္ စတင္ျဖတ္ေတာက္မယ္ဆိုတဲ့ ဟာကို ျပန္လည္ၿပီးေတာ့မွ အေလးအနက္ထား ျပန္လည္ သံုးသပ္သင့္တယ္လို႔ က်ေနာ္ေျပာၾကားလိုပါတယ္ ခင္ဗ်ား” ဟု ရွမ္းျပည္ညီညႊတ္ေရး ေကာ္မတီ (CSSU) အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႔၀င္ စိုင္းလိတ္မွ ေျပာသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ ရွမ္းဒုကၡသည္ စခန္းတစ္ခုႏွင့္ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ ျပည္တြင္း ေရြ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူ (IDPs)စခန္း ၅ ခုရွိျပီး ၎စခန္းမ်ားမွ လူဦးေရ ၆၀၀၀ ေက်ာ္အတြက္ ဆန္၊ ဆီ၊ ဆား ကူညီ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားေပးေနသည့္ ႏိုင္ငံတကာကူညီေထာက္ပ့ံေရးအဖြဲ႔ ( TBC ) မွ ေအာက္တိုဘာလမွ စတင္ကာ ရိကၡာျဖတ္ေတာက္ေတာ့မည္ဟု ဒုကၡသည္မ်ားက ေျပာသည္။

ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ရွိ ရွမ္းဒုကၡသည္စခန္းႏွင့္ ျပည္တြင္း ေရြ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူ (IDPs) စခန္းမ်ားတြင္ ရွမ္း၊ လားဟူ၊အာခါ၊ ၀၊ တအာင္း၊ ပအို၀္၊ လီဆူ၊ ကရင္ႏွင့္ တရုတ္ စသည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား ေရာေႏွာ ေနထိုင္ၾက ၿပီး ၎ဒုကၡသည္စ ခန္းမ်ားမွာ ေကာင္း မုံမိန္း၊ လြိဳင္တိုင္းလ်န္း၊ လြိဳင္လမ္၊ လြိဳင္ဆမ္ဆစ္၊ လြိဳင္ေကာ္ဝမ္းႏွင့္ ကုန္းေက်ာ္ ဒုကၡသည္စခန္းတို႔ ျဖစ္သည္။

စစ္မွန္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မရေသးသည့္အျပင္ ၎တို႔ ေနထိုင္သည့္ ရြာမ်ား ပ်က္ဆီးသြားျခင္း လုပ္ကိုင္စားေသာက္ရန္လယ္မရွိေတာ့ျခင္း၊ ကေလးမ်ား၏ ပညာေရး အာမခံခ်က္ မရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေနရပ္ျပန္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေသးသည့္ အေနအထားတြင္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို ဆက္လက္ေပးရန္ လိုလားသည္ဟု ကုန္းေက်ာ္ဒုကၡသည္စခန္းမွ လံုးစိုင္းလင္း မွေျပာသည္။

“ႏိုင္ငံတကာ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးေရးအဖြဲ႔က ဆက္ၿပီးေတာ့ ေထာက္ပံ့ေပးၾကပါ။ အခုအခ်ိန္မွာ ဘယ္လိုမွ ျပန္လိုမျဖစ္ေသးပါဘူး။ ရွမ္းျပည္ထဲမွာလည္း တိုက္ပြဲေတြက လံုး၀မၿပီးေသးပါဘူး။ အဲေတာ့ အဲလိုျဖတ္ေတာက္ လိုက္ မယ္ဆိုလိုရွိရင္ေတာ့ ဦးတို႔က ေတာ္ေတာ္ေလးကို ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္မယ္ ေတာ္ေတာ္ေလးကို အခက္အခဲေတြၾကံဳရမွာ အဲဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ အကူအညီ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ မရပ္ပါနဲ႔အံုး ဆက္ၿပီးေတာ့ ေထာက္ပံ့ပါအံုး အဲလိုမ်ိဳးေတာင္း ဆိုခ်င္ပါတယ္။”

လက္ရွိ အစိုးရ၏ ေပၚလစီေၾကာင့္လည္း ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ နယ္နိမိတ္ေပၚရွိ ဒုကၡသည္ မ်ားကိုကူညီေထာက္ပံ့သည္ထက္ ျပည္တြင္းရွိ အိုင္ဒီပီမ်ားအား ပိုမိုကူညီေထာက္ပံ့ရန္ ျဖစ္လာသည့္အတြက္ နယ္စပ္ရွိ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားအား ႏိုင္ငံတကာ ေထာက္ပံ့ကူညီေရးအဖြဲ႔က ကူညီေထာက္ပံ့မႈကို ျဖတ္ေတာက္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သိရေၾကာင္း စိုင္းလိတ္မွ ေျပာသည္။

ကမၻာ့ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီးရံုး(UNHCR) ၏ ေထာက္ခံခ်က္အရ ၎ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း ေရြ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားသည္ ဒုကၡသည္စာရင္းထဲတြင္ မပါ၀င္သည့္အတြက္ ဥေရာပသမဂၢ အဖြဲ႔၀င္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ကူညီေထာက္ပံ့မႈနဲ႔သာ ရပ္တည္ေနရျခင္းျဖစ္သည္။

ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းေရြ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူ (IDPs)မ်ားအား ရိကၡာ ျဖတ္ေထာက္မည္ဟု ႀကိဳတင္ အသိေပးထားျခင္းမရွိပဲ နဂို ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားအား ခ်က္ခ်င္း ျဖတ္ေတာက္လိုက္မည္ ဆိုပါက ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အို မ်ားအတြက္ ပိုမိုဒုကၡေရာက္ႏိုင္သည့္အတြက္ ရိကၡာျဖတ္ေတာက္မႈမ်ားကို တစ္ျဖည္းျဖည္းခ်င္း လုပ္ေဆာင္သြားရန္ (CSSU) မွ တိုက္တြန္းသည္။

“အဲဒီခါက်ေတာ့ သူတို႔ကို ႀကိဳတင္အသိေပးထားတာ မရွိပဲနဲ႔ ရက္ပိုင္းအတြင္းမွာ သူတို႔ နဂိုရေနတဲ့ အေထာက္အပံ့ေတြကို ခ်က္ခ်င္း ျဖတ္ေတာက္ပစ္လိုက္ မယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ကေလးငယ္ေတြနဲ႔ သက္ႀကီးရြယ္အိုေတြအတြက္ အႀကီးအက်ယ္ ဒုကၡေရာက္သြားႏိုင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ သူတို႔ ဒီလိုမ်ိဳး ေလာေလာလတ္လတ္ အေထာက္အပံ့ကို ေထာက္ပံ့မယ့္အစား ေလးငါးေျခာက္လ တန္လွ်င္ တစ္ႏွစ္တန္လွ်င္ ႀကိဳတင္အသိေပးၿပီးေတာ့မွ ေနာက္မွ တျဖည္းျဖည္း အဲလိုေလွ်ာ့ခ်သြားရင္ ဒါလူသားခ်င္းစာ နာေထာက္ထားမႈအရ ပိုၿပီးေတာ့မွ အဓိပၸာယ္ရွိမယ္ သူတို႔အတြက္လည္းပဲ ဒုကၡေတြ ဒီထက္မ ကညင္ညင္သာသာျဖတ္သန္းႏိုင္မယ္လို႔ယူဆလို႔ ဒီလို တိုက္တြန္း ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္” ဟု စိုင္းလိတ္မွ ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔ကလည္း ႏိုင္ငံတကာေထာက္ပံ့ကူညီေရး အဖြဲ႔မ်ားမွ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိရွမ္းဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းေရြ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူ (IDPs) မ်ား၏ ရိကၡာျဖတ္ေထာက္မႈအေပၚ ရွမ္းျပည္ဒုကၡသည္မ်ား ေကာ္မတီႏွင့္ ရွမ္းလူ႔အခြင့္အေရး မ႑ဳိင္မွဒုကၡသည္မ်ားအား ဆက္လက္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးပါရန္သေဘာထား ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ ရွမ္းဒုကၡသည္စခန္းႏွင့္ ျပည္တြင္းေရြ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူ ( IDPs) စခန္းမ်ားသည္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ျဖစ္ ေပလာခဲ့ၿပီး ၎စခန္းမ်ားရွိ ဒုကၡသည္မ်ားမွာ ၁၉၉၆၊ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္က ရွမ္းျပည္နယ္ အတြင္းတြင္ စစ္အစိုးရမွ ေဒသခံမ်ားအား အတင္းအဓမၼ ေနရပ္စြန္႔ခြာခိုင္းျခင္း၊ ေက်းရြာမ်ားအား မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးလာၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။