ရွမ္းအမ်ဳိးသား အဆင့္ ႏိုုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေဆာင္းဦးတြင္ က်င္းပမည္

ရွမ္းအမ်ိဳးသားမ်ားအလိုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ယခုႏွစ္အတြင္း က်င္းပျပဳလုပ္ႏိုင္ ေအာင္ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း ႏွင့္ ေအာက္တုိဘာလ (သုိ႔မဟုတ္) ႏို၀င္ဘာလအတြင္း က်င္းပႏုိင္ေျခရွိသည္ဟု RCSS/SSA မွ ေျပာသည္။
 • ခုႏွစ္

အစိုးရႏွင့္ UNFC အလြတ္သေဘာေတြ႔ဆံုမည္

တစ္ႏိုုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ (NCA) လက္မွတ္မေရးထိုးေသးသည့္ ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) ႏွင့္ အစိုုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္တိုု႔ မၾကာမီ အလြတ္သေဘာေတြ႔ဆံုုမည္ဟု UNFC ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ႏိုင္ေအာင္မေငးမွ ေျပာသည္။
 • ခုႏွစ္

UNFC က ေျမာက္ပိုုင္းတိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္အဖြဲ႔မ်ားနွင့္ ညိႈႏႈိင္းသြားမည္

ဇူလိုုင္လ ၁၇။ ေျမာက္ပိုင္း အဖြဲ႔မ်ားနွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ရန္ ညီညြတ္ေသာ တုုိင္းရင္းသားမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) က ၾကိဳးပမ္းသြားမည္ဟု ေျပာဆိုုလိုုက္သည္။ မၾကာမီ အခ်ိန္အတြင္း UNFC မွ ဥကၠဌသစ္ ႏိုုင္ဟံသာ၊…
 • ခုႏွစ္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ DPN ႏွင့္ PPWT ေဆြးေႏြး

NCA အပစ္ရပ္ (၈) ဖြဲ႕၏ တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုုိင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္အလုုပ္အဖြဲ႕(PPWT) ကိုုယ္စားလွယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ညီညြတ္ေသာတိုုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) ၏ ႏိုုင္ငံေရးဆိုုင္ရာ ေဆြးေႏြးညွိႏွိဳင္းေရး ကိုုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ DPN မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား…
 • ခုႏွစ္

NCA ျပန္လည္ သုံးသပ္ၿပီး ႏိုုင္ငံေရး မူေဘာင္မ်ား ျပင္ဆင္မည္

တစ္ႏိုုင္ငံလံုုး ပစ္ခတ္တိုုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ NCA လက္မွတ္ထိုးအဖြဲ႔မ်ားက ႏိုုင္ငံေရး မူေဘာင္မ်ား ျပန္လည္ ျပင္ဆင္သြားရန္ ဆံုုးျဖတ္လိုုက္သည္။
 • ခုႏွစ္

DPN အဖြဲ႔ကို UNFC ျပန္လည္ ဖြဲ႔စည္း၊မေျပလည္ေသးေသာ ၉ ခ်က္ ဆက္ေဆြးေႏြးမည္

ညီညြတ္ေသာ တိုုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC ရဲ႔ ႏိုုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးညိႈႏိုုင္းေရး အဖြဲ႔ DPN ကို အသစ္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းလိုက္ၿပီး မေျပလည္ေသးေသာ အခ်က္ ၉ ခ်က္အေပၚ အစိုးရႏွင့္…
 • ခုႏွစ္

အဖြဲ႕ ၈ ဖြဲ႕၏ UPDJC အစည္းအေ၀း ထိုုင္းႏိုုင္ငံ၌ ျပဳလုုပ္

အစိုုးရႏွင့္ တစ္ႏိုုင္ငံလံုုး ပစ္ခတ္တိုုက္ခိုုက္မွဳ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဴပ္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုုး ထားၾကသည့္ တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕ ၈ ဖြဲ႕၏ ျပည္ေထာင္စုု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမွဳ ပူးတြဲေကာ္မတီ…
 • ခုႏွစ္

UNFC ေခါင္းေဆာင္သစ္ ေရြးခ်ယ္

ညီညြတ္ေသာ တိုုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC အဖြဲ႕၏ ေခါင္းေဆာင္မႈ အသစ္ကို ဖြန္လ ၂၆ ရက္ေန႔က အသစ္ ျပန္လည္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။
 • ခုႏွစ္

တႏိုုင္းေဒသတြင္း အမဲမလိုက္ရန္၊ ဟင္းရွာမထြက္ရန္၊ ေတာင္ယာမလုပ္ရန္ တပ္မေတာ္မွ သတိေပး

တႏိုင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာအခ်ဳိ႔တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ  နယ္ေျမရွင္းလင္း ေရးျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္  ဇြန္လ ၂၃ ရက္ေန႔ မွ ဇူလိုင္လ ၂ ရက္ေန႔အတြင္း ရြာသားမ်ား အမဲလိုက္ျခင္း၊ သစ္၀ါးခုတ္ျခင္း၊ ဟင္းရွာျခင္း ႏွင့္…
 • ခုႏွစ္

ျပည္ေထာင္စုု သေဘာတူညီခ်က္မ်ား တိုုင္းရင္းသား အားလံုုးကို ကိုုယ္စားမျပဳဟု UNFC ေျပာ

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ေခၚ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံမွ ျပည္ေထာင္စု အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ အတည္ျပဳ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္ အခ်က္ ၃၇ ခ်က္သည္ တိုင္းရင္းသား အားလံုးကို ကိုယ္စားမျပဳေၾကာင္း ကခ်င္လြတ္လပ္ေရး…
 • ခုႏွစ္

ေျမာက္ပိုုင္း တပ္ေပါင္းစုႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္ ကမ္းလွမ္း

“၀” ျပည္ေသြးစည္း ညီညႊတ္ေရးပါတီ UWSP ဦးေဆာင္သည့္ ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးညွိ ႏိႈင္းေရး ေကာ္မတီ (FPNCC) အဖြဲ႔အား အစိုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္မွ တရုတ္အစိုးရ ကိုယ္စား လွယ္မ်ားမွတစ္ဆင့္…
 • ခုႏွစ္

စစ္ေရွာင္ေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္းအသံုုးအေဆာင္မ်ားအေရးေပၚ လိုုအပ္

တႏိုင္းၿမိဳ႕သို႔ စစ္ေဘးေရွာင္လာသည့္ စစ္ေဘးေရွာင္ ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသား အေယာက္ ၂၀၀ နီးပါးအတြက္ ေက်ာင္း အသံုုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား အေရးေပၚ လိုုအပ္ေနသည္ဟုု စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားအား ကူညီေပးေနသည့္ ဘာသာေရး အဖြဲ႔အစည္းမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။
 • ခုႏွစ္
Subscribe to this RSS feed