BNI Online

Sunday, Mar 29th

Last update03:58:02 PM GMT

ENGLISH VERSION | Myanmar Peace Monitor
You are here သတင္း မြန္ေအဂ်င္စီ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ပညာသင္ႏွစ္ ၁၀ တန္းေအာင္ခ်က္ျမင့္မားေရးအတြက္ ေက်ာင္းစတင္လက္ခံေန

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ပညာသင္ႏွစ္ ၁၀ တန္းေအာင္ခ်က္ျမင့္မားေရးအတြက္ ေက်ာင္းစတင္လက္ခံေန

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ပညာသင္ႏွစ္မွာ ၁၀ တန္းေအာင္ခ်က္ျမင့္မားေရးအတြက္ တက္ေရာက္ပညာသင္ၾကား ရမည့္ ေက်ာင္းသား/သူသစ္မ်ားကို မြန္ျပည္နယ္ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕ အေျခခံအထက္တန္းေက်ာင္၌ ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံမွုကိုစတင္လက္ခံေနၿပီဟု သိရသည္။

သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕ အထက(၁)မွ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးက “ရည္ရြယ္ခ်က္က ေက်ာင္းသားေတြ တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္ ၁၀ တန္းေအာင္ခ်က္ ပိုၿပီေကာင္းဖို႔ ေက်ာင္းသားေတြကိုအခ်ိန္ေစာၿပီး လက္ခံလိုက္တာ မိဘ၊ ဆရာေတြရဲ့ ႀကိဳးစားမွုပဲ”ဟု ေျပာသည္။

အထူးသျဖင့္ ၁၀ တန္းေက်ာင္းမ်ားကိုသာ စတင္လက္ခံေနေသာ္လည္း ေက်ာင္းသားသစ္မ်ား ေအာင္စာရင္း ထြက္ၿပီး ေနာက္ ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားကိုပါ လက္ခံရက္ကုန္ဆုံးခ်ိန္ထိ ဆက္လက္လက္ခံသြားမည္ဟု ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးက ေျပာသည္။

“ေလာေလာဆယ္မွာ ၁၀ တန္းတက္ေရာက္သင္မည့္ ေက်ာင္းသားေတြကို ႀကိဳတင္ေက်ာင္း လက္ခံရက္ေစာလိုက္ ရင္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ခ်ိန္ ပိုရလိုက္တယ္၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ေက်ာင္းတက္လိုတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ စာကိုေစာေစာသင္ခြင့္ရလို႔၊ လက္ဦးမွုရလိုက္လို႔ပိုအက်ိဳးမ်ား တယ္”- ဟု ၎က ေျပာသည္။

ေက်ာင္းသားမ်ား ၁၀ တန္းေအာင္ခ်က္ျမင့္မားေရးသည္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မွုက အေရးႀကီးၿပီး ေက်ာင္းအပ္ႏွံသည္မွစ၍ ႏွစ္ဆုံးတိုင္ စနစ္တက်သင္ၾကားေရး၊ စနစ္တက်သင္ယူေရးႏွင့္ စည္းစနစ္က်နမွုက အေရးႀကီးလိုက္နာရမည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။

၁၀ တန္းေက်ာင္းသားမ်ားကို ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔မွာ ေက်ာင္းတက္နိုင္ရန္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံေနၾကသလို က်န္အတန္းမ်ားကို ေမလ ၂၇ ရက္မွစ၍ သံျဖ။ူဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရးကို ဆက္လက္ လက္ခံသြားမည္ဟု သိရသည္။

၂၀၁၂-၂၀၁၃ ပညာသင္ႏွစ္မွစတင္ကာ အေျခခံပညာ မူလတန္းမွ အထက္တန္းအထိ သင္ရိုး ညႊန္း တမ္းမ်ား၌ စိုက္ပ်ိဳးေရးဘာသာရပ္အား တြဲဖက္သင္ရိုးအေနျဖင့္ ထည့္သြင္းသင္ၾကားရန္ ညႊန္ၾကား ခ်က္ႏွင့္အညီ သံျဖဴဇရပ္အေျခခံအထက္တန္းေက်ာင္းအေနျဖင့္လည္း သင္ၾကား လာခဲ့သည္။

တြဲဖက္သင္ရိုးဘာသာရပ္သည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဘာသာရပ္အျပင္ ရသ ဘာသာရပ္မ်ားျဖစ္သည့္ ဂီတ စသည္မ်ားလည္း ပါဝင္ေနၿပီး စိုက္ပ်ိဳး ဘာသာရပ္သည္လည္း မိမိေဒသႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ၿပီး အသင္ျပေကာင္း လၽွင္ေကာင္းသလို ေက်ာင္းသားမ်ားစိတ္ဝင္စားသည့္ ဘာသာရပ္ျဖစ္ သည္ဟု ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးက ဆက္ေျပာသည္။

အဆိုပါစိုက္ပ်ိဳးေရးဘာသာရပ္ကို ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအေနျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး အသိပညာ ရရွိေစရန္ အဓိကရည္ရြယ္၍ သင္ၾကားေပးတာျဖစ္ၿပီး သင္ၾကားေပးမည့္ဆရာ ဆရာမမ်ားအား သီးသန႔္ခန႔္ထားရန္ အစီအစဥ္ရွိသည္ဟု သိရသည္။

သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕တြင္ အေျခခံအထက္တန္းေက်ာင္း ႏွစ္ေက်ာင္းရွိၿပီး ၿမိဳ႕နယ္တၿမိဳ႕နယ္လုံးတြင္ အေျခခံ အထက္တန္းေက်ာင္းေပါင္း (၇) ေက်ာင္း ရွိသည္။၂၀၁၁-၂၀၁၂ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ၁၀ တန္းေအာင္ ခ်က္ေကာင္းခဲ့၍ မြန္ျပည္နယ္ (၁၀) ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၁၀ တန္းေအာင္ခ်က္ ဒုတိယ ေအာင္ခ်က္ အမ်ားဆုံးရခဲ့သည္ ၿမိဳ႕နယ္တၿမိဳ႕နယ္ျဖစ္သည္။

Myanmar Newsျမန္မာ့သတင္း