ျမန္မာဘာသာ အစီအစဥ္ (ဇန္န၀ါရီ ၀၈၊ ၂၀၁၇)

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုုင္းမွာ ျမန္မာအစိုုးရတပ္ေတြနဲ႕ ပေလာင္တပ္ဖြဲ႕ေတြ တိုုက္ပြဲေတြဆက္တုုိက္ျဖစ္ပြားေနပါတယ္။

ရခိုုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာေဒသမွာ လံုုၿခံဳစြာေနႏိုုင္ဖိုု႕နဲ႕ နယ္စပ္ ကာရံဖိုု႕လိုုအပ္ေၾကာင္း ေမာင္ေတာအၾကမ္းဖက္မႈ ေလ့လာစံု စမ္းေရးေကာ္မတီ က အႀကံျပဳလုုိက္ပါတယ္။

ကယားျပည္နယ္က ေက်းရြာတစ္ခ်ိဳ႕မွာေတာ့ က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မွဳေပးတဲ့ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းေတြ မရွိတာေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူေတြ အခက္အခဲေတြနဲ႕ ႀကံဳေနၾကရတယ္လုုိ႕ ဆိုုပါတယ္။

Media