ကရင္နီဘာသာ အစီအစဥ္(ဇန္န၀ါရီ ၁၂၊ ၂၀၁၇)

အရည္ေသြးမျပည့္မီတဲ့ ဆိုလ်ားကူးေက်းရြာလမ္းကို ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးေကာ္မတီက တတိယအႀကိမ္ သြားေရာက္စစ္ေဆးခဲ့ပါတယ္။

သံလြင္ျမစ္ လြတ္လပ္စြာ စီးဆင္းႏိုင္ဖို႔အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ဖားေဆာင္းၿမိဳ႕မွာ စည္းရံုးလွဳံ႕ေဆာ္မႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဒုဥကၠ႒ ဦးေအးသာေအာင္က ကယားျပည္နယ္က ၿမိဳ႕နယ္တခ်ိဳ႕ကို သြားေရာက္ၿပီး လူထုေတြ႔ဆံုပြဲေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

ဖားေဆာင္းၿမိဳ႕အနီး သံလြင္ျမစ္ေပၚမွာ လူငယ္ေတြ သံလြင္ဆုေတာင္းပြဲ လႈပ္ရွားမႈတခု ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီပြဲမွာ သံလြင္ျမစ္ ျဖတ္သန္းစီးဆင္းလာတဲ့ ရွမ္း၊ ကယား၊ ကရင္၊ မြန္ျပည္နယ္က လူငယ္ေတြလည္း လာေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ လူငယ္ေတြက သံလြင္ျမစ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လိုေျပာဆိုခဲ့ၾကပါသလဲ။

လူငယ္ေတြ ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္မႈေတြ မလုပ္ေပးရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူငယ္မူဝါဒေရးဆြဲေရး ေကာ္မတီမွာ ကယား(ကရင္နီ)လူငယ္ေတြ ပါဝင္ဖို႔ ခက္ခဲႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

Media