ကရင္ဘာသာ အစီအစဥ္ (ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅၊ ၂၀၁၇)

ကရင္ဒုကၡသည္စခန္းကျပည္သူေတြ ေနရပ္ျပန္လည္ အေျခခ်ေနထိုင္ရာမွာ အေထာက္အကူေပးမယ့္ ေကာ္မတီတစ္ခုကိုဖြဲ႔စည္းလုိက္ပါတယ္။

(၆၉)ႏွစ္ေျမာက္ ကရင္အမ်ဳိးသားေန႔ကို ကရင္ေဒသ ေနရာအေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

ပဒိုမန္းရွာရဲ႕ ၉ ႏွစ္ေျမာက္ က်ဆံုးျခင္းႏွစ္ပတ္လည္မွာ သူ႔ရဲ႕ပံုတူရုပ္ထုကို သူ႔ေမြးရပ္ေျမမွာ ထူေထာင္ထားရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။

Media