ရခုိင္ဘာသာ အစီအစဥ္ (မတ္လ ၁၉၊ ၂၀၁၇)

ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ရဲတပ္ဖြဲ႕အင္အားဟာ ၂,ဝဝဝ ေက်ာ္သာရွိတဲ့အတြက္ မႈခင္းတားဆီးေရးေဆာင္ရြက္ရာမွာ လံုေလာက္မႈမရွိဘူးလို႔ ျပည္နယ္ရဲမွဴးႀကီးက ေျပာလိုက္ပါတယ္။

ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕အဝင္ စက္သံုးဆီအေရာင္းဆုိင္တန္း မီးေလာင္လို႔ က်ပ္ သိန္း ၅ ေထာင္ဖုိးပ်က္စီးဆံုးရႈံးသြားခဲ့ပါတယ္။

အေဟာင္းထည္ေတြကို အဓိကေရာင္းခ်ေနတဲ့ စစ္ေတြၿမိဳ႕က ေမယုေစ်းကို ၃ ထပ္ အေဆာက္အဦးအျဖစ္ အဆင့္ျမွင့္တင္တည္ေဆာက္ေနပါၿပီ။

Media