မြန္ဘာသာ အစီအစဥ္ (မတ္လ ၂၀၊ ၂၀၁၇)

‘ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတံတား’ လို႔ သတ္မွတ္လိုက္တဲ့အေပၚ ဂုဏ္ယူရမွာျဖစ္တယ္လို႔ မြန္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာလိုက္ပါတယ္။

ေမာ္လၿမိဳင္- ေခ်ာင္းဆုံျမစ္ကူးတံတားကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္းဆန္းတံတားအျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ အတည္ျပဳခဲ့တဲ့အတြက္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕မွာ မြန္အမ်ိဳးသားထုႀကီးတစ္ရပ္လံုး ဒုတိယအႀကိမ္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ျမန္မာျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားကြန္ယက္၊ BRN သံလြင္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးကြန္ ယက္ SSN နဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္အလုပ္အဖြဲ႕ BEWG တို႔ကဦးေဆာင္ၿပီး တိုးတက္ေသာမြန္လူငယ္အဖဲြ႕ (MYPO) တို႔ပူးေပါင္းကာ ကမၻာ့ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားေန႔က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

လာမယ့္ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွာ က်င္းပမယ့္ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မယ့္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြအေပၚ ေဒသခံေတြက ဘယ္ေလာက္အထိေမ်ာ္လင့္ေနၾကသလဲဆိုတာကိုလည္း တင္ဆက္ေပးသြားမွာပါ။

Media

Last modified onTuesday, 28 မတ္လ 2017 17:31