ရွမ္းဘာသာ အစီအစဥ္ (ဧၿပီလ ၁၈၊ ၂၀၁၇)

ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္တဲ့ကုမၸဏီကို အင္အား ၄,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိတဲ့ မုိင္းကိုင္သံဃာေတာ္နဲ႔ ျပည္သူေတြက ဆႏၵျပခဲ့ၾကပါတယ္။

မူစယ္ၿမိဳ႕ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္နဲ႔ ျမ၀တီဘဏ္ကို လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႔က ဗံုးက်ဲခဲ့ပါတယ္။

ရွမ္းလူမ်ိဳးေတြရဲ႕ ေခတ္သစ္ ေခါပုတ္ျပဳလုပ္နည္းကိုလည္း တင္ျပေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Media