ကရင္ဘာသာ အစီအစဥ္ (ဧၿပီလ ၁၉၊ ၂၀၁၇)

ေကအဲန္ယူရဲ႕ စစ္ဖက္ဆုိင္ရာ လက္ရံုးျဖစ္တဲ့ ေကအဲန္အယ္ေအနဲ႔ ေကအဲန္ဒီအိုတို႔က မိခင္အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈေအာက္မွာ အခုိင္အမာ ဆက္လက္ရပ္တည္သြားမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC) လုပ္ငန္းအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈေတြ ရရွိလာၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ လုပ္ငန္းေတြ စတင္လည္ပတ္ႏုိင္ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ လက္ေ၀ွ႔ေလာကမွာ နာမည္တစ္လံုးရေအာင္လုပ္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ထားတဲ့ ဒုတိယတန္း လက္ေ၀ွ႔သမား ေစာရန္ပိုင္ရဲ႕ ဘ၀ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို စုစည္းတင္ျပထားပါ။

Media