ကရင္နီဘာသာ အစီအစဥ္ (ေမ ၁၈၊ ၂၀၁၇)

စစ္တပ္က သိမ္းဆည္းထားၿပီး အသံုးမျပဳတဲ့ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာပိုင္ေတာင္ယာလယ္ယာေျမေတြကို ျပန္လည္ေပးအပ္ဖို႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခ့ဲၾကပါတယ္။

လမ္းခင္းတ့ဲကုမၸဏီက ဘုရားေက်ာင္းအုတ္တံတိုင္းလုပ္ဖို႔္ ရြာသားေတြစုပံုထားတဲ့ ေက်ာက္ေတြကို အသံုးျပဳၿပီး ျပန္လည္ေပးေဆာင္ျခင္း မရွိေသးဘူးလို႔ ေျပာပါတယ္။

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းေတြနဲ႔ အလွဆင္ပစၥည္းေတြ ျပဳလုပ္ေနတဲ့ အသက္ ၂၀ အရြယ္ လက္မႈပညာသည္လူငယ္တစ္ဦး အေၾကာင္းကိုလည္း တင္ျပမွာျဖစ္ပါတယ္။

Media