ျမန္မာဘာသာ အစီအစဥ္ (ဇြန္လ ၁၈၊ ၂၀၁၇)

ကခ်င္ျပည္နယ္ တႏုိင္းေရႊေမွာ္၊ ပယင္းေမွာ္တည္ရွိရာ ေဒသမွာ တုိက္ပြဲျပင္းထန္လာတာေၾကာင့္ တႏုိင္းၿမိဳ႕ကုိ ထြက္ေျပးလာသူေတြ ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္ေတြမွာ စုရံုးခုိလံႈေနၾကတာကုိ အာဏာပိုုင္ေတြက မလုိလားေၾကာင္း လာေရာက္ေျပာဆုိခဲ့လိုု႔ ေဒသခံေတြက ေျပာပါတယ္။

ခ်င္းျပည္နယ္မွာ ပညာေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ၁၀ တန္း စာေမးပဲြေအာင္ခ်က္ နည္းပါးျခင္းဟာ ပညာေရးစနစ္ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လို႔ ခ်င္းပညာေရးကြန္ယက္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပဲြက ေျပာပါတယ္။

ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း မစၥတာကုိဖီအာနန္ ဦးေဆာင္တဲ့ ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္ရဲ႕ အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာအတြက္ ရခိုင္က အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ အႀကံဥာဏ္ေတြကုိ ရယူခဲ့ၾကပါတယ္။

Media