မြန္ဘာသာ အစီအစဥ္ (ဇြန္လ ၁၉၊ ၂၀၁၇)

က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ ဓမၼသေက်း႐ြာနဲ႔ ေကာ့ပလိုင္ေက်း႐ြာအၾကားမွာ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ကတည္းက ဆည္ေျမာင္းတူးေဖာ္လိုက္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ဒီႏွစ္ေကာက္စိုက္တဲ့အခ်ိန္ထိ လယ္လုပ္ကိုင္လို႔ မရေသးပါဘူး။

မြန္ျပည္နယ္၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဥတၲံတားေက်းရြာက Long Life လမ္းခင္း ေက်ာက္မုိင္း ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းေပးဖို႔ ေဒသခံေတြ ထပ္မံေတာင္းဆိုလိုက္ပါတယ္။

မြန္ျပည္နယ္အစိုးရက ေက်ာက္မီးေသြးသုံးစြဲမႈကို ေ႐ွာင္လြဲလိုက္ရင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ေျပာၾကားလိုက္တဲ့အေပၚ ေဒသခံေတြရဲ႕ စကားသံေတြကိုလည္း တင္ဆက္ေပးမွာပါ။

Media

Last modified onMonday, 03 ဂ်ဴလုိင္လ 2017 08:35