မြန္ဘာသာ အစီအစဥ္ (ဇူလိုင္လ ၀၃၊ ၂၀၁၇)

မြန္အမ်ိဳးသားပညာေရးဌာန တရားဝင္မွတ္ပုံတင္ တင္လိုက္ပါၿပီ။

UNFC ရဲ႕ ဥကၠ႒ေနရာအျဖစ္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဒု-ဥကၠ႒ ႏိုင္ဟံသာကို ေရြးခ်ယ္လိုက္ပါတယ္။

MCL စက္႐ုံရဲ႕ အစီရင္ခံစာအသစ္ဟာ ေဒသခံေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆုံ ႐ွင္းလင္းထားတာ မ႐ိွဘူးလို႔ သယံဇာတနဲ႔ သဘာဝပတ္ဝန္က်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးက ေျပာလိုက္ပါတယ္။

Media

Last modified onMonday, 03 ဂ်ဴလုိင္လ 2017 11:55