ရခိုင္ဘာသာ အစီအစဥ္ (ဇူလိုင္လ ၁၆၊ ၂၀၁၇)

ေမာင္ေတာခရိုင္လံုၿခံဳေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အေရးႀကီးအဆုိကုိ ရခိုင္ျပည္နယ္အစုိးရက မွတ္တမ္းအျဖစ္သာထားဖို႔ေဆြးေႏြးေပမယ့္ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က ကန္႔ကြက္သူမရွိ အတည္ျပဳလိုက္ပါတယ္။

ရခုိင္ကုိ (၆)ႀကိမ္ေျမာက္လာေရာက္ခဲ့တဲ့ ကုလသမဂၢျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးအထူးကုိယ္စားလွယ္ မစၥယန္ဟီးလီကုိ စစ္ေတြနဲ႔ဘူးသီးေတာင္ေဒသခံေတြက ဆႏၵျပခဲ့ၾကပါတယ္။

ရခိုင္က လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္ေတြမွာ ႏြားေတြအစား ထြန္စက္ေတြေနရာယူလာတာ ဘာေၾကာင့္လဲ။

Media