ျမန္မာဘာသာ အစီအစဥ္ (ဇူလိုင္လ ၁၆၊ ၂၀၁၇)

ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ RCSS/SSA နဲ႔ တအာင္းတပ္မေတာ္ TNLA တို႔ စစ္ေရးတင္းမာမႈေၾကာင့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း နမၼတူၿမိဳ႕နယ္က ျပည္သူေတြ ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္ေနၾကရပါတယ္။

ထိုုင္းျမန္မာနယ္စပ္မွာရွိတဲ့ ကရင္ဒုုကၡသည္စခန္း ၇ ခုုမွာ ေနထိုုင္ၾကတဲ့ ဒုကၡသည္ေတြ ေနရပ္ျပန္ေရးကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စစ္တမ္းေကာက္ယူ သြားဖို႔ ဆံုုးျဖတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

NCA လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့တဲ့ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး (CNF) နဲ႔ အစိုးရစစ္တပ္တို႔ ျပည္နယ္အဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးဆုိင္ရာပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ JMC-S ဖဲြ႕စည္းဖို႔ အခုအထိ အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏိုင္ ေသးပါဘူး။

Media