ရွမ္းဘာသာ အစီအစဥ္ (ၾသဂုတ္လ ၀၈၊ ၂၀၁၇)

ပင္လံုၿမိဳ႕မွာ ခုိးမႈေပါမ်ားေနတဲ့အတြက္ ေဒသခံေတြ လံုၿခံဳေရးအတြက္ စိုးရိမ္ေနၾကပါတယ္။

ဗဟိုရွမ္းစာေပနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီက ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

ျပစ္မႈစြပ္စြဲခံထားရတဲ့ မရွိဆင္းရဲသားေတြကို ကူညီဖို႔အတြက္ တရားမွ်တမႈစင္တာ Justice Center ကို ေတာင္ႀကီးမွာ ဖြင့္လွစ္ထားပါတယ္။

Media