ကရင္ဘာသာ အစီအစဥ္ (ၾသဂုတ္လ ၀၉၊ ၂၀၁၇)

စက္တင္ဘာလအတြင္း အကူအညီအေထာက္အပံ့ေတြ လုံးဝျပတ္ေတာက္သြားေတာ့မယ့္ အီတူးထာ့ IDPs ျပည္သူေတြအတြက္ အကူအညီေတြဆက္ေပးဖို႔ နယ္ေျမခံတာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႔ ေဒသခံအရပ္ဖက္အဖြဲ႔ေတြက ေတာင္းဆိုလုိက္ပါတယ္။

ေက်းလက္ေတာင္ေပၚေဒသက ေက်ာင္းသားမိဘေတြအတြက္ မိမိတို႔ရဲ႕ကေလးပညာေရးမွာ အေထာက္အကူ ျပဳေစမယ့္ မိဘပညာေရးရဲ႕ ရက္တိုသင္တန္းတစ္ခုကို (KTWG) က က်င္းပေပးခဲ့ပါတယ္။

ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးစၿပီးမၾကာမွီအခ်ိန္မွာ ပါ၀င္လာခဲ့တဲ့ ေနာက္ထပ္ ၀ါရင့္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးတစ္ ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာကစယ္ဒိုရဲ႕ စ်ာပနအခမ္းအနားမွာ လူရာနဲ႔ခ်ီလုိက္လံပို႔ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။

Media