ရခိုင္ဘာသာ အစီအစဥ္ (စက္တင္ဘာလ ၁၀၊ ၂၀၁၇)

ရခိုင္မွာ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္မႈေတြေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူဦးေရ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ မ်ားလာေနၿပီး ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းေတြကိုလည္း တုိးခ်ဲ႕ဖြင့္ထားရပါတယ္။

အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းေတြမွာေရာက္ေနၾကတဲ့ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားေလးေတြကို အထူးအခြင့္အေရးအေနနဲ႔ နီးစပ္ရာစာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ ပညာသင္ၾကားခြင့္ေပးထားပါတယ္။

စစ္ေတြေဆးရုံရဲ႕လုိအပ္ခ်က္ေတြကို ေဆးရုံတာဝန္ရွိသူေတြအေနနဲ႔ တင္ျပေတာင္းဆုိၾကဖုိ႔ က်န္းမာေရးနဲ႔အားကစားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက တိုက္တြန္းထားပါတယ္။

Media