ကရင္နီဘာသာအစီအစဥ္ (စက္တင္ဘာလ ၁၄၊ ၂၀၁၇)

ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔အတြက္ ကန္ခုႏွစ္ဆင့္မွာရွိတဲ့ ေရကန္ ၇ ကန္ကို အဆင့္ျမင့္တင္ဖို႔ အစိုးရက ရည္ရြယ္ထားတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

ကရင္နီေတာ္လွန္ေရးစတင္ခဲ့တဲ့ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ ျမလဲေက်းရြာမွာ ၆၉ ႏွစ္ေျမာက္ ကရင္နီအာဇာနည္ေန႔ကို က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ ေဒါႏိုးကူးရပ္ကြက္မွာ ဆီထုတ္ယူရာကေန ဆုိင္ကယ္မီးေလာင္ကၽြမ္းမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။

အရစ္က်စနစ္နဲ႔ ဝယ္ယူလို႔ရတဲ့ အဆင့္ျမင့္ ထြန္စက္အေရာင္းဆုိင္ကို လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ ပန္ကန္းေက်းရြာမွာ ပထမဆံုး ဖြင့္လွစ္လိုက္ပါတယ္။

Media