ခ်င္းဘာသာ အစီအစဥ္ (ေအာက္တုိဘာလ ၁၃၊ ၂၀၁၇)

မင္းတပ္ၿမိဳ႕ေပၚက လမ္းမႀကီးေတြကို တိုးခ်ဲ႕ေတာ့မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ တိုးခ်ဲ႕ဧရိယာနဲ႔မလြတ္ကင္းတဲ့ ေနအိမ္ေတြအေနနဲ႔ စိုးရိမ္ေနၾကတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္တြင္းမွာရွိတဲ့ ေ၀ဘူလေက်းရြာကို ၿမိဳ႕အျဖစ္တိုးျမွင့္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ခ်င္းျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုယ္တုိင္ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာ-အိႏၵိယနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးလမ္းမွာ သတ္မွတ္လုိင္စင္နဲ႔ မေမာင္းတဲ့ယာဥ္ေမာင္းေတြကို ဒဏ္ေငြေပးေဆာင္ခုိင္းရာမွာ မမွ်တဘူးလုိ႔ ကားဆရာေတြက ေျပာပါတယ္။

ဖလမ္းၿမိဳ႕ေပၚ ေရေပးေ၀မႈကို က်ပ္သန္း ၅,၀၀၀ အသံုးျပဳၿပီး တစ္ႏွစ္အတြင္း အၿပီးေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ ခ်င္းျပည္နယ္စည္ပင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးက ေျပာပါတယ္။

မင္းတပ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာရွိတဲ့ မကြီအိမ္ႏူးေက်းရြာနဲ႔ ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာရွိတဲ့ ႏွာရိန္ေက်းရြာကို ၿမိဳ႕အျဖစ္ တိုးျမွင့္လုိက္ပါတယ္။

Media

No video? Get the DivX browser plug-in for Windows or Mac