BNI Online

Monday, Mar 02nd

Last update11:37:14 PM GMT

ENGLISH VERSION | Myanmar Peace Monitor
You are here သတင္း ေကအိုင္စီ

ေကအိုင္စီ

title Filter 
Display # 
# Article Title Date Author
1 KNLA ႏွင့္ BGF အျပန္အလွန္ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ တစ္ဦးေသ၊ ႏွစ္ဦးဒဏ္ရာရ တနလၤာ, 02 မတ္ 2015 ေကအိုင္စီ
2 တတိယအႀကိမ္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ဆက္ဆံေရး႐ုံးမ်ား အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ တနလၤာ, 02 မတ္ 2015 ေကအိုင္စီ
3 MPC အစီအစဥ္ျဖင့္ လူငယ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖိုရမ္ကို ဖားအံတြင္ က်င္းပ တနလၤာ, 02 မတ္ 2015 ေကအိုင္စီ
4 ေဒါက္တာတီသံျပာ တကၠသိုလ္အဆင့္ေက်ာင္း KNU ဖာပြန္ခ႐ိုင္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ တနလၤာ, 02 မတ္ 2015 ေကအိုင္စီ
5 ဖားအံအက်ဥ္းေထာင္မွ ၈၈မ်ဳိးဆက္ကရင္ေက်ာင္းသား ၄ဦး လြတ္ေျမာက္လာ ေသာၾကာ, 27 ေဖေဖၚဝါရီ 2015 ေကအိုင္စီ
6 CDC အထက္တန္းေက်ာင္း ေယာက္်ားေလး ေဘာ္ဒါေဆာင္(၄)လံုး မီးေလာင္ပ်က္စီး ၾကာသပေတး, 26 ေဖေဖၚဝါရီ 2015 ေကအိုင္စီ
7 မယ္လဒုကၡသည္စခန္း အျပင္ဘက္တြင္ အမ်ဳိးသမီးအေလာင္း တစ္ေလာင္း ေတြ႔ရွိ ၾကာသပေတး, 26 ေဖေဖၚဝါရီ 2015 ေကအိုင္စီ
8 မေလးရွား (MSPP) ၏ ဆီအုန္းစိုက္ပ်ဳိးေရးစီမံကိန္း ရပ္ဆိုင္းထားရန္ KNU ဘိတ္-ထား၀ယ္ခ႐ိုင္က အသိေပး ၾကာသပေတး, 26 ေဖေဖၚဝါရီ 2015 ေကအိုင္စီ
9 ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈတြင္ လူထုအသံ ပါ၀င္ေအာင္ KPSN လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ၾကာသပေတး, 26 ေဖေဖၚဝါရီ 2015 ေကအိုင္စီ
10 ႏွစ္ဖက္တပ္ ေနရာခ်ထားေရးအတြက္ ေကအဲန္ယူႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတပ္ အႀကိဳညႇိႏိႈင္းပြဲ ျပဳလုပ္မည္ ဗုဒၶဟူး, 25 ေဖေဖၚဝါရီ 2015 ေကအိုင္စီ
11 အစုိးရႏွင့္ေပါင္းၿပီး ကိုးကန္႔ေဒသတုိက္ပဲြတြင္ ပါ၀င္မည္ဟူေသာကိစၥ မဟုတ္မွန္ေၾကာင္း ဒီေကဘီေအ တုံ႔ျပန္ ဗုဒၶဟူး, 25 ေဖေဖၚဝါရီ 2015 ေကအိုင္စီ
12 အစိုးရႏွင့္ ထိပ္တုိက္ေတြ႔ရန္ သေဘာထား မရွိဟု UNA ေျပာဆို အဂၤါ, 24 ေဖေဖၚဝါရီ 2015 ေကအိုင္စီ
13 ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ ႐ုံးလုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခဲြမႈႏွင့္ အေျခခံကြန္ပ်ဴတာသင္တန္း ဒီေကဘီေအ ျပဳလုပ္ အဂၤါ, 24 ေဖေဖၚဝါရီ 2015 ေကအိုင္စီ
14 ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းေက်ာင္း ၃ေက်ာင္းသာ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ ၀င္ေရာက္ေျဖဆိုႏိုင္မည္ အဂၤါ, 24 ေဖေဖၚဝါရီ 2015 ေကအိုင္စီ
15 အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခံုရံုးတုိ႔သည္ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္ တနလၤာ, 23 ေဖေဖၚဝါရီ 2015 ေကအိုင္စီ
16 ေရႊမင္းတမာန္ ကုမၸဏီဖြင့္ပြဲ၌ ကတိကဝတ္စာခ်ဳပ္ကိစၥ ေကအဲန္ယူ ဥကၠဌ ရွင္းလင္းေျပာဆို တနလၤာ, 23 ေဖေဖၚဝါရီ 2015 ေကအိုင္စီ
17 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရးျဖစ္စဥ္အတြင္း လူထုအသံ ပါ၀င္လာရန္ ဖားအံၿမိဳ႕၌ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ တနလၤာ, 23 ေဖေဖၚဝါရီ 2015 ေကအိုင္စီ
18 ေကအဲန္ယူ ဒူးပလာယာခ႐ိုင္တြင္ အစိုးရ တပ္စခန္းႏွစ္ခု ျပန္ဆုတ္သြားေၾကာင္း ခ႐ိုင္ ဥကၠ႒ ေျပာဆို တနလၤာ, 23 ေဖေဖၚဝါရီ 2015 ေကအိုင္စီ
19 ကရင္အဆိုေတာ္ ထူး၀ါးအသတ္ခံရမႈအေပၚ တရာခံကို ေထာင္ဒဏ္ႏွစ ္(၂၀) ခ်မွတ္ ၾကာသပေတး, 19 ေဖေဖၚဝါရီ 2015 ေကအိုင္စီ
20 အီတိုးထာ့ ျပည္တြင္းဒုကၡသည္စခန္းတြင္ စစ္တမ္းမ်ား စတင္ေကာက္ယူမႈ ျပဳလုပ္ေန ၾကာသပေတး, 19 ေဖေဖၚဝါရီ 2015 ေကအိုင္စီ
21 ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆက္လုပ္သြားရန္ ကတိေပးသည့္အေနျဖင့္ လက္မွတ္ထိုးျခင္းျဖစ္ဟု ေကအဲန္ယူ ဥကၠဌ ေျပာဆို ၾကာသပေတး, 19 ေဖေဖၚဝါရီ 2015 ေကအိုင္စီ
22 ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံမွ အလံတိုင္စုိက္ထူျခင္းေၾကာင့္ လယ္ေျမထပ္မံအသိမ္းခံရမည္ကုိ ေဒသခံမ်ားစုိးရိမ္ ၾကာသပေတး, 19 ေဖေဖၚဝါရီ 2015 ေကအိုင္စီ
23 “ကတိက၀တ္”လက္မွတ္ေရးထုိးမႈကိစၥ ေကအဲန္ယူအဖဲြ႔အတြင္း ျပန္လည္ရွင္းလင္းမည္ ဗုဒၶဟူး, 18 ေဖေဖၚဝါရီ 2015 ေကအိုင္စီ
24 မဲေဆာက္တြင္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ၇၀၀ေက်ာ္ ဖမ္းဆီးခံရ အဂၤါ, 17 ေဖေဖၚဝါရီ 2015 ေကအိုင္စီ
25 ပဒိုမန္းရွာ အုတ္ဂူေရွ႕တြင္ ပဒိုမန္းရွာက်ဆံုးျခင္း (၇)ျပည့္ ေအာက္ေမ့ဖြယ္အခမ္းအနားက်င္းပ အဂၤါ, 17 ေဖေဖၚဝါရီ 2015 ေကအိုင္စီ
26 ပဒိုမန္းရွာ က်ဆံုးျခင္း (၇)ႏွစ္ေျမာက္ ေအာက္ေမ့ တသျခင္းစာအုပ္ ျပည္တြင္း၌ ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိ အဂၤါ, 17 ေဖေဖၚဝါရီ 2015 ေကအိုင္စီ
27 စက္မႈလယ္ယာ စနစ္က်လယ္ေျမ လုပ္ကိုင္ျခင္းေၾကာင့္ လယ္ေျမအသိမ္းခံရမည္ကို ေဒသခံမ်ားစိုးရိမ္ တနလၤာ, 16 ေဖေဖၚဝါရီ 2015 ေကအိုင္စီ
28 ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းကေလးမ်ား၏ ပညာေရးအတြက္ ပညာေရးအဖဲြ႔မ်ား ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး တနလၤာ, 16 ေဖေဖၚဝါရီ 2015 ေကအိုင္စီ
29 ေတာင္ငူခ႐ိုင္၌ က်င္းပသည့္ (၆၇)ႏွစ္ေျမာက္ကရင္အမ်ဳိးသားေန႔ လူ ၆ ေထာင္ေက်ာ္ တက္ေရာက္ ေသာၾကာ, 13 ေဖေဖၚဝါရီ 2015 ေကအိုင္စီ
30 ေက်ာင္းခ်ိန္အတြင္း ကရင္စာသင္ခြင့္ရေရး ေတာင္းဆိုမည္ ေသာၾကာ, 13 ေဖေဖၚဝါရီ 2015 ေကအိုင္စီ
31 ကရင္လူထုအေျချပဳကြန္ရက္အဖြဲ႔မွ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ျခင္းဆိုင္ရာ ရက္တိုသင္တန္းျပဳလုပ္ ၾကာသပေတး, 12 ေဖေဖၚဝါရီ 2015 ေကအိုင္စီ
32 အမ်ဳိးသား ေတာင္းဆုိခ်က္ ၄ ရပ္ အျမန္ေပၚထြန္းလာေရး ပါ၀င္လႈပ္ရွားၾကရန္ ႏိုင္ငံတကာကရင္အဖဲြ႔ တုိက္တြန္း ၾကာသပေတး, 12 ေဖေဖၚဝါရီ 2015 ေကအိုင္စီ
33 အစိုးရမွ ျပန္စြန္႔လႊတ္ေပးသည့္ ေျမဧက မျပည့္ေၾကာင္း ပိုင္ရွင္ေဒသခံမ်ားေျပာဆို ၾကာသပေတး, 12 ေဖေဖၚဝါရီ 2015 ေကအိုင္စီ
34 အဲန္အယ္လ္ဒီမွ တကၠသုိလ္၀င္တန္းေျဖဆုိမည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအား တတိယအႀကိမ္ အလႉေငြေထာက္ပံ့ ဗုဒၶဟူး, 11 ေဖေဖၚဝါရီ 2015 ေကအိုင္စီ
35 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အေပၚ DKBA လူထုေတြ႔ဆံုရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ ဗုဒၶဟူး, 11 ေဖေဖၚဝါရီ 2015 ေကအိုင္စီ
36 ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိေသာ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ခ်မွတ္ေၾကာင္း ေကအဲန္ယူ ထုတ္ျပန္ ဗုဒၶဟူး, 11 ေဖေဖၚဝါရီ 2015 ေကအိုင္စီ
37 ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္၌ အစိုးရ ကားလမ္းေဖာက္လုပ္မႈေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား၏ ရာဘာၿခံမ်ား ဆုံးရႈံးမႈရွိ အဂၤါ, 10 ေဖေဖၚဝါရီ 2015 ေကအိုင္စီ
38 တကၠသိုလ္စာယဥ္ တိုးတက္ေအာင္ ဆက္လုပ္ၾကရန္ စီနီယာေက်ာင္းသားမ်ားတုိက္တြန္း အဂၤါ, 10 ေဖေဖၚဝါရီ 2015 ေကအိုင္စီ
39 ျမ၀တီၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေလးေကေကာ္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္း စတင္အေကာင္အတည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြတ္ေန အဂၤါ, 10 ေဖေဖၚဝါရီ 2015 ေကအိုင္စီ
40 KWO ဗဟို အၿမဲတမ္းေကာ္မတီ၀င္မ်ားကို ႏိုင္ငံေရးသင္တန္းေပးရန္ ဆံုးျဖတ္ အဂၤါ, 10 ေဖေဖၚဝါရီ 2015 ေကအိုင္စီ
41 ၿမိဳ႕နယ္အလုိက္ တိုင္းရင္းသား မဲဆႏၵရွင္စာရင္းကို ျပဳစုထုတ္ျပန္ေပးရန္ KNP အႀကံျပဳမည္ အဂၤါ, 10 ေဖေဖၚဝါရီ 2015 ေကအိုင္စီ
42 အမ်ဳိးသားတာ၀န္ကို ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္ရန္ လူငယ္မ်ား တာ၀န္ရွိေၾကာင္း KNU ဥကၠ႒ တုိက္တြန္း အဂၤါ, 10 ေဖေဖၚဝါရီ 2015 ေကအိုင္စီ
43 ၂၅ႏွစ္ၾကာ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ခြဲကေဘာင္ ကရင္အမ်ိဳးသားေက်ာင္း ဆက္လက္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရး မေသခ်ာ ေသာၾကာ, 06 ေဖေဖၚဝါရီ 2015 ေကအိုင္စီ
44 ပဲခူးတုိင္းရွိ ကရင္စာသင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ရွစ္လ ၾကာသည္အထိ ခ်ီးျမွင့္ေငြမရေသး ေသာၾကာ, 06 ေဖေဖၚဝါရီ 2015 ေကအိုင္စီ
45 ဖားအံစက္မႈဇံုအတြင္း ေက်းရြာတည္ေဆာက္မႈ နစ္နာေၾကးေပးရန္ ေဒသခံမ်ားလိုလား ေသာၾကာ, 06 ေဖေဖၚဝါရီ 2015 ေကအိုင္စီ
46 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အေထာက္အကူျပဳသင္တန္း ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ ၾကာသပေတး, 05 ေဖေဖၚဝါရီ 2015 ေကအိုင္စီ
47 ၆၈ ႀကိမ္ေျမာက္ မြန္အမ်ဳိးသားေန႔ကို မဲေဆာက္ၿမိဳ႕၌ အစဥ္အလာမပ်က္ က်င္းပ ဗုဒၶဟူး, 04 ေဖေဖၚဝါရီ 2015 ေကအိုင္စီ
48 MKO အမႈေဆာင္အသစ္မ်ား ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ ဗုဒၶဟူး, 04 ေဖေဖၚဝါရီ 2015 ေကအိုင္စီ
49 ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း မီဒီယာဖြံ႔ၿဖိဳးရန္ Social Watch အဖြဲ႔ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ ဗုဒၶဟူး, 04 ေဖေဖၚဝါရီ 2015 ေကအိုင္စီ
50 အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ကို UNFC ၊ NCCT တို႔ႏွင့္အတူ လက္မွတ္ထိုးမည္ဟု ေကအဲန္ယူေျပာ အဂၤါ, 03 ေဖေဖၚဝါရီ 2015 ေကအိုင္စီ

Page 1 of 41

Myanmar Newsျမန္မာ့သတင္း