“လူ ၁၀ ေယာက္မွာ ၆ ေယာက္က သံုးစြဲတယ္။ ဒါကို ၾကည့္ရင္ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ပတ္ဝန္းက်င္က ေတာ္ေတာ္ အေျခအေနဆိုးတယ္လို႔ ေျပာလို႔ ရတယ္။”

ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း မူးယစ္ေဆးဝါးဆိုင္ရာ သုေတသနျပဳခဲ့သည့္ ၿငိမ္းေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ေစာထက္ေဝယံေက်ာ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း


ကရင္ျပည္နယ္ အေျခစိုက္ ၿငိမ္းေဖာင္ေဒးရွင္းကို ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ေရး အသိပညာေပး သင္တန္းမ်ား အပါအဝင္ လူထုပညာေရး၊ တိုင္းရင္းဘာသာစကားႏွင့္ ဖိုရမ္ စသည့္ စီမံကိန္းမ်ားျဖင့္ စတင္လႈပ္ရွားခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းႏွင့္ ၂၀၁၇ ႏွစ္ဆန္းပိုင္က ၎တို႔သည္ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ေလးခုသို႔ စိတ္ႂကြေဆးျပား သံုးစြဲသူမ်ား၏ အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍ သံုးလၾကာ ကြင္းဆင္းကာ သုေတသန ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါက သုေတသေနျပဳခဲ့မႈအေပၚ ကရင္ျပည္နယ္ အေျခစိုက္ ၿငိမ္းေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ညိႇႏိႈင္းေရးမႉး ေစာထက္ေဝယံေက်ာ္အား ေကအိုင္စီက ဇြန္ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းထားသည္။

ၿငိမ္းေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ လြတ္လပ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ႐ံုးခ်ဳပ္ကို ရန္ကုန္တြင္ ထားရွိကာ ကခ်င္၊ ကယား၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ သွ်မ္း(ရွမ္း)ႏွင့္ ရခိုင္ စသည့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္လည္း ႐ံုးခြဲမ်ား ထားရွိလွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ေမး။ ကရင္ျပည္နယ္ အေျခစိုက္ ၿငိမ္းေဖာင္ေဒးရွင္းကေနၿပီး ျပည္နယ္အတြင္း မူးယစ္ေဆးဝါးအေပၚ သုေတသနအတြက္ အခ်က္အလက္ ေကာက္ခံရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွင္းျပေပးပါလား။

ေျဖ။ အဓိက က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္က သုေတသနဆိုင္ရာ မူးယစ္ေဆးဝါး သုေတသနကို ေကာက္ဖို႔ထက္ စာလို႔ရွိရင္ ပထမဆံုးအဆင့္အေနနဲ႔ စီမံကိန္း ရည္မွန္းခ်က္ကို ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ အဓိက က်ေနာ္တို႔ ရည္မွန္းခ်က္ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ေလးက အေၾကာင္းအရာေပၚမွာ အေျခခံတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ျခင္း ဆိုင္ရာ သုေတသနျပဳျခင္းနဲ႔ လႈံ႔ေဆာ္သြားေပးျခင္းအားျဖင့္ ေနာင္လာမယ့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ ဌာေနတိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုေတြရဲ႕ သေဘာထားဆႏၵအမွန္ေတြကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား ႏိုင္ဖို႔ေပါ့။ တနည္းေျပာခ်င္တာက ေနာက္ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ မူေဘာင္နဲ႔ မူဝါဒေတြ ခ်မွတ္တဲ့အခါမွာ ေဒသခံျပည္သူရဲ႕ အသံကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးၿပီးေတာ့မွ ေရးဆြဲဖို႔ဆိုၿပီး က်ေနာ္တို႔ သုေတသန လုပ္ျခင္းနဲ႔ လႈံ႔ေဆာ္သြားေပးျခင္းကို လုပ္ေဆာင္တာေပါ့။

ေမး။ သုေတသန အခ်က္အလက္ေတြကို ဘယ္လို ေကာက္ခံခဲ့လဲ။
ေျဖ။ က်ေနာ္တုိ႔က ဘယ္လိုမ်ဳိး ပံုစံနဲ႔ လုပ္ေဆာင္လည္းဆိုေတာ့ ပထမဆံုးအေနနဲ႔ ကရင္ျပည္နယ္မွာ ေဒသခံေတြရဲ႕ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြ၊ အခက္အခဲေတြ ဘာရွိလဲဆိုတာ ကြင္းဆင္းေလ့လာတာေပါ့။ ကြင္းဆင္းေလ့လာတဲ့အခါ အမ်ားအားျဖင့္ ေျပာျဖစ္တာက မူးယစ္ေဆးဝါးက သူတို႔ ႀကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ အခက္အခဲတစ္ခုထဲက အႀကီးဆံုးလို ျဖစ္ေနတာေပါ့။ အဲဒါေၾကာင့္မို႔ ဒီမူးယစ္ေဆးဝါးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လူထုရဲ႕ အသံေတြ၊ သူတို႔ ခံစားေနရတဲ့ အခက္အခဲေတြကို က်ေနာ္တို႔က သုေတသနျပဳသင့္တယ္ဆိုၿပီးမွ ဒီမူးယစ္ေဆးဝါးဆိုင္ရာ သုေတသနကို လုပ္ျဖစ္သြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမး။ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းက ဘယ္နယ္ထဲကို ကြင္းဆင္းေလ့လာခဲ့သလဲ။

ေျဖ။ ကရင္ျပည္နယ္မွာ က်ေနာ္တို႔ (၄)ၿမိဳ႕နယ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တယ္။ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး ၿမိဳ႕နယ္၊ လိႈင္းဘြဲၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ ဖားအံၿမိဳ႕နယ္တို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ေဆာင္တဲ့ ကာလအေနနဲ႔ ေျပာမယ္ဆိုရင္ ၂၀၁၆၊ ႏိုဝင္ဘာ၊ ဒီဇင္ဘာကေန ၂၀၁၇၊ ဇန္နဝါရီလအထိ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့တာေပါ့။ အဲလို က်ေနာ္လုပ္ေဆာင္တဲ့ ေနရာမွာ ဦးတည္အုပ္စုအေနနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ထားၿပီးေတာ့ လုပ္ေဆာင္တာ ရွိတာေပါ့။

ဦးတည္အုပ္စုကို ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ေက်ာင္းသားလူငယ္ထုေပါ့။ ေက်ာင္းသားလူငယ္ထုလို႔ ေျပာတဲ့ ေနရာမွာလည္း အထက္တန္းအဆင့္၊ အလယ္တန္းအဆင့္ ပညာသင္ၾကားေနတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြထဲမွာ စစ္တမ္းေကာက္တာ ရွိတယ္။ အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းၾကားထဲမွာလည္း ေကာက္ခံတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက အစိုးရဝန္ထမ္းေပါ့။ အစိုးရဝန္ထမ္းလို႔ ေျပာမယ္ဆိုရင္ ဌာနေတြကို ေျပာတာ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ဌာနမွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ အစိုးရဝန္ထမ္း၊ က်န္းမာေရးပညာေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္း၊ အဲဒီဝန္ထမ္းေတြအေပၚမွာ က်ေနာ္တို႔ေတြ႔ဆံုၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့တာေတြ ရွိတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ၊ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြေပါ့။ သူတို႔ကို က်ေနာ္တို႔ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့တယ္။ ထို႔နည္းတူပဲ ေဒသခံျပည္သူ ရြာသူရြာသားေတြေပါ့။ ေနာက္တစ္ခု ေကာက္ခံသင့္တဲ့ အုပ္စုေတြထဲမွာ ပါဝင္တာကေတာ့ အႏုပညာရွင္ေတြေပါ့။ အႏုပညာထဲမွာ လႈပ္ရွားေနတဲ့ အုပ္စုေတြထဲမွာလည္း ေကာက္ခံခဲ့တာ ရွိပါတယ္။

ေမး။ အဲသလို အခ်က္အလက္ ေကာက္ခံတဲ့အခါ ေတြ႔ဆံုခဲ့တဲ့သူေတြနဲ႔ အေတြ႔အႀကံဳေလးေတြ ေျပာျပေပးပါလား။

ေျဖ။ ေတြ႔ဆံုတဲ့ေနရာမွာ နည္းစနစ္အတိုင္း တစ္ေယာက္စီ ေတြ႔တာ ရွိသလို၊ အုပ္စုဖြဲ႔ၿပီးေတာ့မွ တူရာတူရာကို ဖြဲ႔ၿပီး စကားဝိုင္းေလးဖြဲ႔ၿပီး ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့တာလည္း ရွိတာေပါ့။ တစ္ေယာက္စီ ေမးတဲ့အခါမွာေတာ့ အမ်ားအားျဖင့္ ရင္းႏွီးတဲ့သူေတြ ဆိုလို႔ရွိရင္ နည္းနည္းပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာတာေပါ့။ တခ်ဳိ႕ဆရာ၊ ဆရာမေတြ ဆိုလို႔ရွိရင္လည္း သူတို႔ရဲ႕ ျဖစ္တည္ရတဲ့ ခံစားခ်က္ေတြက တအားမ်ားတယ္။ တခ်ဳိ႕မိဘေတြ ကလည္း တကယ္ပဲ ခံစားေနရတဲ့ အခါက်ေတာ့ အပြင့္လင္းဆံုး ေျပာတယ္။ တခါတခါဆိုရင္ သူတို႔ ခံစားရတဲ့ဟာေတြ ေျပာတဲ့အခါ Emotion (စိတ္ခံစားမႈ)လည္း ပါတာေပါ့။ အဲလို ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသလို တခ်ဳိ႕က်ေတာ့လည္း ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းေျပာတာေပါ့။ ထိန္းသိမ္းတယ္ဆိုတဲ့ေနရာမွာ သူတို႔ကလည္း ႀကိဳက္တာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ အႏၱရာယ္လို႔ ေျပာမလား။ သူတို႔ရဲ႕ အခက္အခဲပဲ ဆိုရမွာေပါ့။

တခ်ဳိ႕ေမးလို႔ မရတဲ့ အပိုင္းမွာလည္း ရွိတာေပါ့။ ဥပမာ- က်ေနာ္တို႔ေမးတာ ဒီေဒသမွာ မူးယစ္ေဆးဝါး သံုးတဲ့သူ ရွိသလား။ သင့္အိမ္နားမွာ ရွိသလား။ သင့္ေဆြမ်ဳိးထဲမွာ ရွိသလား။ အဲလိုေမးတဲ့အခါ ေယဘုယ် ဆန္ဆန္ပဲ ေျဖၾကတာေပါ့။ တခ်ဳိ႕လူငယ္ေတြကို သင္ကိုယ္တိုင္ မူးယစ္ေဆးဝါး သံုးဖူးသလား ေမးေတာ့ မသံုးဖူးဘူး။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ သူငယ္ခ်င္းၾကားထဲမွာ သံုးတဲ့သူ ရွိသလား ေမးေတာ့ ရွိတယ္လို႔ ေျဖတယ္။ အဲလို အေျခအေနမ်ဳိးမွာ သုေတသန ေကာက္ရတာ ကတ္သီးကတ္သတ္ ျဖစ္တာေပါ့။ သူငယ္ခ်င္းကသံုး သူက မသံုးဘူးဆိုေတာ့ စဥ္းစားရတာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ အဓိက အဲဒီအခ်က္ကို လိုခ်င္တာ မဟုတ္ဘူး။ သို႔ေသာ္လည္း ျပန္သံုးသပ္လို႔ ရတာေပါ့။ မူးယစ္ေဆးဝါး ေပါမ်ားတဲ့ အေျခအေနရယ္၊ တခ်ဳိ႕ သူတို႔ေေျပာရမွာ ဝန္ေလးတာရယ္ေပါ့။ တခ်ဳိ႕မိဘေတြက သားသမီး သံုးေနတာေတာင္မွ ဖမ္းဆီးေရးေတြ ျဖစ္မလား။ က်ေနာ္တို႔အေပၚမွာ ယံုၾကည္မႈက လိုတာေပါ့။ ေတာ္ေတာ္ေလးကို ရွင္းျပရတာလည္း ရွိတယ္။

ေမး။ ေလးၿမိဳ႕နယ္ထဲမွာ အခ်က္အလက္ ေကာက္ခံတဲ့အခါ လူေတြ စိတ္ႂကြေဆး ဘယ္ေလာက္ထိ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး သံုးစြဲတာ ေတြ႔ရလဲ။

ေျဖ။ က်ေနာ္ေတြ႔ရွိရတာက ေလးၿမိဳ႕နယ္စလံုး သူမသာ၊ ကိုယ္မသာပါပဲ။ အကုန္လံုးက အဆိုးဘက္မွာပဲ မ်ားတယ္။ မူးယစ္ေဆးဝါး ျမင္ဖူးသလားလို႔ ေမးရင္၊ ျမင္ဖူးမႈ အေျခအေနမွာေတာင္မွ (၇၀)ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္က ေတြ႔ဖူးၾကတယ္။ ဆိုလိုတာက သူတို႔ကိုယ္တိုင္ မသံုးဖူးရင္ေတာင္ မူးယစ္ေဆးဝါးနဲ႔ ရင္းႏွီး ေနတာေပါ့။ စစ္တမ္းေကာက္တဲ့အခါ လူအေယာက္ (၂၀၀)ကို အေျခခံၿပီးေတာ့ ေကာက္ခံခဲ့တာေပါ့ေနာ္။ ၂၀၀ မွာ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းဆိုေတာ့ ဒါလည္း နည္းတဲ့ အေျခအေနလည္း မဟုတ္ဘူးေပါ့ေနာ္။

ေက်ာင္းသားထုၾကားထဲမွာဆို ပိုၿပီးေတာ့ ဆိုးတာေပါ့။ ေမးရင္ ေတြ႔ဖူး၊ ျမင္ဖူးတာ မ်ားတာေပါ့။ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းက လြယ္လြယ္ကူကူ မူးယစ္ေဆးဝါးကို ဝယ္လို႔ရယ္တယ္လို႔ ေျဖတယ္။ သံုးစြဲေနတဲ့ အေျခအေနမွာ ရွိတယ္လို႔ ေျဖၾကတာေပါ့။ ဆိုေတာ့ လူ ၁၀ ေယာက္မွာ ၆ ေယာက္က သံုးစြဲတယ္ေပါ့။ ဒါကို ၾကည့္ရင္ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ပတ္ဝန္းက်င္က ေတာ္ေတာ္ အေျခအေနဆိုးတယ္လို႔ ေျပာလို႔ ရတယ္။

ေမး။ သုေတသန ေကာက္ခံတဲ့အခါမွာ ဘာအခက္အခဲေတြ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရတာ ရွိလဲ။

ေျဖ။ လုပ္ငန္းသေဘာအရ သြားလာရတာကေတာ့ အခက္အခဲ မရွိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အခက္အခဲအေနနဲ႔ ေျပာမယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔က ေတြ႔ဆံုတဲ့ အခါမွာက်ေတာ့ တခ်ဳိ႕ေဒသမွာ စကားဝိုင္းဖြဲ႔ၿပီး လုပ္ခ်င္တယ္။ မူးယစ္ေဆးဝါးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာမယ္လို႔ ေျပာရင္ လာၾကဖို႔ ေတာ္ေတာ္တြန္႔တယ္။ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး ဘက္ကို က်ေနာ္ေျပာၾကည့္မယ္။ က်ေနာ္တို႔ ေဆြးေႏြးပြဲလုပ္ၿပီး ျပန္သြားရင္ေတာင္ ဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာ ငါတို႔ ပါတယ္လို႔ အျပင္ကို မေျပာပါနဲ႔တဲ့။ ဒါေပမယ့္ စကားဝိုင္းမွာေတာ့ သူတို႔ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာၾကပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး သူတို႔က က်ေနာ္တို႔ကို သတိေပးတာ ရွိတယ္။ နင္တို႔ သြားတာ ဒီထက္ ေက်ာ္ၿပီး ဆက္မသြားဖို႔၊ အႏၱရာယ္ရွိတယ္ေပါ့။ လံုၿခံဳေရးကလည္း ဘယ္သူမွ အာမခံခ်က္ မေပးႏိုင္ဘူးေပါ့။

ေမး။ အခ်က္အလက္ ေကာက္ခံတဲ့ သူေတြအထဲမွာ အထူးသျဖင့္ အစိုးရ ဝန္ထမ္းေတြက ဘာေျပာလဲ။

ေျဖ။ အစိုးရဝန္ထမ္းလို႔ ေျပာလို႔ရွိရင္ ပညာေရးေကာ၊ က်န္းမာေရးေကာ ၿခံဳၿပီးေတာ့ ေျပာလို႔ ရွိရင္ သူတို႔လည္း မႀကိဳက္ဘူး။ သူတို႔ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္က သာမန္ထက္စာရင္ ပိုၿပီးေတာ့ ဆိုးတာေပါ့။ ပညာေရး ဝန္ထမ္းလို႔ ေျပာရင္ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမေတြဆိုရင္ ေက်ာင္းသားထုထဲမွာ သံုးစြဲတာ ရွိတဲ့အခါက်ေတာ့ သူတို႔လည္း စိတ္ညစ္တယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ သူတို႔တိုင္လိုက္ရင္လည္း မိဘနဲ႔ ျပႆနာျဖစ္မွာ တပိုင္း၊ ပညာေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးလည္း ထိခိုက္သြားမလားေပါ့။ အဲဒီအထိကို က်ေနာ္တို႔ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရတယ္။ ေနာက္ ႀကံဳရတဲ့ အေျခအေနတစ္ခုက ဆရာမ တစ္ေယာက္ဆိုရင္ သူတို႔ေက်ာင္းမွာျဖစ္တဲ့ အျဖစ္ေတြ ျပည္နယ္အဆင့္မွာ တင္ျပတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျပည္နယ္က ကိုယ္တြယ္မရဲဘူး။ အဲလို အေျခအေနေတြ ရင္ဆိုင္ရတယ္။ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းဆိုလည္း ထိုနည္းလည္းေကာင္းပဲ၊ သူတို႔ ရင္ဆိုင္ရတာက ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လာတဲ့ လူနာေတြ အမ်ားအားျဖင့္ သူတို႔ ေတြ႔ဖူးေတာ့ စိတ္ပ်က္တာေပါ့ေနာ္။

ေမး။ သုေတသနလုပ္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို စုစည္းၿပီး ဘယ္လိုျပန္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့လဲ။
ေျဖ။ က်ေနာ္တို႔ ရရွိလာတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္႐ံုးကို သြားၿပီး ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို တင္ျပတာေပါ့။ တင္ျပတဲ့ အေပၚမွာလည္း အားလံုးၿခံဳၿပီးေတာ့မွ အဓိက ေတြ႔ရွိခ်က္ေတြရယ္၊ ၿပီးေတာ့မွ က်ေနာ္တို႔ အႀကံျပဳခ်က္ေတြ၊ ေပၚလစီေတြကို Recommendation (အႀကံျပဳ ေထာက္ခံခ်က္)ပံုစံနဲ႔ တင္ျပတယ္။ က်ေနာ္တို႔ တင္ျပတဲ့ ေတြ႔ရွိခ်က္၊ အႀကံျပဳခ်က္ေတြအေပၚမွာ အကုန္လံုးေတာ့ သူတို႔ လက္ခံတယ္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔မွာလည္း အခက္အခဲ ရွိတယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကလည္း အားေကာင္းမယ္လားေတာ့ မေျပာတတ္ဘူး။ တစ္ခုရွိတာက ဥပေဒျပန္ျပဳဖို႔ဆိုရင္လည္း သူတို႔အတြက္ အခက္အခဲ ရွိမယ္။ ပညာရွင္ လိုအပ္တဲ့ အပိုင္းလည္း ရွိလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီလိုမ်ဳိး လုပ္ေဆာင္မႈအေပၚ သူတို႔ အားေပးတယ္။ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔ေတြအေနနဲ႔ ဒါေတြကို လုပ္ေဆာင္ေပးပါ။ သူတို႔ တင္ျပေပးမယ္ေပါ့။

က်ေနာ္တို႔ သြားတင္ျပတဲ့အခါမွာ ႐ံုးမွာ ရွိတာက ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေတြရယ္၊ ဝန္ႀကီးတခ်ဳိ႕လည္း ပါတယ္။ အားလံုး ၁၆ ဦးေလာက္ ရွိမယ္။ ေျပာမယ္ဆို သူတို႔လည္း ဒီဟာကို ရင္ဆိုင္ေနရတယ္။ သူတို႔ ျပန္ေျပာတဲ့ဟာက က်ေနာ္တို႔ တင္ျပတာထက္ ဆိုးတယ္။ သူတို႔လည္း လုပ္ေဆာင္ဖို႔က နည္းနည္းေလး အခက္အခဲ ရွိမလားေတာ့ မေျပာတတ္ဘူး။ တစ္ခုရွိတာက ျမန္မာႏိုင္ငံ မူးယစ္ေဆးဝါး ဥပေဒဟာ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ကတည္းက ထုတ္ျပန္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ၁၉၉၅ မွာေတာ့ နည္းဥပေဒေတြ ေရးဆြဲဖို႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ဒီေရးဆြဲခဲ့တဲ့ အခ်ိန္ကာလနဲ႔ အခုအခ်ိန္နဲ႔ဆို သိပ္ၿပီးေတာ့ update (ေခတ္ႏွင့္အညီ) ေတာ့ မျဖစ္ေတာ့ဘူးေပါ့ေနာ္။ အဲဒါကို ျပန္လည္အသက္သြင္းၿပီး လုပ္ေဆာင္ဖို႔ လုိအပ္တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ အဓိက ေျပာခ်င္တာက နည္းဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ အားေကာင္းဖို႔ လိုအပ္တာေပါ့။

ေနာက္တစ္ခ်က္ရွိတာက ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးဘက္မွာဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ေယာက္က သူကိုယ္တိုင္ ေျပာတာက သူတို႔လည္း ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲေတာင္ က်ေနာ္တို႔ကို ျပန္ေမးရတဲ့ အေျခအေနမွာ ရွိတယ္။ အႀကံျပဳခ်က္အေနနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ တင္ျပတာက ဒီလို ကိစၥမ်ဳိးမွာ ဥပေဒေတြ၊ နည္းဥပေဒေတြ မထုတ္ႏိုင္ရင္ ေတာင္မွ ရွိၿပီးသားဟာေတြကို လုပ္ေဆာင္နဲ႔ေနရာမွာ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာပံုစံမ်ဳိးနဲ႔ ထုတ္ျပန္ၿပီး ျပည္နယ္ အတိုင္းအတာနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ၿပီးေတာ့မွ လုပ္လို႔ ရမယ္လို႔ သူတို႔ကို တင္ျပခဲ့တဲ့ အပိုင္းေတြ ရွိတယ္။ တခ်ဳိ႕အရာေတြက မူးယစ္ေဆးဝါးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တားဆီးမႈအပိုင္းမွာ ဗဟိုကေနပဲ ညႊန္ၾကားတယ္လို႔ ၾကားသိေနရတဲ့အခါက်ေတာ့ တခ်ဳိ႕ေအာက္ေျခမွာ လုပ္ရတဲ့ အေနအထားမွာလည္း အခက္အခဲအနည္းငယ္ ရွိမွာေပါ့။

ေမး။ မူးယစ္ေဆးဝါးကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တကယ္ထဲထဲဝင္ဝင္ ကိုယ္တြယ္ေျဖရွင္းမယ့္ အဖြဲ႔အစည္းေတြ မရွိသေလာက္ျဖစ္တာ ဘာေၾကာင့္လဲ။

ေျဖ။ မူးယစ္ေဆးဝါးနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ ထိလြယ္ရွလြယ္တဲ့ ကိစၥရပ္တစ္ခုလည္း ျဖစ္တယ္။ က်ေနာ္တို႔ သုေတသနအရဆိုလို႔ရွိရင္ ဒီဟာက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔လည္း ဆက္စပ္မႈက ရွိတာေပါ့ေနာ္။ ဒီဟာကို ကိုယ္တြယ္ေျဖရွင္းမယ္ဆိုရင္ လက္ရွိျဖစ္ေနတဲ့ ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ့ကာလမွာ ထိခိုက္သြားမွာလည္း စိတ္ပူတဲ့ အေနအထားေလးမွာလည္း ရွိတယ္။ ဒါက အစိုးရဘက္ တာဝန္ရွိသူေတြကို က်ေနာ္ေျပာခ်င္တာေပါ့။ ကိုယ္တြယ္ေျဖရွင္းတဲ့ေနရာမွာ သူတို႔လည္း အဲဒါကို စိုးရိမ္ၿပီးေတာ့မွ နည္းနည္းေလး ေျဖေလွ်ာ့တာေတြ ရွိမလားေပါ့။ ထို႔အတူပဲ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းပဲေျပာေျပာ၊ တျခား လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းအေနနဲ႔က သူတို႔လည္းပဲ လုပ္ေတာ့ လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ က်ေနာ္သိသေလာက္ဆို မာဏလို အဖြဲ႔အစည္းေပါ့။ သူတို႔ လုပ္ေဆာင္တဲ့ပံုစံက တားဆီးအေရးယူမႈေတာ့ သူတို႔ လုပ္လို႔ မရဘူး။ ပညာေပးလုပ္ငန္းေတြ လိုက္လုပ္တဲ့အေပၚမွာပဲ ထင္ပါတယ္။ ေငြေၾကးအခက္အခဲေတြ၊ ေနာက္တစ္ခု သူတို႔ ရင္ဆိုင္ရတာက ၿငိမ္းေျခာက္မႈေတြ အဲလိုမ်ဳိးေတြလည္း ရွိမယ္။

ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ သုေတသန လိုက္လုပ္တဲ့ အခ်ိန္မွာ သူ႔ေဒသအလိုက္ ဒီဟာကို တားဆီးကာကြယ္ဖို႔အတြက္ ေနရာမွာ အခ်င္းခ်င္း ျပန္သတိေပးတာ ရွိတယ္။ အဖြဲ႔အစည္းလိုက္ေတာင္ မဟုတ္ဘူး၊ ကိုယ့္ရြာအေရးကို ကိုယ္လုပ္ဖို႔ေတာင္မွ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရမႈေတြ ရွိတဲ့ အခါက်ေတာ့ အဖြဲ႔အစည္းအေနနဲ႔ ဒီဟာကို ကိုယ္မယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ ဘယ္ေလာက္ အာမခံခ်က္ရွိတဲ့ ဥပေဒေတြ ျပဌာန္းၿပီးၿပီလဲ။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္ မရွိသေလာက္ပါပဲ။ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ လူထုေတြအေနနဲ႔ ဒီေလာက္ ဆိုးဝါးတဲ့ မူးယစ္ေဆးဝါးကိစၥကို ေျဖရွင္းခ်င္တယ္။ ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ၿပီး ကူညီခ်င္တယ္။ သို႔ေသာ္ လိုေလာက္တဲ့ အကာအကြယ္ ဥပေဒေတြ၊ နည္းဥပေဒေတြ မရွိတဲ့အခါက်ေတာ့ ပါဝင္လာဖို႔ အခက္အခဲရွိတယ္။

ေမး။ မူးယစ္ေဆးဝါးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေရွ႕ဆက္ ဘာေတြ လုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ ရွိလဲ။

ေျဖ။ က်ေနာ္တို႔ သုေတသနအရ ရရွိလာတဲ့ အခ်က္အလက္ေပၚ မူတည္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ တင္ႏိုင္ဖို႔ က်ေနာ္တို႔ ႀကိဳးစားေနတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ကိစၥတစ္ခုကို ေျဖရွင္းတဲ့ ေနရာမွာ ဦးေဆာင္တာက တပိုင္းေပါ့။ အဓိကေတာ့ ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲေပးဖို႔ ျဖစ္ဖို႔အတြက္ က်ေနာ္တို႔ တြန္းသြားမယ္။ ဆက္ၿပီးေတာ့ lobby ပံုစံမ်ဳိးနဲ႔ပဲေျပာေျပာေပါ့။ ဌာနဆိုင္ရာေတြ၊ ဒီသက္ဆိုင္တဲ့ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ ၿပီးေတာ့မွ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ ေနာက္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမွာ ပါမယ့္ အဖြဲ႔ေတြေပါ့။ ဆိုလိုတာက တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြ ပါမယ္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီအုပ္စုေတြ ပါမယ္။ သူတို႔ကို က်ေနာ္တို႔ ေဝမွ်သြားမွာေပါ့။

ေမး။ ေနာက္ထပ္ ဘာမ်ား အႀကံျပဳခ်င္လဲ။

ေျဖ။ လက္ရွိ မူးယစ္ေဆးဝါးနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ကရင္ျပည္နယ္ကိုပဲ ေျပာၾကည့္မယ္။ ဒီဟာထဲမွာ ပါဝင္ဖို႔က ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့ အေျခအေနမွာ ရွိတယ္။ လုပ္တဲ့သူေတြဟာ သာမန္လူေတြ မဟုတ္ဘူးလို႔ လူေတြက ေျပာၾကတာေပါ့။ ဒီမူးယစ္ေဆးဝါး ေရာင္းဝယ္ျဖန္႔ျဖဴးမႈေတြ၊ ကုန္ကူးေနတဲ့ ဟာေတြက သာမာန္ မဟုတ္ဘူးေပါ့။ အဲလို ရွိေနတဲ့ အခါက်ေတာ့ ေၾကာက္ရြံ႕ၾကတယ္။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရင္ ပါဝင္ ပတ္သက္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြက ဒီလက္နက္ကိုင္ထားတဲ့ အဖြဲ႔ေပါ့။ ဒီလက္နက္ကိုင္ထားတဲ့ အဖြဲ႔လို႔ ေျပာတဲ့ေနရာမွာ လက္နက္ကိုင္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြ အားလံုးေပါ့။ အခ်င္းခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးေတာ့မွ ပါဝင္ပတ္သက္မႈေတြ ရွိေတာ့ အႏၱရာယ္ႀကီးတယ္။ တကယ့္တကယ္ က်ေနာ္တို႔က လုပ္ေဆာင္သင့္တဲ့ ဟာက သူတို႔က ဒီမူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာအရ တြန္းအားေပးၿပီး ေဖ်ာက္ဖ်က္ရမယ့္အစား ေအာက္ေျခမွာ ပါဝင္ပတ္သက္ေနတဲ့ အခါက်ေတာ့ ခက္ခဲတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ အကူအညီေတာင္းခ်င္တာက သက္ဆိုင္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြ ဒီကိစၥကို ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ေပးဖို႔ရယ္။ အပြင့္လင္းဆံုး ေျပာရရင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းေတြရယ္၊ အစိုးရတာဝန္ရွိသူေတြရယ္၊ ျပည္သူရယ္ပါ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္မွသာ ေျဖရွင္းလို႔ရမယ္။

တဆက္တည္းမွာ ဒီမူးယစ္ေဆးဝါးဒဏ္ကို တကယ့္ခံေနရတာက လူငယ္ထုပါ။ ဒီဟာကို ျပန္ၿပီး တည့္မတ္ေပးမလဲေပါ့။ က်ေနာ္အႀကံျပဳခ်င္တာက မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲေနတဲ့ လူငယ္ေတြကို ရာဇဝတ္မႈအရ ေထာင္ခ်တာ စတာေတြ အေရးယူမယ့္အစား ရပ္ေရးရြာေရးမွာ ဝိုင္းလုပ္ကိုင္တာ၊ ဒဏ္ေၾကးေပးတာ၊ ေဆးတအား စြဲေနၿပီဆိုရင္လည္း ေဆးျပတ္တဲ့ စင္တာေလးပဲျဖစ္ျဖစ္ က်န္းမာေရးပတ္သက္တဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေလးေတြကို မ်ားမ်ားလုပ္ေပးဖို႔ လိုတယ္။ ၿပီးေတာ့ လူငယ္ေတြ ဒီဟာကို စိတ္ဝင္စားမႈ ေလ်ာ့နည္းလာဖို႔ လူငယ္စင္တာမ်ဳိးဖန္တီးေပးၿပီး သူတို႔ စိတ္ဝင္စားတဲ့ အားကစားဘက္လား၊ အႏုပညာ ဘက္လား တစ္ခုခုေပါ့။ ဒါမွမဟုတ္ သူတို႔ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းတစ္ခုခု စတာေတြ သင္ၾကားႏိုင္တဲ့ ေနရာတစ္ခုခုေပါ့။ အစိုးရအေနနဲ႔ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးသင့္ပါတယ္လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

  • ခုႏွစ္

“တည္ေဆာက္မွုဟာ အရည္အေသြး မျပည့္မီဘူးလို႔ တင္ျပလာရင္ေတာ့ ကုမၸဏီကို ခ်က္ခ်င္း ေလ်ာ္ခိုင္းမွာ ျဖစ္တယ္”

မြန္ျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီး ဦးမင္းေက်ာ္လြင္ ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း

မြန္ျပည္နယ္တြင္ လစ္လပ္ေနသည့္ စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးေနရာအတြက္ ေရြးခ်ယ္ခန႔္အပ္ခံရေသာ ဦးမင္းေက်ာ္လြင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံၿပီး ျပည္သူ႔ ဝန္ေဆာင္မွု ေပးေနေသာ စည္ပင္က႑ကို မည္သို႔ တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ အစီအစဥ္မ်ားအပါအဝင္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား အရည္အေသြး စံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္ ျပည့္မီေရးအတြက္ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ဝန္ႀကီးတာဝန္ကို ဝင္ေရာက္ ထမ္းေဆာင္ျဖစ္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္ ဖြံ့ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဟသၤာမီဒီယာက ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကိုေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

ဟသၤာမီဒီယာ။ ။ ပထမအေနနဲ႔ ဒီရာထူးကို ဘယ္သူေတြရဲ့ ကမ္းလွမ္းမွုေတြ ဒါမွမဟုတ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ရဲ့ တိုက္တြန္းမွုေတြေၾကာင့္ ထမ္းေဆာင္ျဖစ္တာလား။

ဦးမင္းေက်ာ္လြင္။ ။ သူတို႔ေတြက ပညာရွင္ တစ္ေယာက္ လိုေနတယ္လို႔ ဖိတ္ေခၚတဲ့ေနရာမွာ အဆင့္ဆင့္ ေရြးခ်ယ္ၿပီးေတာ့မွ ပါလာတာပါ၊ ကၽြန္ေတာ္ ဒီရာထူးကို ထမ္းေဆာင္ျဖစ္တာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းေၾကာင့္ပါ၊ ပညာရွင္တစ္ေယာက္လိုခ်င္လို႔ သူတို႔ေတြ ကမ္းလွမ္းလာလို႔ ကၽြန္ေတာ္ ဝင္ျဖစ္တာပါ၊ ဘယ္သူက ကမ္းလွမ္းတယ္ဆိုတာကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာလို႔ မရပါဘူး။

ဟသၤာမီဒီယာ။ ။ဝန္ႀကီးအေနနဲ႔ တာဝန္မထမ္းေဆာင္ခင္ကတည္းက ေျမျပင္ ကြင္းဆင္း ေဆာင္ရြက္မွုေတြ ျပဳလုပ္ထားတယ္လို႔ သိရတယ္၊ ဒီလို ကြင္းဆင္းထားတဲ့ အေနအထားမွာ စည္ပင္နဲ႔ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းေတြရဲ့ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္ေတြကို ေျပာျပေပးပါဦး။

ဦးမင္းေက်ာ္လြင္။ ။ အားသာခ်က္ကေတာ့ ျပည္သူနဲ႔ ညႇိႏွိုင္း ေပါင္းစပ္တဲ့ အပိုင္းမွာ ေတာ္ေတာ္ေလး ခရီးေရာက္ခဲ့ၿပီး၊ ညႇိႏွိုင္းေဆာင္ရြက္တဲ့ အပိုင္းက ေတာ္ေတာ္ေလး နီးစပ္လာၿပီး၊ ဒါေပမဲ့ အရည္အေသြး ထိန္းညႇိေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး နည္းနည္း အားနည္းေနတာ ေတြ႕ရတယ္၊ အဆင့္ဆင့္မွာ တာဝန္ယူမွု ၊ တာဝန္ခံမွုေတြ အားနည္းေနေသးတယ္၊ အဲဒီဟာေတြကို အဓိကထားၿပီးေတာ့ အရည္အေသြး ထိန္းညႇိေရးကို စနစ္တက် စည္းကမ္းပိုင္းနဲ႔ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္၊ အဆင့္ဆင့္ တာဝန္ခံတဲ့ အပိုင္းေတြ ျဖစ္တဲ့ အင္ဂ်င္နီယာအပိုင္းေတြေရာ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ေတြေရာ ထိန္းသိမ္းသြားဖို႔ ရွိပါတယ္။

ဟသၤာမီဒီယာ။ ။ တာဝန္ယူမွု၊ တာဝန္ခံမွုအပိုင္းမွာ ဘယ္လို အားနည္းခ်က္ေတြ ရွိေနတာလဲ၊ ဒါေတြကို ဘယ္လိုထိန္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္သြားမလဲ။

ဦးမင္းေက်ာ္လြင္။ ။ တာဝန္ယူမွုအပိုင္းမွာ စစ္ေဆးတဲ့ေနရာမွာ အဆင့္ဆင့္ အပိုင္းလိုက္ စစ္ေဆးဖို႔ ျဖစ္တယ္၊ ဒီတည္ေဆာက္တဲ့ လုပ္ငန္းမွာ အပိုင္းပိုင္းေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္၊ ေငြေပးေခ်မွု စနစ္မွာ ၾကည့္လိုက္ရင္ ဥပမာ ၂၅ ရာခိုင္ႏွုန္းတို႔ ၅၀ ရာခိုင္ႏွုန္းတို႔ ၿပီးေတာ့မွ က်န္တဲ့ ရာခိုင္ႏွုန္းေတြကို ေပးတာေတြကို ေတြ႕ရတယ္၊ အဲဒီအခ်ိန္မွာ အရည္အေသြ စစ္ေဆးမွု ေကာ္မတီက လုပ္ငန္းၿပီးမွ စစ္ေဆးတာေတြ ေတြ႕ရတယ္၊ခန႔္မွန္းေျခ စာရင္းမွာတြက္ခ်က္ကတည္းက အဲဒီအရည္အေသြးအပိုင္းေတြကို စစ္ေဆးဖို႔ ထည့္သြင္းထားတာ မေတြ႕ရဘူး၊ လုပ္ငန္းအားလုံးၿပီးမွ စစ္ေဆးတဲ့ အပိုင္းနဲ႔ လက္မွတ္ထိုးၿပီး တာဝန္ယူတဲ့ အပိုင္းကိုေတြ႕ ရတယ္၊ အရည္အေသြး စစ္ေဆးမွုေတြက အဲလို လုပ္လို႔ မရပါဘူး၊ လုပ္ငန္းစလုပ္တည္းက ေက်ာက္စရစ္ သုံးစြဲမွုက အစ စထိန္းမွ ရမွာ ျဖစ္တယ္၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ စံခ်ိန္စံညႊန္းမီတဲ့ ပစၥည္းသုံးသလား ကြန္ကရစ္ကလည္း အရည္အေသြး မီတဲ့ကြန္ကရစ္ကို သုံးသလား၊ Design မွာ ျပထားေပမယ့္ ဆိုဒ္ထဲမွာ တကယ္လုပ္နိုင္မွု ရွိ မရွိ အဲဒီအေပၚမွာ စစ္ေဆးထားတဲ့ မွတ္တမ္းမွတ္ရာ နည္းပညာမွတ္တမ္းထားရွိမွု အားနည္းေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

ဟသၤာမီဒီယာ။ ။ ဝန္ႀကီးအေနနဲ႔ အခုလို အားနည္းခ်က္ေတြ အေပၚမွာ ဘယ္လို ေျပာင္းလဲမွုေတြ လုပ္သြားဖို႔ ရွိလဲ။

ဦးမင္းေက်ာ္လြင္။ ။ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမွုအတြက္ နည္းနည္း ညႇိႏွိုင္းေနတုန္းပါပဲ၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကလည္း ေျပာထားတာ ရွိပါတယ္၊ Third party ပညာရွင္အဖြဲ႕ တစ္ဖြဲ႕ကို ဖိတ္ေခၚဖို႔ေတာ့ ရွိပါတယ္၊ သူတို႔နဲ႔ ထိန္းေက်ာင္းသြားရင္းေတာ့ အရည္အေသြး စံခ်ိန္စံညႊန္းေတြကိုေတာ့ ထိန္းေက်ာင္းသြားနိုင္မယ္၊ Third party က အရည္အေသြး ထိန္းညႇိမွုအပိုင္းကို စနစ္တက် စစ္ေဆးၿပီး မွတ္တမ္းယူထားမွာပါ၊ အဲလိုလုပ္သြားရင္ေတာ့ အေလအလြင့္ ျဖစ္မွုေတြ ဆုံးရွုံးမွုေတြကို ထိန္းသြားနိုင္မယ္လို႔ ျမင္တယ္၊ စမလုပ္ခင္ကတည္းက စစ္ေဆးသြားမွာ ျဖစ္တယ္၊ ၿပီးမွ စစ္ေဆးလို႔ရွိရင္ ႏွစ္ဖက္ နစ္နာမွု ရွိလာနိုင္တယ္၊ စစ္ေဆးတဲ့ အင္ဂ်င္နီယာက စစ္ေဆးလို႔ ဒီကုမၸဏီရဲ့ တည္ေဆာက္မွုဟာ အရည္အေသြး မျပည့္မီဘူးလို႔ တင္ျပလာရင္ေတာ့ ကုမၸဏီကို ခ်က္ခ်င္း ေလ်ာ္ခိုင္းမွာ ျဖစ္တယ္၊ အခုက အားလုံးၿပီးသြားမွ ေအာက္ေျခက ေဖာင္ေဒးရွင္း မေကာင္းပါဘူးလို႔ ေဝဖန္ေနတဲ့ ေခတ္ပါ၊ လုပ္ငန္းၿပီးမွ လာၾကည့္ရင္ ဘယ္လိုစစ္မွာလဲ၊ အဆင့္ဆင့္ ထိန္းသြားလို႔ရွိရင္ေတာ့ အေလအလြင့္ နည္းတာေပါ့။

ဟသၤာမီဒီယာ။ ။ ဒါက ေဆာက္လုပ္ေရး က႑အတြက္ ဝန္ႀကီးရဲ့ ျပင္မွုေတြေပါ့၊ စည္ပင္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စည္ပင္ဥပေဒ အတည္ျပဳဖို႔အတြက္ ေဆြးေႏြးေနရတဲ့ အပိုင္းကိုေရာ ဘယ္လိုျမင္လဲ။
ဦးမင္းေက်ာ္လြင္။ ။ ဒီအခ်ိန္မွာေတာ့ ကြဲလြဲေနဦးမွာပဲ၊ ဒီစည္ပင္ ဥပေဒကို ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲဖို႔ လုပ္တဲ့ အခ်ိန္က ေတာ္ေတာ္ ၾကာေနၿပီးလို႔ သိရတယ္၊ အဲဒီကိစၥကို အခုအခ်ိန္မွာ မွန္လား မွားလား ဆိုတာ နည္းနည္းေလး ေျပာဖို႔ ေစာေနေသးတယ္၊ ထပ္ထည့္ ရမယ့္အပိုင္းေတြလည္း ရွိေသးေတာ့ ေနာက္မွပဲ ေျပာေတာ့မယ္။

ဟသၤာမီဒီယာ။ ။ ေနာက္တစ္ခုက အမွိုက္ကိစၥေပါ့၊ လက္ရွိမွာဆို အမွိုက္သိမ္းစနစ္က အမွိုက္သိမ္းကားနဲ႔ သိမ္းတဲ့ စနစ္ကို အသုံးျပဳထားတယ္၊ ဒီမွာ အားနည္းခ်က္က အမွိုက္သိမ္းကားေတြ ဝင္လို႔ မရတဲ့ လမ္းေတြ ၊ ေနာက္ၿပီး ေခ်ာင္းေတြ ေျမာင္းေတြမွာလည္း အခုအခ်ိန္အထိ အမွိုက္ေတြ ရွိေနေသးတယ္၊ ဒီအမွိုက္ျပႆနာကို ဘယ္လို ေျဖရွင္းသြားဖို႔ရွိလဲ။

ဦးမင္းေက်ာ္လြင္။ ။ အခုက ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ လမ္းၾကားထဲအထိ အမွိုက္သိမ္းလို႔ ရနိုင္ေအာင္ စီစဥ္ေနတယ္၊ ေနာက္ၿပီး အမွိုက္သိမ္းကား ႏွစ္မ်ိဳးနဲ႔ အမွိုက္သိမ္းေနတယ္၊ တခ်ိဳ႕ အမွိုက္သိမ္းယာဥ္ႀကီးေတြ ဝင္လို႔ မရတဲ့ ေနရာေတြရွိတယ္၊ အမွိုက္ေတြကို ျမန္ျမန္ထြက္သြားဖို႔ ၿပီးေတာ့ ျပည္သူေတြ အမွိုက္ကို လြယ္လြယ္ကူကူ ပစ္နိုင္တဲ့ အဆင့္အထိ အမွိုက္ပုံး အရြယ္အစားကို အေသးနဲ႔ အႀကီးနဲ႔ ခြဲၿပီးေတာ့ ထားေပးၿပီးေတာ့ သိမ္းသြားဖို႔ အစီအစဥ္ ရွိတယ္၊ အခုလည္း အမွိုက္သိမ္းယာဥ္ေတြ ထပ္ဝယ္ဖို႔လည္း ရွိတယ္၊ ဝယ္ေတာ့ ဝယ္မွာပါ၊

အမွိုက္ပုံးေတြကို အေသးအႀကီးထားတဲ့ ေနရာမွာ ကားက တစ္ပုံးတင္ၿပီး တစ္ပုံးသြားပစ္ရမွာ မဟုတ္ဘူး၊ လူနဲ႔လည္း တင္စရာမလိုတဲ့ စနစ္ကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ အစည္းအေဝး ထိုင္ျဖစ္ပါတယ္၊ အဲဒီအမွိုက္ေတြ မရွိမွဘဲ ေခြးေသေတြ ေျမာင္းထဲကို မေရာက္မွာ ျဖစ္တယ္၊ ျပည္သူေတြကို အမွိုက္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပညာေပးသြားဖို႔ ရွိတယ္၊ ေနာက္ၿပီး ဝန္ထမ္းအားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း ျပန္ၿပီး ျဖည့္တင္းသြားဖို႔ ရွိပါတယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္တင္မဟုတ္ဘဲနဲ႔ က်န္တဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာလည္း ဝန္ထမ္းေတြ အသစ္ခန႔္ အပ္သြားဖို႔ လုပ္သြားမွာပါ၊ ဒီအတြက္ ျပည္ေထာင္စုကိုလည္း တင္ျပသြားမယ္၊ တတ္နိုင္သေလာက္ေတာ့ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕နဲ႔ တိုင္ပင္ၿပီး လုပ္သြားမွာပါ၊ အခုေနာက္ပိုင္းမွာလည္း အစိုးရအဖြဲ႕က ဟန္ခ်က္ေတာ္ေတာ္ေလး ေကာင္းလာပါၿပီ။

ဟသၤာမီဒီယာ။ ။ စည္ပင္အေနနဲ႔ လက္ရွိမွာ က်ဴးေက်ာ္ ဆိုင္ခန္းေတြ လက္ရွိမွာ ေျဖရွင္းေနတာေတြလည္း ရွိေနတယ္၊ ဒီအေပၚမွာ လမ္းေဘးေဈးသည္ေတြအတြက္ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ ရွိလဲ။

ဦးမင္းေက်ာ္လြင္။ ။ ဒီက်ဳးေက်ာ္ ဆိုင္ခန္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စည္ပင္ဥပေဒ အသစ္မွာလည္း ထည့္ထားေတြေတာ့ ရွိပါတယ္၊ အရင္ကဆို ျပစ္မွုျပစ္ဒဏ္ အပိုင္းမွာ အားနည္းခ်က္ေတြလည္း ရွိေနေသးတယ္၊ ဒီအတြက္ အခုစည္ပင္ ဥပေဒအသစ္မွာလည္း ထည့္ေရးထားတာေတြ ေတြ႕ေနရတယ္၊ ဆိုင္ခန္းေတြကို စည္ပင္အေနနဲ႔ အခြန္ရဖို႔အတြက္ စည္းနဲ႔ကမ္းနဲ႔ ထိန္းသိမ္းမွာပါ၊ အဓိကကေတာ့ ပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ အႏၲရာယ္ရွိလာလို႔ ရွိရင္ေတာ့ ဆိုင္ခန္းေတြကို ဖယ္သြားမွာပါ၊ ဒီအတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို စည္ပင္ ဥပေဒမွာ ထည့္ထားေပးပါတယ္၊ ေဈးသည္ေတြအတြက္ေတာ့ အေကာင္းဆုံး ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းနဲ႔ လုပ္သြားမွာပါ။

ဟသၤာမီဒီယာ။ ။ ဝန္ႀကီးအေနနဲ႔ ဒီစည္ပင္နဲ႔ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီး ရာထူးကို ရက္ပိုင္းအတြင္းမွာပဲ ရရွိထားေတာ့ မြန္ျပည္နယ္ သာယာလွပေရးအတြက္ ဘယ္လို စိတ္ကူးေတြ အႀကံဉာဏ္ေတြ ရွိေသးလဲ။

ဦးမင္းေက်ာ္လြင္။ ။ ရွိပါတယ္၊ အခုဆို ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ေတာင္းလာတာေတြလည္း ရွိေနတယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္သေလာက္ တျခားၿမိဳ႕နယ္ေတြလည္း ေတာင္းလာၿပီး၊ သထုံကလည္း ေတာင္းလာၿပီး၊ သံျဖဴဇရပ္ကလည္း ေတာင္းလာၿပီး၊ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ အားလုံးကို အခ်ိဳးညီညီနဲ႔ တက္ေအာင္ အထူးသျဖင့္ စနစ္နဲ႔ သြားမယ့္ ပုံစံကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ ညႇိႏွိုင္းၿပီးေတာ့ သြားဖို႔ေတာ့ ရွိတယ္၊မြန္ျပည္နယ္ သန႔္ရွင္းသာယာေရးကို အဓိက လုပ္သြားမွာပါ၊ ေမာ္လၿမိဳင္ ေရွးေဟာင္း အေမြအႏွစ္ေတြ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္လာဖို႔အတြက္ စဥ္းစားၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ၊ အခ်ိန္ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလးယူရမယ္၊ ဒီငါး ႏွစ္သက္တမ္းမွာေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလး လုပ္ရမယ့္ အေနအထားေတာ့ ရွိတယ္၊ အမ်ားႀကီး ျပင္ရဦးမွာပါ၊ အထူးသျဖင့္ နိုင္ငံျခား ခရီးသြားေတြ လမ္းေလၽွာက္ဖို႔က အစေပါ့၊ သူတို႔ေတြက လမ္းေလၽွာက္တာ သိပ္ႀကိဳက္တယ္၊ လမ္းေလၽွာက္တာ အဆင္ေျပဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတာ္ေတာ္ လုပ္ရဦးမယ္၊ ပလက္ေဖာင္းဆို ေမာ္လၿမိဳင္မွာ အခုဆို လမ္းေလၽွာက္ရတာ ေတာ္ေတာ္ ခက္ေနပါတယ္၊ ေရေျမာင္းနဲ႔ ပလက္ေဖာင္းကို အရင္ဆုံး လုပ္သြားမယ္၊ အဲဒီအတြက္ ျပည္သူေတြကိုလည္း ခ်ျပသြားဖို႔ ရွိတယ္၊ အခုလမ္းလုပ္တယ္၊ ေရေျမာင္းနဲ႔ ပလက္ေဖာင္း မရွိေတာ့ တစ္မိုးဆို တစ္ခါျပန္လုပ္ရတယ္။

ဟသၤာမီဒီယာ။ ။ ဝန္ႀကီးအေနနဲ႔ မြန္ျပည္နယ္ သန႔္ရွင္းသာယာ လွပေရးအတြက္ စဥ္းစားထားေတြလည္း အခုဆိုေတြ႕ရတယ္၊ ဒီအတြက္ အားလုံးကို ျခဳံၿပီး မူဝါဒတစ္ခုအေနနဲ႔ ဘယ္လို လုပ္သြားဖို႔ ရွိလဲ။

ဦးမင္းေက်ာ္လြင္။ ။ မူဝါဒဆိုရင္ စည္ပင္ကေတာ့ တိုးတက္လာတဲ့ လူဦးေရနဲ႔ လုပ္ရမယ့္ အခန္းက႑က ေတာ္ေတာ္မ်ားတယ္၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ရပ္နားတဲ့ ကိစၥက အစအဆုံး လုပ္ရမယ္ဆိုေတာ့ လူေတြ အခ်ိဳးညီညီ တိုးတက္လာဖို႔ဆို ေအာက္ေျခက ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္လာမွ အားလုံး အတူတူ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္လာမယ္လို႔ ယုံၾကည္ထားတယ္၊ရပ္ကြက္ေနျပည္သူေတြ အဆင္ေျပဖို႔ ဥပမာ လူေတြ အမွိုက္ပစ္တဲ့ စနစ္ေတြကို ပညာရၿပီးမွ မပစ္ေတာ့မွာ ျဖစ္တယ္၊ ေသာက္သုံးေရနဲ႔ အမွိုက္ကို အဓိကထားၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ ရွိတယ္၊ ဒီအတြက္ ကၽြမ္းက်င္တဲ့ ကုမၸဏီနဲ႔ ေပါင္းလုပ္မွ ရမွာဆိုေတာ့ ကိုယ္ အင္အားနဲ႔ေတာ့ အဆင္မေျပဘူး၊ အဲဒီအတြက္လည္း အခုစည္ပင္ ဥပေဒၾကမ္းကို အျမန္ေရးဆြဲေနတာ ျဖစ္တယ္။

ဟသၤာမီဒီယာ။ ။ ဝန္ႀကီးအေနနဲ႔ဆို လႊတ္ေတာ္ကို တက္တာ ဒီေန႔နဲ႔ဆို ေလး ရက္ေျမာက္ရွိသြားၿပီး၊ ဒီအေပၚမွာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔ အစိုးရကို ထိန္းေက်ာင္းတဲ့ ေနရာမွာ ဥပမာ ေမးခြန္းေမးတာက အစေပါ့၊ ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို ဘယ္လိုျမင္လဲ။

ဦးမင္းေက်ာ္လြင္။ ။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ႀကိဳက္တယ္ဗ်ာ၊ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက သူတို႔ေတာ္ေတာ္ေလး အလုပ္လုပ္ထားတယ္ဆိုတာ ျပနိုင္တယ္၊ အလုပ္လုပ္ထားနိုင္သေလာက္ပဲ ေျပာနိုင္တယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လိုက္မီဖို႔အတြက္ေတာ့ ႀကိဳးစားရမယ္၊ သူတို႔ကို ကၽြန္ေတာ္ အျပစ္မျမင္ဘူး၊ ထိန္းေက်ာင္းဖို႔ဆို တစ္ခါတေလက်ေတာ့ စည္းနဲ႔ေဘာင္နဲ႔ လုပ္ရမွာျဖစ္တယ္၊ ေနာက္ၿပီး အစိုးရနဲ႔ ညႇိႏွိုင္းေဆာင္ရြက္မွုေတြ လုပ္သြားရင္ေတာ့ ခ်ိန္ခြင္လ်ာကေတာ့ တက္လာလိမ့္မယ္လို႔ ထင္တယ္၊ သူတို႔က ဟိုေအာက္ေျခအထိ ကြင္းဆင္းၿပီး ေဆာင္ရြက္တဲ့ အခါက်ေတာ့ ဒီစကားေတြကို လႊတ္ေတာ္မွာ ျပန္ေျပာတဲ့အခါက်ေတာ့ နည္းနည္း ၾကမ္းတာ ရွိရင္ ရွိမယ္၊ သူတို႔ရဲ့ လုပ္ေဆာင္မွုေတြကို အစိုးရအေနနဲ႔ တက္နိုင္သေလာက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရင္ေတာ့ ဟန္ခ်က္ညီလာမွာ ျဖစ္တယ္။

ဟသၤာမီဒီယာ။ ။ ဝန္ႀကီးကို ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၂၀ အရ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ကန႔္ကြက္တဲ့ အေပၚမွာေရာ ဝန္ႀကီးအေနနဲ႔ ဘယ္လို သုံးသပ္မိလဲ။

ဦးမင္းေက်ာ္လြင္။ ။ ကန႔္ကြက္တာေတာ့ လြတ္လပ္စြာ ကန႔္ကြက္ ပိုင္ခြင့္ ရွိတယ္၊ ဒါေပမဲ့ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒရဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေသခ်ာ ဖတ္ဖို႔ လိုပါတယ္၊ လႊတ္ေတာ္ကလည္း အသလြတ္ႀကီး ခြင့္ျပဳလိုက္တာ မဟုတ္ဘူး၊ ၁၂၀ မွာ ေရးထားတာက တရားဝင္နိုင္ငံျခားမွာ ေနထိုင္ရင္ တိုင္းျပည္မွာ ေနထိုင္တယ္လို႔ မွတ္ယူမယ္လို႔ ေရးထားတယ္၊ အဂၤလိပ္မွာက ေရးထားတာ ပိုရွင္းပါတယ္၊ ဒီမွာဆိုရင္ ဖြဲ႕စည္းပုံက နိုင္ငံသားတိုင္း ခံစားခြင့္ ရွိပါတယ္၊ လူတစ္စုအတြက္သာဆိုရင္ ႁခြင္းခ်က္ဆိုၿပီး သူေရးထားမွာ မဟုတ္ဘူး၊ နိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ခြင့္ျပဳခ်က္ရမွ နိုင္ငံျခားသြားမယ္ဆိုရင္ ပတ္စပို႔တ္ဌာနကို ဖ်က္ပစ္ရလိမ့္မယ္၊ ပတ္စပို႔တ္ဟာ နိုင္ငံေတာ္ကို ကိုယ္စားျပဳတယ္၊ ဒီအခ်က္ကို လက္ခံတယ္ဆိုရင္ ဒီပုဒ္မက ေစာဒက တက္စရာမလိုပါဘူး။

ဟသၤာမီဒီယာ။ ။ ဒီေန႔ဆို ျပည္နယ္ အစိုးရရဲ့ ဒုတိယ ေျခာက္လပတ္ အစီရင္ခံစာကို လႊတ္ေတာ္ တင္တဲ့အေပၚမွာ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ေျမျပင္နဲ႔ ကြဲလြဲခ်က္ေတြ ရွိေနတယ္လို႔ ေဝဖန္တဲ့ အေပၚမွာေရာ သုံးသပ္ေပးပါဦး။

ဦးမင္းေက်ာ္လြင္။ ။ အဲဒါေတြကို ေနာက္ပိုင္းမွာ ထိန္းညႇိနိုင္မွာပါ၊ အခုမွ အစိုးရအဖြဲ႕က နည္းနည္းေလး ဟန္ခ်က္ညီေနတာပါ။ ကၽြန္ေတာ္ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေသခ်ာေလး ေလ့လာၿပီးမွ ေျပာမယ္ေလ။

ဟသၤာမီဒီယာ။ ။ အခုဝန္ႀကီးျဖစ္ၿပီးေနာက္ပိုင္းဆို အခ်ိန္ကာလက သုံးႏွစ္ေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္သာ က်န္ေတာ့တယ္၊ ဒီအတြက္ ဒီရတဲ့ အခ်ိန္ေလးမွာ ျပည္သူေတြကို ဘယ္ေလာက္အထိ လုပ္ေပးသြားဖို႔ ရွိလဲ။

ဦးမင္းေက်ာ္လြင္။ ။ ကၽြန္ေတာ္ ေပးဆပ္ဖို႔လာတဲ့အတြက္ စည္းကမ္း စနစ္တက်နဲ႔ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ကို စိတ္အားထက္သန္ပါတယ္၊ အရည္အေသြးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ လႊတ္ေတာ္မွာ ဝန္ႀကီးၾကဳံေနရတဲ့ ဥပေဒမဲ့ေတြ စည္းကမ္းမဲ့ေတြ ဘာလို႔ ျဖစ္ေနလဲ၊ စည္းကမ္း စည္းစနစ္ေတြကို ထိန္းညႇိရင္းနဲ႔ သုံးႏွစ္အတြင္းမွာ အရည္အေသြးပိုင္းကို ေတာ္ေတာ္ လုပ္သြားမွာပါ၊ အခုဆို စာေတာ္ေတာ္ ဖတ္ေနရတယ္၊ အရင္က ဥပေဒေတြ ျပန္ဖတ္ေနရတယ္၊
အခုလာမယ့္ ဥပေဒေတြကို ျပန္ၾကည့္ေနရတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္ အခုအခ်ိန္မွာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ မေျပာနိုင္ေသးတာက အဲဒါေတြကို အခုခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္ အကုန္လုံး မသိေသးလို႔ ျဖစ္တယ္၊ ကိုယ္ လုပ္ခ်င္တဲ့ စိတ္ပဲ ရွိတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္ ျပည္နယ္အတြက္ လာတာပဲ ရွိတယ္၊ ဟိုမွာ ကၽြန္ေတာ္ ေအးေဆးေနလို႔ ရပါတယ္၊ AC BE ရထားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ကုမၸဏီမ်ားနဲ႔ အလုပ္လုပ္ရင္ ကၽြန္ေတာ္အတြက္ မခက္ဘူး၊ ဒီျပည္နယ္မွာ အခုစလုပ္ဖို႔ ေတာ္ေတာ္ေလး စာေတြ ျပန္ဖတ္ေနရတယ္၊ ကိုယ့္အတြက္ အခ်ိန္မရွိေတာ့ဘူး။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္နယ္က တျခားျပည္နယ္ထက္စာရင္ ဖြံ့ၿဖိဳးမွုလည္း ေတာ္ေတာ္ေလး နိမ့္က်ေနတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္အစတုန္းက ကိုယ့္အတြက္ အတတ္နိုင္ဆုံး လုပ္တယ္၊ အဲအခ်ိန္မွာ ျပည္နယ္အတြက္ ဘာမွ မလုပ္ေပးနိုင္ေသးဘူး၊ အျပင္မွာေနရင္ ေျပာလို႔ဆိုလို႔ ရွိရင္ ေျပာတဲ့ စကားေတြက ေလေပၚမွာ ေပ်ာက္သြားတယ္၊ ဒီအစိုးရအဖြဲ႕ထဲ ဝင္မွ လုပ္လို႔ရမယ္ဆိုတာ သိလာတယ္၊ အဲအတြက္ ကၽြန္ေတာ္ ႀကိဳးစားတယ္၊ အခုဆို PE ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ တစ္ေယာက္ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားၿပီးေတာ့ ျပည္နယ္အတြက္ လုပ္ေပးမယ္ဆိုၿပီး ကၽြန္ေတာ္ ျပန္လာတာ ျဖစ္တယ္၊
အခုဆို ဘီလူးကၽြန္းဟာ တံတားရတာ ျဖစ္တယ္၊ အစတုန္းကဆို ကိုယ့္ ဘီလူးကၽြန္း ဖြံ့ၿဖိဳး တိုးတက္ဖို႔ ေလာက္ပဲ စဥ္းစားတယ္၊ ဒီေနရာ ေရာက္လာတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ တျခားၿမိဳ႕နယ္အတြက္ပါ စဥ္းစားသြားမွာပါ၊ ကၽြန္ေတာ္ နိုင္ငံျခား ထြက္ျဖစ္တာက ဟိုနိုင္ငံေတြမွာ လုပ္တဲ့ စည္းနဲ႔ကမ္းတဲ့ စနစ္ေတြကို ေလ့လာခ်င္လို႔ ျဖစ္တယ္၊ ျမန္မာျပည္ျပန္ေရာက္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္က အလုပ္လုပ္ဖို႔ စဥ္းစားေသးတယ္၊ ဒါနဲ႔ ျပည္နယ္မွာ လူလိုေနၿပီး လုပ္ေပးပါဦးလို႔ ေျပာၾကလို႔ တင္လိုက္တာ ျဖစ္တယ္၊ ကၽြန္ေတာ္ မထင္ထားပါဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္ ျဖစ္လာေတာ့ ေဝဖန္သံေတြနဲ႔ တိုးလာတယ္။

ဟသၤာမီဒီယာ။ ။ ေဝဖန္သံေတြ ၾကားရတယ္ဆိုေတာ့ ဘယ္လို ေဝဖန္သံေတြကို ေျပာတာလဲ။

ဦးမင္းေက်ာ္လြင္။ ။ ေဝဖန္သံဆိုတာက အတည္ျပဳဖို႔အတြက္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဝဖန္သံကို ေျပာတာ ျဖစ္တယ္၊ ေဖ့ဘုတ္စ္ေပၚမွာ ေဝဖန္သံနဲ႔ အားေပးသံက ယွဥ္ၾကည့္လိုက္ရင္ လိုလားတဲ အသံမ်ားလာေတာ့ လုပ္ရကိုင္ရတာ အားရွိပါတယ္၊ အားေပးတဲ့အပိုင္း မ်ားလာတယ္။

ဟသၤာမီဒီယာ။ ။ ေနာက္ဆုံးအေနနဲ႔ မြန္ျပည္နယ္က ျပည္သူေတြကို ဘာမ်ားျဖည့္စြက္ၿပီးေျပာခ်င္ေသးလဲ။

ဦးမင္းေက်ာ္လြင္။ ။ မြန္ျပည္နယ္က ျပည္သူေတြက နည္းနည္းေလးေတာ့ ကိုယ္ျဖစ္ခ်င္တာကို ေတြးတဲ့ေနရာမွာ အမ်ားႀကီး အစြန္းေရာက္ေအာင္ မေတြးဖို႔ ေျပာခ်င္တယ္၊ အခ်ိဳးညီညီနဲ႔ တိုးတက္လာမယ္ဆိုတာကို ခဏေလး ေစာင့္ေပးဖို႔ ၊ ျပည္သူေတြက ကိုယ္ျဖစ္ခ်င္တဲ့ ဆႏၵမ်ားသြားလို႔ ရွိရင္ အမွန္ကို မျမင္တတ္ဘူး၊ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကအစ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလုံး ႀကိဳးစားေနပါတယ္၊ အဲဒီအေပၚမွာ ကၽြန္ေတာ့္ကို သံသယမျဖစ္ေစခ်င္ဘူး၊ ျပည္သူေတြ ပါဝင္လာၾကပါလို႔ ဖိတ္ေခၚခ်င္ပါတယ္၊ ျပည္သူေတြ ပါဝင္လာမွ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေအာင္ျမင္မွာပါ ၊ မပါဝင္လာရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေအာင္ျမင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

  • ခုႏွစ္

“ က်မျမင္တာက သြားေနတဲ့ လမ္းစဥ္ကို ျပင္ရမယ္” - KNU ဒုဥကၠဌေဟာင္း ပဒုိေနာ္စီဖုိးရာစိန္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင္း

“ က်မျမင္တာက သြားေနတဲ့ လမ္းစဥ္ကို ျပင္ရမယ္” - KNU ဒုဥကၠဌေဟာင္း ပဒုိေနာ္စီဖုိးရာစိန္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင္း

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္ ၇ ရက္ေန႔တြင္ KNU-Concerned Group အမည္ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လံုႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျမင္သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္ တစ္ေစာင္ေပၚထြက္ခဲ့ၿပီး ယင္းထုတ္ျပန္ ခ်က္ႏွင့္ပတ္ သက္၍ အဆုိပါ KNU-Concerned Group ကုိ ဦးေဆာင္သူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ KNU ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ုံး ဒုဥကၠဌေဟာင္း ပဒိုေနာ္စီဖိုးရာစိန္အား ေကအိုင္စီ-ကရင္သတင္းဌာနမွ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားသည္မ်ားကို စာဖတ္သူမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

ေမး - KNU-Concerned Group ကေနၿပီးေတာ့ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္ တစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္တာ ေတြ႔ရတယ္။ ပထမဆုံး ဘာေၾကာင့္ ထုတ္ျပန္တယ္ဆိုတာကို ရွင္းျပေပးပါ။

ေျဖ- ဒါနဲ ့ပတ္သက္ၿပီး ေျပာရမယ္ဆုိရင္ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္က စိုးရိမ္စရာေတြကို တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဦးတည္ ခ်က္က ေရွ႕ဆက္သြားမယ့္ Peace Process ထဲမွာ အစီအစဥ္တက် ျဖစ္ဖို႔အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအစည္း အေ၀းထဲက အစီအစဥ္ ေတြပဲျဖစ္ျဖစ္၊ စာခ်ဳပ္ထဲက သေဘာတူလက္မွတ္ထိုးထားတဲ့ အခ်က္ေတြကလည္း ၿပီး ျပည့္စုံတာမဟုတ္ဘူး။ ဒါက အာမခံခ်က္လည္းမရွိေသးဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဒီထက္ေကာင္းေအာင္ လုပ္ဖို႔လိုတယ္။ တျခားတိုင္းရင္းသားေတြ လည္းပါဝင္ဖုိ႔ လိုတယ္ဆိုတာကိုလည္း က်မတို႔ တင္ျပခ်င္တယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ သြားေနတဲ့လမ္းေၾကာင္းေတြကို ျပန္သုံးသပ္ရမယ္။ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ံုးတင္ မဟုတ္ပဲနဲ႔ ေရွ႕ဆက္ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးလိုလားခ်က္ေတြကို အမွန္တကယ္ရရွိဖို႔နဲ႔ ျမန္မာတျပည္လုံး ေျပာင္းလဲသြားဖို႔အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမး - ဒုတိယအႀကိမ္ (၂၁) ရာစုပင္လုံၿပီးေနာက္ပိုင္း ဘာေၾကာင့္ စိုးရိမ္မႈေတြ ရွိလာရတာလဲဆိုတာကို ေျပာျပပါဦး။

ေျဖ- ဘာေၾကာင့္ စိုးရိမ္မႈေတြ ျဖစ္လာသလဲဆိုတာကေတာ့ အခုလက္နက္ကိုင္ တုိင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕ (၆)ဖြဲ႔ ကိုယ္စားဘဲတင္ျပတယ္။ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး (၆)ဖြဲ႔ဆိုေတာ့ တကယ္တမ္း တိုင္းရင္းသားအား လုံးရဲ႕ ကိုယ္စား လွယ္ကို မကာမိႏိုင္ဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ တိုင္းရင္းသားအားလုံး ဒီအစည္းအေ၀းထဲမွာ မပါ၀င္ဘူး။ ဒါက စိုးရိမ္မႈတစ္ခုျဖစ္တယ္။ ေနာက္ၿပီး အစည္းအေ၀း ဆုံးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်ရတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမရွိဘူး။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ပုံစံေတြကလည္း မထင္ရွားတဲ့ အေပၚမွာ ေရွ႕ဆက္ဒီအတိုင္း မတိမက်နဲ႔သြားမယ္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မျဖစ္ဘူးဆိုရင္ ဒါႀကီးႀကီမားမားစိုးရိမ္စရာ ျဖစ္သြား ႏိုင္ပါတယ္။

ေမး - ေနာက္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္က အစီအစဥ္တက် မျဖစ္ဘူး ျပန္သုံးသပ္သင့္တယ္လုိ႔ ေျပာတယ္။ ဘာေၾကာင့္ ျပန္လည္သုံးသပ္သင့္လဲဆိုတာ နည္းနည္းေလး ရွင္းျပေပးပါလား။

ေျဖ - က်မအျမင္ကေတာ့ ဘယ္အလုပ္မဆို ျပန္သုံးသပ္တာ ရွိရမယ္။ ၿပီးေတာ့ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုတာလည္း ရွိရမယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို က်မတို႔ ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ သြားေနတာ ၾကာပါၿပီ။ ၅ ႏွစ္ေလာက္ရွိၿပီး။ တဖက္မွာေတာ့ တိုးတက္မႈရွိတယ္။ ၂၁ ရာစု ပင္လုံကို ဒုတိယအႀကိမ္အထိ သြားႏိုင္ခဲ့ၿပီ။ ဒါေပမယ့္ က်မတို႔က Ground ဘက္ ကတိုင္းရင္းသား ဘက္က၊ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕ဘက္က ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ တိုက္ပြဲေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေသးတယ္။ တိုင္းရင္းသားအားလုံးက ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမဲ့ျပႆနာ ေျဖရွင္းမယ့္ေနရာမွာ သူတို႔ အားလုံး မပါ၀င္ႏိုင္ေသးဘူး။ ပါ၀င္ဖို႔အခြင့္အေရး မရွိေသးတာေတြရွိတယ္။

တိုင္းရင္းသား အားလုံးက ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးကတဆင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား တန္းတူအခြင့္အေရး၊ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ဖို႔ အတြက္ ပါ၀င္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျပန္သုံးသပ္မယ္။ ဘယ္လိုနည္းလမ္းနဲ႔ ပါ၀င္ၾကမလဲဆိုတာကို ျပန္သုံးသပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ျပန္ၾကည့္ရင္ အခု NCA လမ္းေၾကာင္းအတိုင္းသြားတယ္။ အားလုံး လက္မွတ္ထိုးရမယ္။ ၿပီးေတာ့ NCA နည္းလမ္းအတိုင္း ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဆိုင္ရာ မူေဘာင္ကို အတည္ျပဳ မယ္။

ၿပီးရင္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြ လုပ္ၿပီးမွသာ Peace Conference ကို တက္ရမွာ ျဖစ္တယ္။ အခု က်မၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဒီလို လုပ္တာမရွိဘူး။ ဘာေၾကာင့္မရွိတာလဲဆိုရင္ လက္မွတ္ထိုးတဲ့ ၈ ဖြဲ႔ထဲမွာ National dialogue ( အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပဲြ) ကို အားလုံး လုပ္ခြင့္မရွိဘူး။ အခု ၂၁ ပင္လံု တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့အထဲမွာ ၆ ဖြဲ႔ပဲ အမ်ိဳးသား အဆင့္ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲလုပ္ ၿပီးထားတယ္။ ဒီအတိုင္းေရွ႕ဆက္ သြားမယ္ဆိုရင္ စိုးရိမ္စရာ ရွိတယ္။ တကယ္ ျပန္သုံးသပ္သင့္တယ္။ ဘယ္လိုလုပ္သင့္လဲဆိုတာ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ ျပန္သုံးသပ္ၿပီး လုပ္သင့္ တယ္ဆိုတာကို တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။


ေမး - KNU-Concerned Group အေၾကာင္းအရင္းကိုလည္း ရွင္းျပေပးပါ။

ေျဖ - အဲဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တစ္ဖြဲ႔ေတာ့ ရွိရမယ္လို႔ ထင္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ က်မတို႔ ေခါင္းေဆာင္မႈအပိုင္း မွာရွိတုန္းက က်မတို႔ရဲ႕ အျမင္ေတြကို အၿမဲတမ္းထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခဲ့တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ က်မတို႔ တစ္ဖြဲ႔တည္း ၊ တစ္စုတည္း သြားလုိ႔ေရာက္မွာ မဟုတ္ဘူး။ အခက္အခဲေတြကလည္း ရွိလာႏိုင္တယ္။ ဒါေတြကို ဟုိးအရင္ကတည္းက က်မတို႔ အၿမဲတမ္းတင္ျပၿပီးသားပဲေလ။ အျမင္ျဖစ္ျဖစ္ ၊ အႀကံေပးျဖစ္ျဖစ္ အၿမဲတမ္း တင္ျပၿပီးသားပါပဲ။ ဒါက အႀကံေပး တင္ျပတာပါပဲ။ အရင္တုန္းကေတာ့ ဦးေဆာင္မႈေတြမွာ ပါ၀င္ခဲ့တယ္။ အခု က်ေတာ့ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ က်မတို႔ ရဲ႕ စိုးရိမ္မႈေတြကို တင္ျပရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါက ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုးအတြက္ခ်ည္းမဟုတ္ပဲ အားလုံးအတြက္ ျဖစ္တယ္။ ဘက္အားလုံးက သတိျပဳဖို႔ လိုတယ္။
ဒီ KNU Concerned Group က ထုတ္တဲ့ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး KNUဘက္က ဘာ တုံ႔ျပန္ခ်က္ ေတြကို ရရွိပါသလဲ။
ဘာမွမရွိပါဘူး။

ေမး- ေနာက္ဆုံး အႀကံျပဳ ျဖည့္စြက္ ေျပာခ်င္တာရွိရင္ ေျပာေပးပါ။

ေျဖ- က်မျမင္တာက သြားေနတဲ့ လမ္းစဥ္ကို ျပင္ရမယ္။ က်မတို႔ အၿမဲတမ္းေျပာတယ္။ ျမန္မာျပည္ရဲ့ ျပႆနာက ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံးနဲ႔ ဗမာေတြရဲ့ ပဋိပကၡေတြခ်ည္း မဟုတ္ ဘူး။ ျမန္မာျပည္ရဲ့ ပဋိပကၡ ႏိုင္ငံေရးပဋိပကၡ၊ တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရး ပဋိပကၡ၊ ဒီမိုကေရစီ ျပႆနာ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ ဒီျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းရာမွာ တိုင္းရင္းသားအားလုံးပါ၀င္ဖို႔ ကအေရးႀကီး ပါတယ္။ ႏွစ္ဖြဲ႔တည္း ျပႆနာမဟုတ္ဘူး။ ႏွစ္ဖြဲ႔တည္းပဲ သြားၿပီးေျဖရွင္းမယ္ဆိုရင္ ရမွာမဟုတ္ဘူး။ ဘယ္လိုပဲ လုပ္ေဆာင္ပါေစ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို ေျဖရွင္းလို႔ ရမွာမဟုတ္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ခံခဲ့ရတဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြ ၊ ရင္ဆိုင္ရတဲ့ တိုင္းရင္း သားေတြ ပါ၀င္ဖို႔လိုတယ္။

  • ခုႏွစ္

“အစိုးရအဖြဲ႕မွာ ေနခဲ့ေတာ့ ဟိုဘက္က အားနည္းခ်က္ေတြ အားသာခ်က္ေတြ အကိုသိခဲ့တယ္”

မြန္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တာဝန္ကို ၁၀ လေက်ာ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ရာထူးမွ ႏွုတ္ထြက္စာတင္ကာ အနားယူသြားေသာ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမင္းမင္းဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံၿပီး လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ျပန္တက္ျဖစ္သည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား၊ ျပည္နယ္အစိုးရကို ထိန္းေၾကာင္းသြားမည့္ အစီအစဥ္မ်ား၊ ရာထူးမွ အနားယူၿပီးေနာက္ပိုင္း လုပ္ေဆာင္ျဖစ္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ဟသၤာမီဒီယာက ေမးျမန္းတင္ျပအပ္ပါသည္။

  • ခုႏွစ္

“ပုဂၢလိက လုပ္နိုင္တဲ့ အလုပ္ေတြကို နိုင္ငံေတာ္ အစိုးရက တတ္နိုင္ရင္ မလုပ္တာ ေကာင္းတယ္”

စီးပြားေရး ပညာရွင္ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ေအာင္ထြန္းသက္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း
NLD အစိုးရသစ္ တတ္လာၿပီးေနာက္ ျမန္မာ့ စီးပြားေရး အေျခအေနမ်ား၊ စီးပြားေရး မူဝါဒ ၁၂ ရပ္၏ အားသားခ်က္ အားနည္ခ်က္းအပါအဝင္ စီးပြားေရး ဖြံ့ၿဖိဳး တိုးတတ္ေရးအတြက္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲသင့္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ စိန္ေခၚမွုမ်ား၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ ၾကဳံေတြ႕ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားကို မည္သို႔ ေျဖရွင္းသြားရန္ လိုအပ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို စီးပြားေရး ပညာရွင္ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ေအာင္ထြန္းသက္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ ေမးျမန္မွုမ်ားကို ဟသၤာမီဒီယာက ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။
ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ေအာင္ထြန္းသက္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံၿပီး ဟသၤာမီဒီယာက ေမးျမန္းတင္ဆက္လိုက္ပါသည္။

  • ခုႏွစ္

မြန္ျပည္နယ္ ပညာေရးမွူး ဦးမ်ိဳးတင္ေအာင္ ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း

“ေက်ာင္းေနဖို႔္ အခက္အခဲရွိတဲ့ ကေလးေတြကို ပံ့ပိုးကူညီေပးပါမွ ေက်ာင္းေနနိုင္မယ့္ ကေလးေတြကို ပညေရးဌာနက စာရင္းေကာက္ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕က မိဘေတြက စီးပြားေရး လူမွုေရး အခက္အခဲေတြေၾကာင့္ ေက်ာင္းေနအရြယ္ ကေလးေတြ ေက်ာင္းဝင္ဖို႔ အခက္အခဲေတြ ရွိေနတယ္။ ”

  • ခုႏွစ္

ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ေဒသ ညမထြက္ရအမိန္႕ ဆက္ထုတ္ျပန္ရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုးေမးျမန္းျခင္း

ေမာင္ေတာႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္ျမိဳ႕နယ္တြင္ ညမထြက္ရ အမိန္႕ ပုဒ္မ ၁၄၄ ကို ဇြန္လ ၉ ရက္ေန႕က ေနာက္ထပ္ ၂ လ တိုးျမွင့္ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။ ေမာင္ေတာျမဳိ႕နယ္မွာဆိုရင္ ည ၉နာရီမွ နံနက္ ၅ နာရီအထိ၊ ဘူးသီးေတာင္ျမဳိ႕နယ္မွာဆိုရင္ ည၁၀ နာရီမွ နံနက္ ၄ နာရီအထိ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ညမထြက္ရ အမိန္႕ ထုတ္ျပန္ထားတာကို ေနာက္ထပ္ ၂ လ တိုးျမွင့္ လိုက္တာနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး နိရဥၥရာ သတင္းဌာနမွ ေမာင္ေတာ ျမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးျမင့္ခိုင္နဲ႕ ေမးျမန္း တင္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

  • ခုႏွစ္

ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

(မန္းေအာင္ျပည္စိုး)(ဇြန္လ ၁၁ရက္၊ ၂၀၁၇) - လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဖက္ဒရယ္ဟူေသာ စာသား၊ ေ၀ါဟာရ၊ စကားတို႔ကို က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံ၌ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ ေျပာဆိုသံုးစြဲေန ၾကပါသည္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားသာမက အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တပ္မ ေတာ္တို႔ကလည္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာဆိုသံုးစြဲလာၾကၿပီျဖစ္သည္။ ယခင္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္က ဖက္ဒရယ္ ဟူေသာေ၀ါဟာရကို ဟ၍မရ။ ခြဲထြက္ျခင္းဟု အဓိပၸါယ္ ေဖာ္ညႊန္းသျဖင့္ ေျပာဆိုမိပါက “ဂြိ” သြားဖို႔မ်ားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဖက္ဒ ရယ္ ဟူေသာေ၀ါဟာရ၊ ဖက္ဒရယ္၏ အဘိဓမၼာကို ေျပာဆိုေဆြးေႏြးျခင္း မျပဳခဲ့ၾကေပ။

  • ခုႏွစ္

ေကအင္န္ယူေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ စိုးရိမ္ေၾကာင္းေျပာ

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ အေပၚ KNU Concerned Group အေနျဖင့္ စိုးရိမ္ေၾကာင္း ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခ်က္ တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔မွ ၂၉ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပခဲ့တဲ့ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံကေန ရလာ တဲ့ ရလာဒ္ေတြကို ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္အျဖစ္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ရာတြင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအားလံုး ပါ၀င္ခြင့္မရွိျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ သေဘာတူညီခ်က္ကို ေသခ်ာစြာ ရယူႏိုင္ခြင့္မရွိျခင္း၊ ညီလာခံအတြင္း အျပန္အလွန္ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးၿပီးမွ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူထားျခင္းမဟုတ္ပဲ အေပၚစီးဖိအားေပးၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္သည္ကို ေတြ႔ရသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔အျပင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့တဲ့ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အခ်ိဳ႕ အခ်က္မ်ားဟာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းသာ ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရၿပီး က်န္အခ်က္မ်ားမွာလည္း သေဘာတရားဆန္သည့္ ေယဘုယ် အခ်က္မ်ားသာျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ေရွ႕ဆက္ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ လြန္စြာအခက္အခဲရွိေနသည္ဟု ေထာက္ျပထားသည္။

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ပါ၀င္သင့္ ပါ၀င္ထိုက္သူအားလံုး ပါ၀င္ႏိုင္သည့္ လမ္းအား ဖြင့္ေပးေစၿပီး ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈ မူေဘာင္လုပ္ငန္း ေကာ္မတီအပါအ၀င္ UPDJC တို႔၏ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ တစ္ခုလံုးအား ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးအား တိုက္တြန္းထားသည္။

၎တို႔အေနျဖင့္ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ရသည္ကို KNU Concerned Group မွ ပဒိုေနာ္စီဖိုးရာစိန္ကို သတင္းႏွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္မွ အားမီက ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားပါသည္။

ပထမဆံုုးအေနျဖင့္ ေနာ္စီဖိုုးရာစိန္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံတြင္ တရား၀င္ တက္ေရာက္ေနသည္မွာ လက္နက္ကိုုင္အဖြဲ႔ ၈ ဖြဲ႔သာ ျဖစ္ၿပီး အမ်ားစု ပါ၀င္ႏိုုင္ျခင္းမရွိေသးသည့္ အေနအထားတြင္ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္အျဖစ္လက္မွတ္ေရးထိုုးခဲ့ျခင္းျဖစ္၍ ကိုုယ္စားျပဳမႈအေပၚ စိုုးရိမ္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း စတင္ေျပာျပသည္။

ပဒိုေနာ္စီဖိုးရာစိန္ – က်မတို႔ က်ေတာ့ ဒီလိုသံုးသပ္တာရွိတယ္။ အခုလုပ္ေနတဲ့ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံက ထြက္လာတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ေပါ့ေလ။ ၃၇ ခ်က္ပါတာရွိတယ္။ အဲဒီအေပၚမွာ ၃၇ ခ်က္ကေတာ့ က်မ တို႔ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဒါကေတာ့ မူ အေျခခံမူ သိပ္မပါသေလာက္ျဖစ္တယ္။ အေျခခံမူ သိပ္မပါသေလာက္တဲ့ အေပၚမွာ ဒါကေတာ့ General ပဲ ျဖစ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ တစ္ခ်ိဳ႕ေတြကလည္း ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ ထဲမွာ ပါတာလည္းရွိတယ္။ အဲဒီအေပၚမွာကေတာ့ က်မတို႔ စိုးရိမ္တာကေတာ့ ဒါကို အတည္ျပဳၿပီးေတာ့ ဒါကို ဆက္ ေဆြးေႏြးလို႔ မရဘူး ဆိုရင္ ဒီေလာက္ပဲဆိုရင္ေတာ့ ဒါကေတာ့ စိုးရိမ္မႈရွိတယ္ ၿပီးေတာ့ ဒါကေတာ့ လက္မွတ္ ထိုး ထားတာကေတာ့ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္း အစုအဖြဲ႔ေတြ ကိုယ္စားျပဳ သေဘာရွိ တာေပါ့ေလ။ ဒါေပမဲ့ အခု ဒီညီလာခံ တက္ေရာက္လာၾကတဲ့ တရား၀င္ တက္ေရာက္တဲ့ ညီလာခံ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ နဲ႔ ေဆြးေႏြးပိုင္ခြင့္ ရွိတာကေတာ့ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ လုပ္ၿပီးထားတဲ့ အဖြဲ႔ ၈ ဖြဲ႔ပဲရွိတာေပါ့ ေလ။ တစ္ျခားအဖြဲ႔ကလည္း မပါေသးဘူးေပါ့ေလ။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒီ အားလံုးကုိယ္စား မဟုတ္ေသး ဘူးလို႔ ဒီလိုပဲ သံုးသပ္မိတယ္ေပါ့ေလ။

ေမး – Peace Process တစ္ခုလံုးကို ျပန္လည္ သံုးသပ္ဖို႔ လိုအပ္တယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ဘာျဖစ္လိုု႔ တိုုက္တြန္းထားတာလဲရွင့္။

ပဒိုေနာ္စီဖိုးရာစိန္ – အခုဒီလိုျဖစ္တာကေတာ့ တကယ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ တစ္ခုလံုးအတိုင္းအတာ လုပ္မယ္ဆိုရင္ ကေတာ့့ တကယ္လို႔ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး accord ျပည္ေထာင္စု accord သြားမယ္ဆိုရင္ကေတာ့့ တိုင္းရင္းသားေတြ အားလံုး ပါ၀င္ရမယ္ ၿပီးရင္ တိုင္းရင္းသား အစုအဖြဲ႔ေတြ အားလံုးကလည္း အသံရွိရမယ္။ အဲဒီ အေပၚမွာကလည္း ဒါကိုလည္း ဘယ္လိုနည္း ဘယ္လိုဟန္နဲ႔ ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ တိုင္းရင္းသားေတြ အသံကို အေကာင္းဆံုး လမ္းၾကာင္းေတြ ပါ၀င္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အဲဒါက အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္လည္း ျဖစ္တယ္။

ၿပီး ေတာ့ အခုၾကည့္မယ္ဆိုရင္ကေတာ့ NCA ထဲမွာ ေရးထားတဲ့ accord ေပါ့ေလ NCA ထဲမွာခ်ထားတဲ့ ဒီႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ လမ္းျပေျမပံုကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဒါကေတာ့ အားလံုးက လိုက္နာတာ မရွိေသးဘူး။ မရွိဘူးလို႔ အဲဒါ ေျပာ လို႔ရတာက ၿပီးတဲ့ဟာေပၚမွာလည္း အခ်က္အလက္ တခ်ိဳ႕တ၀က္နဲ႔ပဲ ၿပီးတာနဲ႔ အဲဒါ ဆက္လုပ္ ေဆာင္တာ ျဖစ္တယ္။ ဥပမာ ေျပာမယ္ဆိုရင္ NCA အတိုင္းသြားမယ္ဆိုရင္ ဒါက လက္မွတ္ထိုးျပီးလို႔ရွိရင္ ဒါက မူေဘာင္ကို ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ မူေဘာင္ကို ေရးဆြဲထားရမယ္။ အတည္ျပဳရမယ္ ၿပီးေတာ့ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြး ပြဲ လုပ္ရမယ္။ ၿပီးမွပဲ ၂၁ ရာစုပင္လံုကို အဲဒါလုပ္ေဆာင္ရမယ္။ က်င္းပရမယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုက်ေတာ့ လက္မွတ္ ထုိးထားတဲ့ အဖြဲ႔ေတြထဲမွာပဲ ရွစ္ဖြဲ႔ထဲကလည္း တစ္ဖြဲ႔မွ အေျခအေန မေပးအပ္ဘူးေပါ့ေလ။ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ လုပ္ေဆာင္တဲ့ အေျခအေန မေပးအပ္ေပမဲ့လည္း ၂၁ ရာစု ပင္လံု သြားတဲ့အေပၚမွာ ဒါကေတာ့ မကိုက္ညီဘူးလို႔ပဲ က်မတို႔ ျမင္တယ္ေပါ့ေလ။

ထုိးထားတဲ့ အဖြဲ႔ေတြကေတာင္မွလည္း အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ မလုပ္ ပဲနဲ႔ ၂၁ ရာစုပင္လံု သြားတဲ့အခါမွာ သူတို႔ရဲ႕ အသံ သူတို႔ရဲ႕ ပါ၀င္မႈေပါ့ မပါပဲ ဒီလို သြားတာမ်ိဳး ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေၾကာင့္ ဒါကိုလည္း သံုးသပ္ဖို႔လိုတယ္။ ဒီလိုပံုစံနဲ႔ သြားႏိုင္လို႔ရွိရင္ အဲဒါ ဘယ္လိုပံုစံ ကို သြားမလဲဆိုတာ အဲဒါ တစ္ခ်က္ ေပါ့ေလ။

ေမး – ဆိုေတာ့ ၂၁ ရာစုပင္လံု ညီလာခံကိုေရာ ဘယ္လိုသံုးသပ္လုိ႔ရႏုိင္လဲရွင့္။

ပဒိုေနာ္စီဖိုးရာစိန္ – ဒီ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ conference က်မတို႔ နားလည္တာက conference ႀကီးႀကီးတစ္ခု ျဖစ္တယ္။ အခု ျပန္လုပ္တဲ့အခါမွာကလည္း workshop သေဘာလိုမ်ိဳး အစုအဖြဲ႔နဲ႔ ျပန္ခြဲတာလည္း အဲဒါရွိတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ အဲဒါ က်မအေနနဲ႔က သံုးသပ္တာကေတာ့ ဒီႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈ မူေဘာင္ကလည္း ခ်ထားတဲ့ လမ္းညႊန္မူကလည္း မရွင္းမလင္းဘူး။ မရွင္းမလင္းဘူး လုပ္တဲ့အခါမွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်တဲ့အခါမွာ ဘယ္လိုဆံုး ျဖတ္ခ်က္ခ်မယ္ ဆိုတာကိုလည္း ေပၚေပၚလြင္လြင္ မရွိဘူး။ ေရးထားတဲ့ အရင္ကတည္းကေတာ့ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း မဟုတ္လို႔ရွိရင္ အစုအဖြဲ႔ ထဲမွာ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွပဲ အဲလိုမ်ိဳးရွိတယ္။ ၿပီးေတာ့ တခ်ိဳ႕ေတြက ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ိဳး ေရးထားတာရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခု ျပန္ၾကည့္လိုက္တဲ့အခါမွာ က်မအျမင္ကေတာ့ ဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်တဲ့ ပံုစံကေတာ့ ဘယ္လိုခ် မလဲဆိုတာကေတာ့ မရွင္းလင္းဘူးလို႔ အဲဒါ က်မတို႔က ျမင္တယ္။ အစည္းအေ၀းကို ညီလာခံႀကီးကို တက္ေရာက္ ၾကတဲ့ တခ်ိဳ႕ေတြလည္း ေမးၾကည့္တဲ့ အခါမွာလည္း သူတို႔လည္း ဘာမွ မသိပဲနဲ႔ ဘယ္လို ပံုစံေတြလည္း သူတို႔ မသိဘူးလို႔ပဲ အဲဒါ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ေတြလည္း တခ်ိဳ႕ေတြကေတာ့ သူတို႔ ဒီလိုပဲ ေျပာတာရွိတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ က်မျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ဘယ္သူက တိုင္းရင္းသားရဲ႕ အခြင့္အေရးပဲျဖစ္ျဖစ္ တစ္ခုလံုးႏိုင္ငံေရး အရပဲျဖစ္ျဖစ္ အဲဒါက ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ တစ္ခုလံုးက ေျပာင္းလဲဖို႔ အတြက္က ဘယ္သူက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်တာလဲ အဲဒါလည္း မရွင္းလင္းဘူး။ အဲဒါၾကာင့္ ဒါေတြကိုေတာ့ ျပန္ၿပီးေတာ့ review ဖို႔ လုိတယ္ ဘယ္လို ဆက္လက္ၿပီး ေတာ့ လုပ္မယ္ဆိုရင္ ဘယ္လို ပံုစံနဲ႔ သြားၿပီးေတာ့ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ခ်မယ္ ပံုစံက ရွင္းရွင္းလင္းလင္း လုပ္ဖို႔လိုတယ္။

ေမး – ဆရာမတို႔ ထုတ္တဲ့ ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲမွာက ဒီ ဒုတိယအခ်က္မွာ ေျပာထားတာက ဒီသေဘာတူညီမႈေတြ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြ ရလာတဲ့ဟာေတြက သေဘာတူညီမႈေတြကုိ ညွိလို႔ ရယူလာတာ မဟုတ္ပဲနဲ႔ အေပၚစီးကေန ဖိအားေပးျပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ ျပဳလုပ္တယ္ ေတြ႔လာတယ္ဆိုတဲ့ဟာမ်ိဳးလဲ ေထာက္ျပထားတယ္။ ဆိုေတာ့ ဘယ္လို အေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္လို႔ အဲလို ေထာက္ျပရတာလဲရွင့္။

ပဒိုေနာ္စီဖိုးရာစိန္ – အဲဒါကေတာ့ က်မတို႔ ေတြ႔တာကေတာ့ေပါ့ေလ။ ခုနကက်မေျပာသလိုပဲ အစုအဖြဲ႔ထဲမွာက ဒါကို ေဆြးေႏြးတဲ့အေပၚမွာ ႏိုင္ငံေရးပဲျဖစ္ျဖစ္ အဲဒါကေတာ့ ဟိုဥစၥာ တခ်ိဳ႕ေတြကေတာ့ ဒါကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်လို႔ မရေသးဘူးတဲ့ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးဖို႔ လိုေသးတယ္လို႔ ဒါက အစုအဖြဲ႔ခြဲၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးတာမ်ိဳး သေဘာထား ခ်က္ေတြလဲရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ တခ်ိဳ႕ေတြကေတာ့ ဟိုမွာေရာက္တဲ့အခါမွာ UPDJC လား က်င္းပေရး ေကာ္မတီလား မဟုတ္ဘူးဆိုရင္ အတြင္းေရးမွဴးေတြ အဖြဲ႔လား ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်တဲ့ အခါမွာကေတာ့ အစုအဖြဲ႔ရဲ႕ အသံကို အစုအဖြဲ႔ ရဲ႕ စဥ္းစားခ်က္ေတာင္ မပါပဲနဲ႔ ဟိုမွာ အေပၚမွာပဲ ျပန္ၿပီးေတာ့ခ်တဲ့ အခါက်ေတာ့ အဲဒါ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်တာမ်ိဳးျဖစ္ တယ္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ယူတာမ်ိဳးျဖစ္တဲ့ အေပၚမွာလည္း ဒါကို က်မတို႔ ေတြ႔ရပါတယ္ေလေနာ။ ၿပီးေတာ့ ေနာက္တစ္ခ်က္မွာလည္း က်မတို႔ ဟိုဟာေပါ့ေလ အခုသြားေနတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်တဲ့ ေနရာမွာလည္း စစ္တပ္ကလည္း စစ္တပ္ေနရာကလည္း ရွိတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ က်မတို႔ မသိတာကလည္း မရွင္းတာကလည္း UPDJC မွာပဲျဖစ္ျဖစ္ အစုအဖြဲ႔ေတြကလည္း ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သလဲဆိုတာ မရွင္းဘူး။ အဲဒါ စစ္တပ္ကပဲ သူကေတာ့ ဆံုးျဖတ္ၿပီးေတာ့ အားလံုးက လိုက္ရမလား မသိဘူး အဲဒါကလည္း တစ္ခုမရွင္းဘူး။ ဒါေပမဲ့ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဆံုး ျဖတ္ခ်က္ခ်တဲ့ ပံုစံကေတာ့ အရင္ကေတာ့ အစုအဖြဲ႔ေတြကေတာ့ သေဘာကေတာ့ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးဖို႔ လို ေသးတယ္ ဒါေပမဲ့ ဒီမွာက်ေတာ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်တာရွိတယ္။ ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္လည္း သူတို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေနတဲ့ ေနရာမွာ ဥပမာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ လုပ္ဖို႔အတြက္ကေတာ့ အာလ္စီအက္စ္အက္စ္နဲ႔ ေအအယ္လ္ပီကေတာ့ သူတို႔ လုပ္ရမဲ့ဟာကေတာ့ UPDJC မွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်တယ္ ဒါေပမဲ့ UPDJC ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်တဲ့အခါမွာ စစ္တပ္က အခြင့္မေပးဘူး စစ္တပ္ကေတာ့ မလုပ္ေသးဘူးတဲ့ အားလံုးက ဒါကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်တာျဖစ္တယ္။ အဲဒီအေပၚမွာကေတာ့ က်မတို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်တဲ့ေနရာမွာ ဖိအားေပးျပီးေတာ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်တာနဲ႔ ဒါေပးရံုပဲရွိတယ္။

  • ခုႏွစ္

မြန္ျပည္နယ္စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ၾကီး ဦးမင္းေက်ာ္လြင္အား ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခ်က္

မြန္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔မွ လစ္လပ္လ်က္ရွိေသာ ျပည္နယ္စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ၾကီး အျဖစ္ ဦးမင္းေက်ာ္လြင္အား   ဇြန္လ (၈) ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့သည့္ ဒုတိယအၾကိမ္၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဆဌမ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ ခန္႔အပ္အတည္ျပဳလုိက္သည္။

  • ခုႏွစ္
Subscribe to this RSS feed