သမိုင္းကေန သင္ခန္းစာယူပါ၊ ႀကီးျမတ္သူေတြကို ဂုဏ္ျပဳပါ

ခ်စ္ေသာသားေလးရဲဝဏၰ ဒီႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔က ရွစ္ေလးလုံးအေရးေတာ္ပုံႀကီး ၂၉ ႏွစ္ျပည့္ေပါ့ သားရယ္။ ၁၉၈၈ ၾသဂုတ္ ၈ ဟာ ၈.၈.၈၈ မဟုတ္လား။ ဒါေၾကာင့္ ရွစ္ေလးလုံးေန႔လို႔ အမည္ေပးလိုက္ၾကတယ္။
  • ခုႏွစ္

ေမတၱာႏွင့္ယွဥ္ၿပီး ေစတနာသဒါၶတရားပြါးမ်ားသည့္ လူငယ္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုကို အတူတကြ တည္ေဆာက္ၾကပါစို႔

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့ တိုင္းရင္းသားျပည္သူျပည္သားေတြဟာ ဘဝတစ္ခုတိုးတက္ေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ ေန႔မအား ညမအားသြားလာလႈပ္ရွား ရုန္းကန္ေနၾကတာကို ေတြ႔ရွိပါသည္။
  • ခုႏွစ္

ပညာေရးက႑မွတဆင့္ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆီသို႔

မ်ားမၾကာေသးမွီက ယူနက္စ္ကို ဘန္ေကာက္႐ံုးကေနၿပီး ႀကီးမႈးက်င္းပတဲ့ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသဆိုင္ရာ “ပညာေရး ၂၀၃၀” အစည္းအေ၀းကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားရဲ႕ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးအေနနဲ႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။ ကိုယ္စားလွယ္ဆိုတဲ့ ေနရာမွာေတာ့ CSO ေတြက ေရြးခ်ယ္လိုက္တဲ့ကိုယ္စားလွယ္အေနနဲ႔…
  • ခုႏွစ္

“ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး”ရန္ပုံေငြမ်ား အေၾကာင္း

by ေက်ာ္စိုးသူ  လြန္ခဲ့ေသာ အစိုးရအဆက္ဆက္ကတည္းကပင္ ဘတ္ဂ်တ္၏ စည္းကမ္းတင္းၾကပ္မႈမ်ားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ရုံးဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးတြင္ တရားမဝင္ဘတ္ဂ်တ္ျပင္ပဖန္ရန္ပုံေငြမ်ားစြာ ထားရွိ သုံးစြဲခဲ့ၾကေပသည္။ ၎ရန္ပုံေငြမ်ားသည္ ဌာနအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ ေကာင္းက်ိဳး အနည္းငယ္သာရွိၿပီး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမရွိေသာေၾကာင့္ ႏို္င္ငံႏွင့္…
  • ခုႏွစ္

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရကို ေလ့လာျခင္း

ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကို ကယားျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ( ၇ ) ၿမိဳ႕နယ္မွ တစ္ၿမိဳ႕နယ္လၽွင္ ( ၂ ) ဦး က်စီျဖင့္ ျပည္သူလူထုမွ ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ( ၁၄…
  • ခုႏွစ္

ေျပာင္းလဲခ်င္လၽွင္ ေျပာင္းလဲၾကရမည့္ ျပည္သူမ်ား

၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳကာလေတြကစလို႔ ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီဆိုတဲ့ စကားဟာ အခုခ်ိန္ထိေရပန္းအစားဆုံး စကားလုံးတစ္လုံးျဖစ္ပါတယ္။ အခုမၾကာခင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေတာ့မဲ့ အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာ ျပည္သူေတြက အေျပာင္းအလဲဆိုတဲ့အရာက္ကို အေမၽွာ္လင့္ဆုံးျဖစ္ေနၾကတာ လူတိုင္းသိပါတယ္။ အစိုးရသစ္ကလည္း ေသခ်ာေပါက္ အေျပာင္းအလဲေတြကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးမယ္ဆိုတာ ယုံၾကည္ပါတယ္။…
  • ခုႏွစ္

ဒီမိုကေရစီနည္းက်ခရီးတစ္ခုကိုသာ အတူတကြေလွ်ာက္လွမ္းၾကပါ

၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီးမွာ အင္အားႀကီးပါတီက မဲအျပတ္အသတ္​အႏိုင္ရခဲ့ေပမဲ့ ဆႏၵရွင္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေတြ လိုလားေတာင္းတတဲ့ ဒီမုိုကေရစီ အခြင့္အေရးကို မရရွိခဲ့ၾကပါဘူး။
  • ခုႏွစ္

အင္စတီက်ဳးရွင္းမ်ား ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္မႈ၏ အေရးပါပုံ

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံဖြံံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးသည္ တည္ေနရာ၊ ရာသီဥတု၊ လူဦးေရ၊ အက်ယ္အဝန္း၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတ အစရိွေသာအခ်က္မ်ားက အဓိကမက်ဘဲ အဆိုပါႏိုင္ငံတြင္ရွိေသာ အင္စတီက်ဳးရွင္းမ်ား အားေကာင္းေရးသည္သာ အဓိကက်သည္ဟု ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပညာရွင္မ်ားက ယူဆၾကသည္။
  • ခုႏွစ္
Subscribe to this RSS feed