သံလြင္ရဲ႔ ညီညႊတ္မွဳေတး

  • ခုႏွစ္
  •  ရာမညမင္းျငိမ္းခ်မ္း/ မြန္သတင္းေအဂ်င္စီ
  • သုံးသပ္ခ်က္
ေမာ္လျမိဳင္- ေခ်ာင္းဆံုတံတား ေမာ္လျမိဳင္- ေခ်ာင္းဆံုတံတား

'သံလြင္'ဟုဆုိလုိက္တာနဲ႔ေျမြလိမ္ေျမြေကာက္အသြင္သ႑ာန္နဲ႔တရုတ္ႏုိင္ငံမွျမစ္ဖ်ားခံစီးဆင္းလာသည့္ျမစ္ျဖစ္သည္။ ျမစ္အဆုံးရာမညနဲ႔ သံလြင္သည္ခြဲျခားလုိ႔မရႏုိင္ေသာဆက္စပ္မွဳပင္ျဖစ္သည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံမွတဆင့္ျမန္မာႏုိင္ငံနယ္နိမိတ္မ်ားျဖစ္ေသာရွမ္းျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္နဲ႔ မြန္ျပည္နယ္တုိ႔ကုိျဖတ္သန္းစီးဆင္းကာ မုတၱမပင္လယ္ေကြ႔မွ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ထဲသုိ႔စီးဝင္သည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာသံလြင္ဟာ လူသားတုိ႔၏ ဘဝမ်ားစြာအတြက္အသုံးေတာ္ခံရပ္တည္ေပးခ့ဲသည္။ သံလြင္ဟာလူသားတုိ႔အတြက္ သဘာဝဖန္တီးေပးထားေသာ အနဂၣရတနာတစ္ပါးပင္ျဖစ္သည္။

သံလြင္ေပၚတက္ရပ္ျပီး က်ေနာ္တုိ႔ေသြးခ်င္းညီအစ္ကုိယ္မ်ား ညီညႊတ္ျခင္းေတးကုိ သီဆုိႀကတယ္။ မ်ိဳးဆက္ေတြတစ္ခုျပီးတစ္ခုျဖတ္သန္းခ့ဲႀကတယ္။ သံလြင္ေရျပင္ေပၚမွာ က်ေနာ္တုိ႔ေသြးမ်ားနီရဲခ့ဲတယ္။ သံလြင္ဟာဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ ဘယ္ေတာ့မွမရုိင္းတ့ဲသမုိင္းနဲ႔ရပ္တည္ခ့ဲသည္။ ေျပာင္းလဲလာေသာေခတ္စနစ္နဲ႔အညီ က်ေနာ္တုိ႔အေသြးအသားထဲမွ သံလြင္ကုိတန္ဖုိးထား ထိန္းသိမ္းခ့ဲတယ္။ ရာမညေျမေပၚမွာသံလြင္ရဲ႕သမုိင္း အရုိင္းမခံဆုိတ့ဲခံယူခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ ေႀကြးေႀကာ္ခ်ီတက္လာႀကသည္။

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းစြာရွိခ့ဲတ့ဲသံလြင္ဟာ ယေန႔မုန္တုိင္းထန္လာပါျပီ။ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ျပည္ေထာင္စုအစုိးရရံပုံေငြျဖင့္ စတင္တည္ေဆာက္လာခ့ဲေသာ သံလြင္တံတား(ေခ်ာင္းဆုံ) စီမံကိန္း(၇၀)ရာခုိင္ႏွဳန္းအျပီးဖြင့္ပြဲျပဳလုပ္ရန္ ႏွစ္လအလုိတံတားအမည္ေျပာင္း ဆုိင္းဘုတ္တင္ပြဲျပဳလုပ္ရန္လမ္း၊ တံတားဦးစီးဌာနမွ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဒု-ဥကၠ႒ ေဒါက္တာေအာင္ႏုိင္ဦးအား ဖိတ္ၾကားရာမွ ျငိမ္သက္ေနေသာသံလြင္ေရဟာ စတင္လွဳပ္ခတ္ခ့ဲသည္။ ကနဦးစီမံကိန္းမွခ်ေပးေသာ'သံလြင္တံတား(ေခ်ာင္းဆုံ)'အမည္မွ'ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတံတား' အျဖစ္အမည္ေပးျခင္းအစီအစဥ္ကုိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေမြးေန႔ျဖစ္ေသာ ေဖေဖာ္ဝါရီ(၁၃)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပရန္ဖိတ္ႀကားခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဒု-ဥကၠ႒မွစတင္ကန္႔ကြက္ခ့ဲျပီး ၄င္း၏ေနာက္တြင္ မြန္အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ဘီလူးကြ်န္းေဒသခံမ်ားႏွင့္ မြန္လူထုအသုိင္းအဝုိင္းႀကား ကန္႔ကြက္မွဳမ်ား ႀကီးမ်ားက်ယ္ျပန္႔လာသည္။ လူမွဳကြန္ယက္မ်ားမွာသာမက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဆီလည္း တရားဝင္ကန္႔ကြက္စာေပးပုိ႔ခ့ဲႀကသည္။ ထုိသုိ႔ကန္႔ကြက္လာေသာေႀကာင့္ မြန္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းဦးမင္းမင္းဦးမွ တံတားအမည္ေျပာင္းဆုိင္းဘုတ္တင္ျခင္း အခမ္းအနားကုိဖ်က္သိမ္းျပီးတံတားအမည္ကုိလည္း ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ားလက္ခံသည့္အမည္နဲ႔ ျပည္နယ္နဲ႔လည္းလုိက္ဖက္သင့္ေလ်ာ္ေသာအမည္တခုခုျဖစ္ရန္ျပည္ေထာင္စုအစုိးထံသုိ႔တင္ျပေပးမည္ဟု ျပန္လည္ထုတ္ျပန္ခ့ဲသည္။

တံတားအမည္ေပးျခင္းနဲ႔ပတ္္သက္ျပီး မြန္တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္(NLD)အစုိးရကုိ အားေပးေထာက္ခံသူမ်ားႀကား အျပန္အလွန္စြပ္စြဲျပစ္တင္လာႀကသည္။ မြန္တုိင္းရင္းသားမ်ားဘက္ကလည္း လူမ်ားစုမ်ား၏အုပ္စုဖြဲ႕ဒီမုိကေရစီ အႏုိင္က်င့္ခံရျခင္း၊ လူမ်ိဳးႀကီးဝါဒျဖင့္ဝါးျမိဳျခင္း၊ ဒီမုိကေရစီအစုိးရဟုအမည္ခံျပီး ျပည္သူ႔အသံကုိ နားမေထာင္ျခင္းစသည္ျဖင့္ ျပန္လည္ေခ်ပလာသည္။

မြန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းဦးမင္းမင္းဦး တာဝန္ယူေနသည့္ကာလတြင္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းႏွင့္စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးပုိင္းအား နည္းခ်က္ သတင္းမ်ား ျပန္႔ႏွံ႔လာသည္။ ထုိသုိ႔ေသာအေႀကာင္းအရင္းမ်ားေႀကာင့္ (NLD)ပါတီ၏ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီ'ဦးဥာဏ္ဝင္း' ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕၏စစ္ေဆးမွဳကုိလည္း ခံထားရသူပါ။ ႏုိင္ငံေရးအရွဳပ္အေထြးဖိအားေပးမွဳမ်ားကုိ ေတာင့္ခံႏုိင္ျခင္းမရွိဘဲ ဦးမင္းမင္းဦး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တာဝန္မွ တရားဝင္ႏွဳတ္ထြက္စာတင္ခ့ဲသည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္(ေဒါက္တာေအးဇံ) မေရြးခ်ယ္မီႏွင့္ တာဝန္မလႊဲေျပာင္းမီကာလတြင္ မိမိခံစားခ်က္ကုိမီဒီယာမ်ားအားရွင္းလင္းျပသခ့ဲသည္။ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာကုိဗဟုိမွထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမွဳမ်ားရွိျခင္း၊ တာဝန္မ်ားကုိခ်ဳပ္ကုိင္ျခင္း' စေသာအေႀကာင္းေႀကာင့္ျဖစ္သည္ဟု သတင္းဌာနမ်ားကုိ ေျပာႀကားခ့ဲသည္။

(NLD)အစုိးရတက္လာျပီးေနာက္ပုိင္း မြန္ျပည္သူလူထုနဲ႔ထိပ္တုိက္မွဳယခုနဲ႔ဆုိႏွစ္ခါရွိပါျပီ။ ပထမအႀကိမ္အျဖစ္ မုဒုံျမိဳ႕၊ ကန္သာယာပန္းျခံတြင္ 'ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း'ေႀကးရုပ္ထုစုိက္ထူထားမွဳကုိ ေဒသခံမြန္လူငယ္မ်ားကန္႔ကြက္ေနသည့္ႀကားမွ ဖြင့္လွစ္ခ့ဲသည္။ မြန္ျပည္သူမ်ားဘက္ကလည္း ယခုလုိကန္႔ကြက္ေနျခင္းမွာ'ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း'ကုိ မေလးစားလုိ႔မဟုတ္ဘဲ အမ်ိဳးသားရင္ႀကားေစ့ေရးေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္မွာ ယခုက့ဲသုိ႔သေဘာထားကြဲလြဲမႈႏွင့္ ပြတ္တုိက္မွဳမ်ားကုိ ေရွာင္ရွားသင့္တယ္လုိ႔ ဆုိႀကသည္။

ထုိသုိ႔ရွဳပ္ေထြးေသာအေျခအေနတြင္ မြန္ျပည္သူလူထု၏ေဒါသကုိထပ္မံျပန္ဆြသလုိ အေျခအေနတရပ္ကုိဖန္တီးေနသလုိ တံတားအမည္ေျပာင္းတဲ့ကိစၥ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚလာတာပါ။ မြန္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေခတၱျငိမ္သက္ေပးခ့ဲေသာတံတားအမည္ေပးျခင္းကိစၥကုိ (၂၈.၂.၂၀၁၇)ရက္ေန႔၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ 'ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတံတား' အမည္ေပးရန္အဆုိကုိ မြန္ျပည္နယ္၊ ေပါင္ျမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္မွျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ 'ေဒၚမိကြန္ခ်မ္း'မွ ထပ္မံအဆုိျပဳတင္သြင္းခ့ဲသည္။ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္(NLD)ကုိယ္စားလွယ္အမ်ားစုပါဝင္ေသာေႀကာင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အမ်ားစုကသေဘာတူလက္ခံေသာေႀကာင့္ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္လက္ခံေဆြးေႏြးရန္အတည္ျပဳခ့ဲသည္။ ထုိသုိ႔လက္ခံေဆြးေႏြးရန္အတည္ျပဳလုိက္သည့္အေပၚေခ်ာင္းဆုံေဒသခံမ်ားမွသေဘာတူလက္ခံျခင္းမရွိေသာေႀကာင့္ (၂.၃.၂၀၁၇) ရက္ေန႔တြင္ ေဒသခံမြန္ျပည္သူလူထုသုံးေထာင္ေက်ာ္ ေခ်ာင္းဆုံျမိဳ႕နယ္ကေညာ္ရြာမွ တံတားသစ္ထိပ္အထိ လမ္းေလ်ွာက္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခ့ဲႀကသည္။

ယင္းပြဲတြင္ေဒါက္တာေအာင္ႏုိင္ဦးမွ'မိကြန္ခ်မ္းထင္သလုိက်ေနာ္တုိ႔ဟာအစြန္းေရာက္ေနျခင္းဟုတ္မဟုတ္ဒီေနရာကုိတခ်က္လာႀကည့္ပါ။ ခင္ဗ်ားတုိ႔ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကုိခ်စ္သလုိ က်ေနာ္တုိ႔လည္းခင္ဗ်ားတုိ႔ထက္မေလ်ာ့ေသာ ခ်စ္ျခင္းနဲ႔ ရင္ထဲမွာေလးစားခ်စ္ျမတ္ႏုိးေနတာပါ။ သူ႕ေနရာနဲ႔သူရွိပါတယ္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ရုပ္ရွင္၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ပုံပါတဲ့ပုိက္ဆံမ်ား အသစ္ရုိက္ႏွိပ္ထုတ္ေဝလုိက္ပါ။ က်ေနာ္တုိ႔ထိပ္ဆုံးမွေထာက္ခံမယ္'ဟု ေျပာႀကားခ့ဲသည္။ (NLD)အစုိးရအေနျဖင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပုံရိပ္ကုိအသုံးခ်ျပီး တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားအေပၚ လႊမ္းမုိးဖုိ႔ႀကိဳးစားေနျခင္းသည္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ကုိအခါခါသတ္ေနသလုိပါ။

(၁၄.၃.၂၀၁၇)ရက္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္တံတားအမည္ေပးျခင္းအဆုိကုိေဆြးေႏြးခ့ဲျပီးလ်ွိဳဝွက္မဲေပးစနစ္စက္ခလုတ္ႏွိပ္မဲခြဲခ့ဲသည္။'ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတံတား'အမည္ကုိအတည္ျပဳသတ္မွတ္ခ့ဲသည္။ ယခုက့ဲသုိ႔(NLD)အမ်ားစုလႊမ္းမုိးေသာလႊတ္ေတာ္တြင္ ယင္းက့ဲသုိ႔ဆုံးျဖတ္ျခင္းသည္ ဒီမုိကေရစီနဲ႔အႏုိင္က်င့္သလုိပါ။ လူမ်ားစုကလူနည္းစုကုိ အုပ္စုဖြဲ႕အႏုိင္က်င့္ေနသလုိပင္ျဖစ္သည္။ 'ျပည္သူ႔အသံ-လႊတ္ေတာ္အသံ၊ျပည္သူ႔ဆႏၵ-လႊတ္ေတာ္ဆႏၵ'ဟု ေႀကြးေႀကာ္ေနေသာ ေဆာင္ပုဒ္နဲ႔ေသြဖယ္ေနသလုိပါ။ ဌာေနေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ား၏အသံကုိလည္း နားေထာင္ျခင္းမရွိပါ။ ဒီမုိအာဏာရွင္ဆန္ဆန္အတည္ျပဳဆုံးျဖတ္မွဳကုိ ေခ်ာင္းဆုံေဒသခံမ်ားနဲ႔ ျပည္သူလူထုကလက္ခံျခင္းမရွိေသာေႀကာင့္ (၁၉.၃.၂၀၁၇) ရက္တြင္ ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕၊ ကမ္းနားလမ္းတြင္ ဒုတိယအႀကိမ္လူေပါင္းသုံးေသာင္းေက်ာ္ ေအးခ်မ္းစြာလမ္းေလ်ွာက္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခ့ဲႀကသည္။ မြန္ျပည္သူမ်ားသာမက'ကရင္၊ပအုိ႔ဝ္' စသည့္ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ားလည္း လာေရာက္ပူးေပါင္းပါဝင္ႀကသည္။

မြြန္ျပည္သူလူထုအသံမွာလည္း တစ္ခုတည္းျဖစ္ေနပါျပီ။ ဆႏၵျပပြဲကုိဦးေဆာင္သူ'ႏုိင္မြန္ရာဇာ'မွ 'က်ေနာ္တုိ႔ယခုလုိဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျခင္းသည္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကုိမထီမ့ဲျမင္မေလးစား၍ ကန္႔ကြက္ေနျခင္းမဟုတ္ပါ။ အစုိးရအေနျဖင့္ ျပည္သူလူထု၏အသံကုိ ဒီမုိကေရစီသေဘာတရားအႏွစ္သာရနဲ႔အညီ လူမ်ားစုကလူနည္းစုဆႏၵကုိ အသိအမွတ္ျပဳနားေထာင္ေပးေစလုိေႀကာင္း'ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

သထုံျမိဳ႕နယ္ကရင္စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမွဳအဖြဲ႕မွ'ေစာေက်ာ္မုိး'ကလည္း 'မြန္လူမ်ိဳးမ်ားဟာရဲရင့္သူမ်ား၊ ညီညႊတ္သူမ်ားျဖစ္ႀကတယ္။ ကရင္နဲ႔ပအုိ႔လူမ်ိဳးမ်ားဟာရုိင္းပင္းကူညီတတ္သူမ်ားအျဖစ္ သမုိင္းမွာက်န္ရစ္မွာပါ။ ရပ္ကြက္ထဲအိမ္တအိမ္မီးေလာင္လုိ႔ က်န္အိမ္မ်ားမွကုိယ္နဲ႔မဆုိင္သလုိေနလ်ွင္ရပ္ ကြက္တခုလုံးျပာက်သြားမည္။ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုတခု၏ ရင္ထဲကအပူကုိက်န္လူမ်ိဳးမ်ားက ဝုိင္းဝန္းေဖးမျခင္းပါပဲ။ ဒီလုိမ်ိဳးဒီမုိကေရစီစံညႊန္းနဲ႔အညီ ေအးခ်မ္းတည္ျငိမ္စည္းကမ္းရွိစြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သည့္အေလ့အထလည္း ျမန္မာျပည္မွာထြန္းကားလာမယ္' လုိ႔ ၄င္းကုိယ္တုိင္ပါဝင္လွဳပ္ရွားခ့ဲမွဳအေပၚ ထုတ္ေဖာ္ေျပာျပထားပါတယ္။

မြန္လူမ်ိဳးမ်ားကပုိ၍စည္းလုံးမွဳကုိတည္ေဆာက္ႏုိင္ခ့ဲျပီး ျပည္သူ႔အသံကုိနားမေထာင္ေသာ(NLD)အစုိးရကုိလည္း ယုံႀကည္မွဳမ့ဲလာေစသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပုံရိပ္ကုိအသုံးခ်ျပီး အမ်ိဳးသားရင္ႀကားေစ့ေရးကုိထိခုိက္ေစမည့္ မည္သည့္ေနရာမဆုိ လႊမ္းမုိးရန္ႀကိဳးစားေနမွဳကုိ အစုိးရအေနျဖင့္ရပ္တန္႔ေစခ်င္ပါတယ္။ တံတားအမည္ေျပာင္းျခင္းကုိလည္း ျပန္လည္ရုတ္သိမ္းျပီး ေဒသခံမ်ား၏ဆႏၵကုိ ျပန္လည္နားေထာင္ေစလုိပါသည္။

(၂၀၁၇)ေခ်ာင္းဆုံျမိဳ႕နယ္တြင္က်င္းပျပီးစီးခ့ဲတဲ့ ႀကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ မိေအးအခါခါနာသလုိ ေနာက္တခါထပ္မံကုိယ္စားလွယ္အေရြးမမွားေတာ့ပါ။ အမွတ္တံဆိပ္ထက္ အမွန္တကယ္အလုပ္လုပ္မည့္သူကုိ ေရြးခ်ယ္ေပးခ့ဲသည္ဟုျမင္မိပါသည္။

by ရာမညမင္းျငိမ္းခ်မ္း (April 5)