၂၀၁၇ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွစ္အတြက္ စိမ္ေခၚေနမႈမ်ား

  • ခုႏွစ္
  •  ဗညားေအာင္/ မြန္သတင္းေအဂ်င္စီ
  • သုံးသပ္ခ်က္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မ႐ွင္ႏွင့္ DPN ေဆြးေႏြးပြဲ(photo: UNFC) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မ႐ွင္ႏွင့္ DPN ေဆြးေႏြးပြဲ(photo: UNFC)

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD အစုိးရအာဏာရလာခဲ့လ်င္ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစုိးရအား မေထာက္ခံလုိသည့္ က်န္တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ား တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးလိမ့္မည္ဟု လြန္ခဲ့သည့္ ၂ ႏွစ္က တြက္ကိန္းေတြလည္း လြဲခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရအမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD အစုိးရ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မ႐ွင္အေနျဖင့္ UNFC ၏ ေတာင္းဆုိခ်က္ ၉ ခ်က္ကုိ မူအားျဖင့္သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္မွာ သႀကၤန္မတုိင္မီ လြန္ခဲ့သည့္မတ္လဆန္းကတည္းကပင္ ျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန္ထိ ႏွစ္ဘက္ၾကား ၁၅ လၾကာေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးခဲ့မႈမ်ားသည္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္အျပန္အလွန္လက္ဆြဲ ႏႈတ္ဆက္ၾကသည့္ မွတ္တမ္းဓါတ္ပုံမ်ား ရုိက္ျပႏုိင္သည္မွလြဲ၍ လက္ဆုပ္လက္ကုိင္ျပႏုိင္သည့္ တုိးတက္မႈကုိလည္း မေတြ႔မိပါ။ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေနသည္ဟုသာ ေျပာဆုိစရာ႐ွိသည္။

ထုိသုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေနသည့္ကာလအတြင္း အစုိးရႏွင့္ UNFC ကုိ ပုိၿပီးအထိနာေစခဲ့သည္မွာ ကခ်င္ KIO, ဝ WNO, သ်ွမ္း SSPP တုိ႔ UNFC အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္မွႏုတ္ထြက္လုိက္ၿပီး UWSA ဝ ဦးေဆာင္သည့္ ေျမာက္ပုိင္းမဟာမိတ္ႏွင့္ပူးေပါင္းကာ NCA လမ္းေၾကာင္းျပင္ပမွၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမည္ဆုိသည့္ ျပည္ေထာင္စုနိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးေရးေကာ္မတီ FPNCC တပ္ေပါင္းစုသစ္ ထပ္မံေပၚေပါက္လာျခင္းပင္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အင္အားတစ္သိ္န္းေက်ာ္႐ွိသည့္အနက္ ၈၀% ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ FPNCC ၏တပ္ဖြဲ႔အင္အားျဖစ္ေၾကာင္း တုိင္းရင္းသားအေရးကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက ဆုိသည္။

ထုိေၾကာင့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္မွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD အစုိးရသစ္ထံ အာဏာလႊဲအပ္ခဲ့စဥ္ကာလက အားလုံးသတ္မွတ္ထားသည့့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ EAOs ၂၁ ဖြဲ႔႐ွိသည့္အနက္ NCA လက္မွတ္ထုိးၿပီးအဖြဲ႔ႏွင့္ မထုိးျဖစ္ေသးသည့္အဖြဲ႔သာ႐ွိခဲ့ရာမွ ယခု ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ NCA ျပင္ပဆုိသည့္ FPNCC တပ္ေပါင္းစုသစ္ ထပ္မံေပၚေပါက္လာျခင္းက လက္႐ွိျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အေပၚ စိန္ေခၚမႈႀကီးပင္ ျဖစ္လာသည္။

FPNCC အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး UWSA ေခါင္းေဆာင္ ဦးေက်ာက္ေကာ္အန္းက လက္႐ွိ NCA စာခ်ဳပ္အရ ေရးဆြဲထားသည့္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ မူေဘာင္တြင္ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အစုအဖြဲ႔ တစ္ခုတည္းသာ႐ွိေနၿပီး အစိုးရအစုအဖြဲ႔၊ လႊတ္ေတာ္အစုအဖြဲ႔၊ တပ္မေတာ္အစုအဖြဲ႔ႏွင့္ နိုင္ငံေရးပါတီအစုအဖြဲ႔အသီးသီး ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ၾကရာတြင္ တိုင္းရင္းသားတို႔ဘက္ကသာ အၿမဲတမ္းရွဳံးနိမ့္ေနလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ NCA စာခ်ဳပ္အရ “နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြမႈ မူေဘာင္”ပါ မဲေပးဆံုးျဖတ္မႈစနစ္မွာ တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ “ေထာင္ေခ်ာက္” ပင္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔က ပန္ဆန္းတြင္ UNFC ဥကၠဌ ႏုိင္ဟံသာႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးၾကစဥ္ သုံးသပ္ေျပာဆုိမႈမ်ား ႐ွိခဲ့သည္။

အလားတူ ဝျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ UWSP/UWSA ႏွင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ RCSS/SSA ကိုယ္စားလွယ္တုိ႔ ဝ ဌာနခ်ဳပ္ပန္ဆန္းမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာ ပထမပတ္အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈတရပ္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္သတင္းသည္လည္း UNFC ဥကၠဌခရီးစဥ္ထက္ပုိ၍ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းလာသည္။ UWSA ႏွင့္ RCSS တဖက္ႏွင့္တဖက္ ရန္သူအျဖစ္ ၁၅ ႏွစ္ၾကာခန္႔ တုိက္ခုိက္လာခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ စစ္ေျပၿငိမ္းရ႐ွိခဲ့ၾကၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ တဖက္တျခမ္းစီ အၿမဲတမ္းရပ္တည္လာခဲ့သည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ႏွစ္ဖြဲ႔တုိ႔၏ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈရလဒ္ကုိ သိလုိေနၾကသည္။

RCSS/SSA အေနျဖင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း မိမိတို႔တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားကုိ တပ္မေတာ္မွဖမ္းဆီးေနျခင္းသည္ ယံုၾကည္မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာေစျပီး ရရွိထားေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ပ်က္ျပားလာနိုင္ေၾကာင္း၊ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္နွင့္ နိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔က ၂၀၁၇ ခုနွစ္ကို ျငိမ္းခ်မ္းေရးနွစ္ျဖစ္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားၾကေသာ္လည္း လက္ရွိအေျခအေနအရ ျဖစ္လာရန္ မလြယ္ကူေတာ့ေၾကာင္း ၿပီးခဲ့သည့္ဇူလုိင္လအတြင္းမွာပင္ RCSS ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ယြက္စစ္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလာၿပီးေနာက္ပုိင္း UWSA ႏွင့္သြားေရာက္ေတြ႔ဆုံမႈတုိ႔ကုိ ဆက္စပ္ေတြးၾကည့္ႏုိင္လိမ့္မည္။

ထုိ႔အတူ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးျဖစ္သည့္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး KNU ၏ ကရင့္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ KNLA စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာေဂ်ာ္နီေျပာၾကားခ်က္ ဗီဒီယုိကလစ္တစ္ခု လြန္ခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လဆန္းပုိင္းက လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာေပၚ ျပန္႔ႏွံ႔လာသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံမွ အဆင္မေျပခဲ့သည့္ကိစၥ၊ ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္အေရး၊ ကရင့္လက္နက္ကုိင္မ်ားေပါင္းစည္းေရးစသည့္ေျပာၾကားခ်က္တုိ႔ လက္႐ွိ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီး EAOs အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္ၾကား အျပန္အလွန္ဆက္ဆံေရးတုိ႔ကုိ အကဲခတ္ႏုိင္ပါသည္။

ေကအဲန္ယူထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ ျမဝတီၿမိဳ႕နယ္၊ ႏုိ႔ဖုိးရြာ (ေခၚ) အတြင္းကြင္းကေလးေက်းရြာတြင္ ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ (၆၇)ႏွစ္ေျမာက္ ကရင့္အာဇာနည္ေန႔အခမ္းအနားသုိ႔ KNU ဥကၠဌ ေစာမူတူးေစးဖုိး တက္ေရာက္ေနစဥ္ စစ္ေရးျပအခမ္းအနားမျပဳလုပ္ရန္ တပ္မေတာ္မွ လာေရာက္တားျမစ္မႈေၾကာင့္ အခမ္းအနားကုိ ၿပီးဆုံးသည့္အထိ မက်င္းပေတာ့ဘဲ ကရင့္အမ်ဳိးသားအလံေတာ္ကုိ ျဖဳတ္သိမ္းလုိက္ရသလုိ ေကၽြးေမြးေရးအစီအစဥ္ ပ်က္ျပယ္ခဲ့ရသည့္ျဖစ္စဥ္ကုိ ကရင္သတင္းစဥ္ KIC မွ ဖတ္႐ွဳရသည္။

NCA လက္မွတ္ထိုးၿပီး ၈ ဖြဲ႔တုိ႔သည္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ဇူလုိင္လအတြင္း ထုိင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္ၿမဳိ႔၌ ၿပီးခဲ့သည့္ (၂၁) ရာစုဒုတိယအစည္းအေဝးႏွင့္ လက္ရွိႏိုုင္ငံေရးမူေဘာင္မ်ား ျပန္လည္သုံးသပ္ၾကရာတြင္ “မူလသေဘာတူညီခဲ့ၾကသည့္ လံုၿခံဳေရးက႑ အေျပာင္းအလဲမွာ SSR ၿပီးမွ လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းေရး DDR ကို သြားရန္ ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရွိလမ္းေၾကာင္းမွာ လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းေရးကိုသာ တပ္မေတာ္က ဦးတည္ေနသျဖင့္ NCA လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ လြဲေခ်ာ္ေနသည့္ အေနအထားမ်ိဳး ျဖစ္ေနေၾကာင္း” သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာဆုိခဲ့သည္။

တဖက္တြင္လည္း NCA ေရးထုိးၿပီး ၂ ႏွစ္တာကာလအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ ပိုမိုရွဳပ္ေထြးလာသည္ဟု ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ UPDJC အတြင္းေရးမႉးအဖြဲ႔ဝင္ စိုင္းေက်ာ္ညႊန္႔က သုံးသပ္သည္။

“၂ ႏွစ္ေရာက္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ နဂိုလ္က NCA ထိုးထားတဲ့ အေရအတြက္ ရွစ္ဖြဲ႔ကေနလြဲၿပီးေတာ့ ထပ္တိုးလာတာလည္း မရွိဘူး။ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈေတြကလည္း UNFC နဲ႔ ေဆြးေႏြးတဲ့အခ်ိန္ေတြမွာ ရွိသေယာင္ေယာင္နဲ႔ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈက အစစ္အမွန္ ျဖစ္မလာဘူးေပါ့ေလ။ ေျပာရရင္ေတာ့ ဒီ ၂ ႏွစ္ ျပည့္ၿပီးတဲ့အခ်ိန္ကေန ေရွ႕ေလွ်ာက္ ေတာက္ေလွ်ာက္ေပါ့ေလ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုင္းရင္း သားလက္နက္ ကိုင္ေတြအေပၚမွာ စဥ္းစားတဲ့ စဥ္းစားခ်က္ေတြ၊ ကိုင္တြယ္တဲ့ ပံုစံေတြက ဒီျပႆနာေတြ အားလံုးကိုေျဖရွင္းႏုိင္မယ့္ ပံုစံမဟုတ္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက မလြယ္ဘူးေပါ့ဗ်ာ” ဟု စိုင္းေက်ာ္ညႊန္႔က ေျပာသည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔ေတြအေရး ရွဳပ္ေထြးေနသည့္ၾကားတြင္ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔မွစ၍ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္ဘဂၤါလီကိစၥေတြ ေပၚေပါက္လာျပန္သည္။ ကမၻာ့ကုလသမဂၢလုံၿခဳံေရးေကာင္စီ အေရးေပၚအစည္းအေဝး ေခၚယူခဲ့ရသည္အထိ ေရွ႔တန္းတင္ခံလာရသည့္ျပႆနာႀကီးအျဖစ္ေရာက္႐ွိလာၿပီး ျပည္တြင္းမွာလည္း ေနရာအႏွံ႔လုံၿခဳံေရး တပ္လွန္႔ထားေနရဆဲျဖစ္သည္။ လက္႐ွိဘဂၤါလီအေရးကိစၥသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္မ်ားႏွင့္ေျဖ႐ွင္းေနရေသာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥထက္ပုိၿပီး ႀကီးမားသည့္စိန္ေခၚမႈပင္ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဒုဥကၠဌ ႏုိင္ဟံသာတုိ႔ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအျမန္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ေျပာဆုိမႈမ်ား႐ွိခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ အစုိးရႏွင့္ျပည္နယ္/ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ သေဘာတူမႈရ႐ွိထားသည့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္းသုိ႔ လက္နက္ျဖင့္စစ္ေရးျပအခမ္းအနားက်င္းပသည္ကုိ အေၾကာင္းျပဳကာ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ား ဝင္ေရာက္မႈမ်ား႐ွိခဲ့ၿပီး စစ္ေရးတင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဂိတ္စခန္းအခ်ဳိ႔ကုိလည္း တပ္မေတာ္မွဖယ္႐ွားခဲ့သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ေအာက္ေျခတပ္မႉးမ်ား အျပန္အလွန္ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း႐ွိခဲ့သျဖင့္ ေသနတ္သံမေပါက္ခဲ့ေပ။

ယခုအခါၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မ႐ွင္ PC ႏွင့္ DPN တုိ႔ က်န္႐ွိသည့္အခ်က္ ၄ ခ်က္ေဆြးေႏြးရန္ ရက္နီးကပ္လာၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ေဆြးေႏြးမည့္ရက္ခ်ိန္း မထုတ္ျပန္ရေသးပါ။ ယခုအႀကိမ္ေတြ႔ဆုံမႈသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွစ္ဟုေခၚဆုိသည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မ႐ွင္ႏွင့္ UNFC တုိ႔၏ ေနာက္ဆုံးေဆြးေႏြးမႈလည္း ဆုိႏုိင္ပါသည္။ လာမည့္ေအာက္တုိဘာလတြင္ NCA လက္မွတ္ထုိးအဖြဲ႔မ်ား၏ ၂ ႏွစ္ျပည့္အခမ္းအနားႏွင့္ ႏွစ္မကုန္မီ တတိယပင္လုံ အစည္းအေဝးအတြက္ျပင္ဆင္မႈမ်ား႐ွိလာသျဖင့္ UNFC အတြက္ အစုိးရႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဆက္လက္က်င္းပရန္ အခ်ိန္ရွိေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။

ထုိ႔ေၾကာင့္ လာမည့္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ UNFC အေနျဖင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးျဖစ္မျဖစ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မ႐ွင္အေပၚ မူတည္ေနသည္ဟု UNFC ဘက္က ေျပာဆုိထားသည္။ အကယ္၍ က်န္႐ွိသည့္ UNFC ေတာင္းဆုိခ်က္ ၄ ခ်က္ကုိ ယခုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ သေဘာတူညီမႈရ႐ွိမည္ဆုိပါက ၂၀၁၇ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွစ္အတြက္ စိမ္ေခၚမႈအခ်ဳိ႔ကုိေက်ာ္ျဖတ္ႏုိင္မွာျဖစ္သလုိ NCA လမ္းေၾကာင္းကုိလည္း ပုိမုိအားျဖည့္ကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္တည္ေဆာက္ႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ေမ်ွာ္လင့္မိပါေၾကာင္း။

Last modified onTuesday, 12 စက္တင္ဘာလ 2017 00:15