မြန္ျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးမင္းေက်ာ္လြင္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္း

  • ခုႏွစ္
  •  ေနာင္ခန္႔/သံလြင္တုိင္းမ္
  • အင္တာဗ်ဴး

မြန္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔တြင္ ျပင္ပခန္႔အပ္သည့္ စည္ပင္သာယာေရးနဲ႔ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ဦးမင္းေက်ာ္လြင္သည္ BE ၿမိဳ႕ျပအင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႔ကို ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသိုလ္မွ ရရွိခဲ့သူျဖစ္ျပီး အာဆီယံလုပ္ပိုင္ခြင့္ရ ျမိဳ႕ျပပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ အင္ဂ်င္နီယာတစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။

ေမး ။ ။ ဝန္ႀကီးအေနနဲ႔လက္ရွိမြန္ျပည္နယ္စည္ပင္ဌာနရဲ႕ ေဆာင္ရြက္မႈအတိုင္းအတာအေပၚ ဘယ္ေလာက္ထိစြမ္းေဆာင္မႈ ရွိေနျပီးထင္လဲ ။
ေျဖ ။ ။ တိုးတက္မႈကေတာ့ အမိႈက္သိမ္းတဲ့တိုးတက္မႈ ကေတာ့ေတာ္ေတာ္ေလးတက္လာတဲ့ သေဘာရွိတယ္။ မိုးတြင္းကာလဆိုေတာ့ အတတ္ႏိုင္ဆံုးရွင္းလင္းေရးပဲ လုပ္ႏိုင္ေသးတာ တည္ေဆာက္ေရးအပိုင္းကေတာ့ မစႏိုင္ေသးဘူး ။

ေမး ။ ။ အသစ္ထပ္မံထြက္ရွိလာတဲ့ စည္ပင္ဥပေဒအသစ္အေပၚ ဝန္ႀကီးအေနနဲ႔ဘယ္လိုသံုးသပ္ ခ်င္လဲ ။
ေျဖ ။ ။ ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ျပီး လူေတြကိုအက်ိဳးျပဳမယ့္ ဥပေဒေတြကို ေတာ္ေတာ္ေလး ထည့္ဆြဲ ထားတယ္။ စိန္ေခၚမႈေတြေတာ့ရွိတယ္။ လမ္းေပၚအမိုးအဖီခ်တာတို႔ ပလက္ေဖာင္းေပၚက်ဴးတဲ့ ကိစၥ ေတြကိုအေရးယူတဲ့အခါမွာ တစ္ခါမွအေတြ႔အႀကံဳမရွိတဲ့လူေတြအေနနဲ႕ကေတာ့ စိန္ေခၚမႈအမ်ားႀကီး ရွိတာေပါ့။

ေမး ။ ။ စည္ပင္ဥပေဒရဲ႕ နည္းဥပေဒထြက္လာဖို႔အတြက္ေရာ ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ေနျပီးလဲ။
ေျဖ ။ ။ နည္းဥပေဒကေတာ့ အခုမွစဆြဲဖို႔အတြက္ ဌာနေတြကိုစုစည္းေနတုန္းပါ။

ေမး ။ ။ ျပည္သူေတြေဝဖန္မႈရွိေနတဲ့စည္ပင္ဌာနအေပ ၚ ျပည္သူေတြရဲ႕ ယံုၾကည္မႈျပန္လည္ရရွိေအာင္ ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္သြားမလဲ။
ေျဖ ။ ။ ဒါေၾကာင့္မို႔ နည္းဥပေဒကိုအျမန္ဆြဲေနတာ ဒီနည္းဥပေဒနဲ႔သြားမွပဲ ျပည္သူေတြရဲ႕ ယံုၾကည္မႈရ မွာ။ အခုကစည္ပင္ဌာနမွာ လြတ္ေနတာေတြ ယိုေပါက္ေတြက မ်ားေနေတာ့ နည္းဥပေဒနဲ႔ပိတ္မွရ မယ္။ အရင္ကေတာ့ ျပည္သူေတြကို တိုက္ရိုက္အက်ိဳးျပဳမႈအားနည္းခဲ့တယ္။ အခုက အားလံုးညီဖို႔ အတြက္ ဝန္ထမ္းေတြဟာလည္း စည္းကမ္းက်လာမယ္ ျပည္သူေတြရဲ႕ ယံုၾကည္မႈကိုနည္းဥပေဒနဲ႔ပဲ ျပန္ရႏိုင္မွာ။

ေမး ။ ။ စည္ပင္ဌာနရဲ႕ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ခ်မွတ္တဲ့အခါ ဝန္ႀကီးတစ္ဦးတည္းကပဲ ဆံုးျဖတ္တာလား ဒါမွမဟုတ္ အစိုးရတစ္ဖြဲ႔လံုးက စုေပါင္းခ်မွတ္တာလား ဝန္ႀကီး။
ေျဖ ။ ။ အရမ္းအေရးႀကီးတဲ့ကိစၥေတြဆိုရင္ အစိုးရအဖြဲ႔ကစုေပါင္းဆံုးျဖတ္တာပါ။ ဦးရဲ႕လုပ္ပိုင္ခြင့္ ဥပေဒအတြင္းမွာဆိုရင္လည္း ဦးကိုယ္တိုင္လုပ္သြားတယ္ ။

ေမး ။ ။ စည္ပင္ဌာနရဲ႕ ရန္ပံုေငြပြင့္လင္းျမင္သာမႈအတြက္ ဝန္ႀကီးသက္တမ္းမွာ ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ သြားဖို႔ အစီအစဥ္ရွိမလဲ ဆရာ။
ေျဖ ။ ။ စည္ပင္ကေတာ့ ဟိုတုန္းက ၃၀ ရာခိုင္နႈန္းလို႔ေရးထားေပမယ့္ အခုက ဖြံ႔ျဖိဳးဖို႔အတြက္ လိုအပ္ ရင္ ရသံုးမွန္းေခ်က သတ္မွတ္ထားတဲ့အဖြဲ႔အေနနဲ႔ ထပ္တိုးေပးတဲ့ရံပံုေငြေတြ ရွိတယ္။ အဲဒါကိုလည္း ဦးတို႔က တစ္ခုခ်င္းအလိုက္ ျပည္သူေတြကိုပြင့္လင္းျမင္သာေအာင္ ခ်ျပသြားမွာပါ။ စီမံကိ္န္းေခၚတဲ့ အေပၚ သံုးစြဲမႈအေပၚ ခ်ျပသြားမွာပါ။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိတယ္ဆိုတာ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ အရည္ အေသြးနဲ႔ပဲ ျပသြားဖို႔ရွိတယ္။ ေငြဘယ္ေလာက္သံုးလဲ ဘယ္ေလာက္က်န္လဲဆိုတာ သိရမယ္။ ပြင့္ လင္းျမင္သာမႈဆိုတာ လမ္းဘယ္ေလာက္ေကာင္းလာတယ္ ဘယ္ေလာက္ခံမလဲဆိုတာ ျပည္သူ ေတြသိရမယ္။ ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕လုပ္ကိုင္မႈအေပၚ ဘာေၾကာင့္ဒီလိုျဖစ္တယ္ဆိုတာ ျပည္သူေတြ သိလာ ေအာင္ ရွင္းျပသြားဖို႔အထိ အစီအစဥ္ရွိတယ္။

ေမး ။ ။ ဝန္ႀကီးအေနနဲ႔ အျခားျဖည့္စြက္ေျပာခ်င္တာမ်ားရွိမလား။
ေျဖ ။ ။ စည္ပင္ကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလးအလုပ္လုပ္ရမွာဆိုေတာ့ ဘတ္ဂ်က္နဲ႔ရတဲ့ ရန္ပံုေငြကို မ်ားမ်ားရေအာင္လုပ္သြားဖို႔ရွိတယ္။ ရမွသာလွ်င္သာယာလွပေရး ေက်းလက္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးကို လုပ္သြား ႏိုင္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေမာ္လျမိဳင္တစ္ခုတည္းကို ဖိေတာင္းေနလို႔မရဘူး။ ဆယ္ျမိဳ႕နယ္အခ်ိဳးညီညီ ေတာင္းရမယ္။ စည္ပင္ကိုအဓိကထားျပီး ေဆာက္လုပ္ေရးနဲ႔တြဲလုပ္သြားမယ္။ ျပည္သူနဲ႔ပဲ တြဲလုပ္ သြားမယ္ ။

ေမး ။ ။ ခုလိုအခ်ိန္ေပးျပီး ေျဖၾကားတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဆရာ။

Last modified onWednesday, 26 ဂ်ဴလုိင္လ 2017 16:49