အက်ပ္အတည္းမွသည္ အခြင့္အေရးဆီသို႔

ယခုႏွစ္ၾသဂုတ္လဆန္းမွစ၍ တစ္ေက်ာ့ျပန္ေရာက္လာေသာ ျမန္မာျပည္ အေနာက္တံခါးဆီမွ အၾကမ္းဖက္မွုမ်ားသည္ တစ္ႀကိမ္ထက္တစ္ႀကိမ္ ပိုမိုျပင္းထန္လာေသာ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ ARSA မွာ လူအင္အား၊ လက္နက္အင္အား၊ နည္းပညာ၊ စစ္ေရးပညာမွအစ သိသိသာသာတိုးတက္လာသည့္ လကၡဏာမ်ား ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ အစိုးရအဆက္ဆက္ရင္ဆိုင္ၾကဳံေတြ႕ခဲ့ရေသာ…
  • ခုႏွစ္

အလွည့္က်မႏဲြ႕စတမ္း

ေအာက္စ္ဖုိ႔တကၠသုိလ္၏ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ပေရာဖက္ဆာတစ္ဦးျဖစ္သူ ေဆာ္ဒီအာေရဗ် ႏုိင္ငံဖြား Nayef Al-Rodhan အဆုိအရ ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ဆုိသည့္ Good Governance တြင္ ၀ိေသသလကၡဏာ (၈) ရပ္ ရွိသည္ဆုိ၏။ ယင္းအဆုိက ကမာၻ႕နုိင္ငံေပါင္းစုံက…
  • ခုႏွစ္

ျပည္သူ႔အတြက္ အာဇာနည္ဟူသည္

“အာဇာနည္မ်ဳိး ေသ႐ိုးမရွိ” ဟူေသာစကားတစ္ရပ္ကို လူအေတာ္မ်ားမ်ားက ေျပာဆိုေလ့ရွိၾကသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ လူ႔အသက္ပင္ ေသဆံုးသြားေသာ္ျငား အမည္နာမႏွင့္ ဂုဏ္ပုဒ္မွာကား ေသဆံုးသြား႐ိုး ထံုးစံမရွိဘဲ သမိုင္းတြင္က်န္ရစ္ခဲ့မည္ကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ႏွစ္စဥ္ (၁၉) ဇူလိုင္ေရာက္တိုင္း ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိ…
  • ခုႏွစ္

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း အလႊဲသုံးစားမႈ မျဖစ္ဖို႔

လူထုဗဟိုျပဳဖြံ႕ေရးစီမံကိန္းေတြဆိုတာ လူထုတရပ္လုံးနဲ႕ နီးနီးကပ္ကပ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းေတြကို အတူတူ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ၿပီး ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာေတြကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ၾကရတဲ့ စီမံကိန္းျဖစ္တယ္လို႕ သေဘာေပါက္ထားပါတယ္။
  • ခုႏွစ္

အစိုးရဝန္ထမ္းလား၊ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းလား

အေရြးခ်ယ္ခံအစိုးရအဖြဲ႕ဟူသည္ အမ်ားျပည္သူ၏ ဆႏၵႏွင့္အညီ အဆင္းအတက္၊ အေျပာင္းအလဲရွိေနမည္ျဖစ္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားစဥ္ဆက္မျပတ္ လည္ပတ္ေနနိုင္ေရး၊ မွတ္တမ္းမွတ္ရာ အရပ္ရပ္ႏွင့္ အခန္းက႑အလိုက္ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ စြမ္းရည္၊ စံႏွင့္ အညႊန္းကိန္းအစရွိသည့္ နိုင္ငံေတာ္ယႏၲရားကို ညီညြတ္မၽွတေအာင္ အျမဲတေစ ထိန္းညႇိေမာင္းႏွင္သြားၾကမည့္သူမ်ားမွာ…
  • ခုႏွစ္

သတင္းေထာက္မ်ားအားဖမ္းဆီးျခင္းသည္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေနမႈကုိ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းသုိ႔ မူးယစ္ေဆးဝါးဆန္႔က်င္ေရးသတင္း သြားေရာက္ရယူခဲ့ေသာ ဧရာဝတီသတင္းဌာနမွ မြန္တုိင္းရင္းသားသတင္းေထာက္ လဝီဝင္၊ DVB မွ အႀကီးတန္းသတင္းေထာက္ ဦးေအးႏုိင္ႏွင့္ သတင္းေထာက္ ဦးေအာင္ျပည့္ဖုန္းတုိ႔ကုိ လြန္ခဲ့သည့္သီတင္းပတ္တြင္ တပ္မေတာ္က ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး မတရားအသင္း ဆက္သြယ္မႈပုဒ္မ ၁၇/၁…
  • ခုႏွစ္

ေျဖာင့္မတ္စြာျဖင့္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ႏုိင္မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ၿမဲမည္

ျမန္မာျပည္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီး ငါးႏွစ္အတြင္းသို႔ေရာက္ရွိလာၿပီး ျဖစ္သည္။ ထိုငါးႏွစ္အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားဘက္က အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏွင့္ ေဒသအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအခ်ဳိ႕ အပါအ၀င္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ က်င္းပျခင္းမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း ခိုင္ၿမဲသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္ရန္ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေရးအပိုင္းတြင္မႈ အားနည္း၊…
  • ခုႏွစ္

ေဒသခံမ်ား သစ္ အသံုးျပဳခြင့္ရလာႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေမွာင္ခိုမ်ား ပေပ်ာက္ေရး

တရားမဝင္သစ္သယ္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးအေရးယူမႈမ်ား ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း မၾကာခဏဆိုသလို ေတြ႕ျမင္ေနရသည္။ စီးပြားျဖစ္ထုတ္ယူသူမ်ား ရိွေနသကဲ့သို႔ တပိုင္တႏိုင္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ အသံုးျပဳရန္ ထုတ္ယူေနသူမ်ားလည္း ရိွေနသည္။
  • ခုႏွစ္
Subscribe to this RSS feed