ေျဖာင့္မတ္စြာျဖင့္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ႏုိင္မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ၿမဲမည္

ျမန္မာျပည္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီး ငါးႏွစ္အတြင္းသို႔ေရာက္ရွိလာၿပီး ျဖစ္သည္။ ထိုငါးႏွစ္အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားဘက္က အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏွင့္ ေဒသအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအခ်ဳိ႕ အပါအ၀င္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ က်င္းပျခင္းမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း ခိုင္ၿမဲသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္ရန္ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေရးအပိုင္းတြင္မႈ အားနည္း၊…
  • ခုႏွစ္

ေဒသခံမ်ား သစ္ အသံုးျပဳခြင့္ရလာႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေမွာင္ခိုမ်ား ပေပ်ာက္ေရး

တရားမဝင္သစ္သယ္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးအေရးယူမႈမ်ား ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း မၾကာခဏဆိုသလို ေတြ႕ျမင္ေနရသည္။ စီးပြားျဖစ္ထုတ္ယူသူမ်ား ရိွေနသကဲ့သို႔ တပိုင္တႏိုင္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ အသံုးျပဳရန္ ထုတ္ယူေနသူမ်ားလည္း ရိွေနသည္။
  • ခုႏွစ္

တုိင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ား၏ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲေရးျပႆနာ

ျပီးခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းက က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ UPDJC မွ တုိင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ား အသီးသီးတုိ႔၏  ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲေရးအတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး လာမည့္ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံ ဒုတိယအႀကိမ္အစည္းအေဝးတြင္ ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳၾကမည္ဟု ဆုိသည္။
  • ခုႏွစ္

စာေမးပြဲနတ္ ဖမ္းစားျခင္းဒုကၡမွ ကင္းေ၀းၾကပါေစ

ယခုရက္အေတာအတြင္း အေျခခံပညာ အထက္တန္းစာေမးပြဲ စာေမးပြဲေျဖဆိုၾကတဲ့သတင္းက သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚတြင္ ေန႔စဥ္လိုပင္ ျမင္ေနၾကားေနၾကရပါသည္။
  • ခုႏွစ္

အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေကာင္းေသာ အစိုးရမ်ား

နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းမွ တာဝန္ရွိ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ တာဝန္ခံမႈရွိျခင္း၊ အမ်ားသေဘာတူညီမႈကို ဦးစားေပးမႈရွိျခင္း၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈရွိျခင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္း၊ တုံ႔ျပန္မႈေကာင္းမြန္ျခင္း၊ တန္းတူညီမွ်ျပီး အားလံုး ပါဝင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ျခင္း စသည့္အရည္အခ်င္းနွင့္ ျပည့္စံုျကသည့္ အစိုးရမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္မႈ…
  • ခုႏွစ္

ဒီမုိကေရစီအာဏာ႐ွင္မဆန္သင့္ပါ

ေမာ္လၿမဳိင္-ဘီးလူးကြ်န္းဆက္သြယ္သည့္ သံလြင္တံတား(ေခ်ာင္းဆုံ)ကုိ “ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတံတား” အမည္ေပးရန္ မြန္ႏုိင္ငံေရးပါတီမွေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး၏ သမီးျဖစ္သူ NLD ပါတီျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္က လႊတ္ေတာ္သုိ႔အဆုိတင္ သြင္းခဲ့မႈအေပၚ ေဒသခံမ်ားသာမက မြန္တမ်ဳိးသားလုံးပါ လက္မခံေဒါသသံႏွင့္အတူ ေဝဖန္တုန္႔ျပန္ေျပာဆုိသံမ်ား ထြက္ေပၚလာသည္။
  • ခုႏွစ္

ေဒသခံတံတားအမည္ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီၫြတ္ေရးကုိထိခုိက္ေစႏုိင္

မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လၿမဳိင္ၿမဳိ႔ႏွင့္ ဘီလူးကြ်န္း-ေခ်ာင္းဆုံၿမဳိ႔သုိ႔ ဆက္သြယ္သည့္ ေခ်ာင္းဆုံ(သံလြင္တံတား)အား “ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း” တံတားဟု အမည္နာမသစ္ ေျပာင္းလဲရန္ ႀကဳိးပမ္းေနၾကသည္။
  • ခုႏွစ္

ပန္းတိုင္းပြင့္ေစ၊ ပြင့္ေသာပန္းတိုင္း ေမႊးေစ

ႏိုင္ငံေရးေရခ်ိန္က ျမင့္တက္လာသလား၊ တန္႔ေနလား၊ တြန္႔ဆုတ္ေနသလားကို ေ၀ခြဲရခက္သည့္ကာလမွာ လက္ရွိကာလပင္ ျဖစ္ေနမလား ထင္မွတ္မွားရသည္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္-အဲန္စီေအ လက္မွတ္ေရးထိုးရာတြင္ တစ္ ႏိုင္ငံလံုးရွိ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအားလံုး မပါ၀င္ေသးသည့္အေပၚ ေ၀ဖန္မႈရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္…
  • ခုႏွစ္
Subscribe to this RSS feed