အက်ပ္အတည္းမွသည္ အခြင့္အေရးဆီသို႔

ယခုႏွစ္ၾသဂုတ္လဆန္းမွစ၍ တစ္ေက်ာ့ျပန္ေရာက္လာေသာ ျမန္မာျပည္ အေနာက္တံခါးဆီမွ အၾကမ္းဖက္မွုမ်ားသည္ တစ္ႀကိမ္ထက္တစ္ႀကိမ္ ပိုမိုျပင္းထန္လာေသာ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ ARSA မွာ လူအင္အား၊ လက္နက္အင္အား၊ နည္းပညာ၊ စစ္ေရးပညာမွအစ သိသိသာသာတိုးတက္လာသည့္ လကၡဏာမ်ား ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ အစိုးရအဆက္ဆက္ရင္ဆိုင္ၾကဳံေတြ႕ခဲ့ရေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားထက္ အခ်ိန္တိုတိုအတြင္း ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ား၏ အာ႐ုံစိုက္ျခင္း၊ ကုလသမဂၢအထိအေရာက္ပို႔ႏုိင္ျခင္းတို႔၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ အင္အားႀကီးႏုိင္ငံမ်ားပါဝင္ ပတ္သက္ေနျခင္းကို မွန္းဆႏုိင္ပါသည္။

အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံကလည္း အဆိုပါအေရးတြင္ မီးစတစ္ဖက္ ေရမႈတ္တစ္ဖက္ပါဝင္ေနျခင္းေၾကာင့္ ထိုမၽွအထိ လက္ရဲဇက္ရဲနိုင္ေနသည္ဟု ေကာက္ခ်က္ဆြဲႏုိင္ပါသည္။

တစ္ခ်ိန္တည္း တစ္ၿပိဳင္တည္း လုံျခဳံေရး ရဲစခန္း၊ ကင္းစခန္းေပါင္း ၃ဝ ကို အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္နိုင္ေသာ အင္အားႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာမွာ သာမန္လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရးဖိႏွိပ္မႈေၾကာင့္ ေပၚထြက္လာေသာ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးတစ္ရပ္မဟုတ္ဘဲ စနစ္တက်ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားေသာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိပါးလာသည့္ က်ဳးေက်ာ္စစ္အသြင္ ေပၚေနပါသည္။ ARSA ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕သည္ ေနာက္ခံအင္အားသာမက ကမၻာ့မီဒီယာကို ေကာင္းစြာအသုံးခ်နိုင္ျခင္းမွာလည္း ယင္းတို႔ဘာလုပ္လုပ္၊ အမွန္ခ်ည္းျဖစ္ေအာင္ ပုံဖ်က္သတင္းမ်ားျဖင့္ အသာစီးရေနလ်က္ရွိသည္။ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ လတ္တေလာရည္မွန္းခ်က္မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ထဲသို႔ ကုလသမဂၢတပ္မ်ား ဝင္ေရာက္ေရးပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း တစ္ဖက္မွ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားကို တရစပ္လုပ္ေနလ်က္မွ မီဒီယာအသီးသီးေပၚတြင္ ျမန္မာအစိုးရက လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္ေနေၾကာင္း သတင္းမွားမ်ားလုပ္ႀကံဖန္တီးလ်က္ လမ္းေၾကာင္းေပးေနျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာဒီမိုကေရစီေရး အေျပာင္းအလဲကို အက်ည္းတန္အ႐ုပ္ဆိုးေစသည့္ အၾကမ္းဖက္က်ဳးေက်ာ္မႈမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္၌ အင္အားႀကီးႏုိင္ငံႀကီးမ်ား၏ Power game ၏ ကစားကြင္းျဖစ္ေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲတြင္ မိတ္ေဆြေယာင္ေဆာင္၍ ကိုယ္က်ိဳးရွာမည့္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားသာရွိၿပီး မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္းမရွိျခင္းကို ယင္းျဖစ္ရပ္မ်ားက ညႊန္ျပလ်က္ရွိေနသည္။

မိတ္ေဆြေကာင္းမရွိျခင္းႏွင့္အတူ ျပည္တြင္းနိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား၌လည္း စည္းလုံးညီညြတ္မႈပ်က္ျပားေနျခင္းမွာ စိုးရိမ္စရာေကာင္းလွသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ARSA အဖြဲ႕၏ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္၌ တင္သြင္းသည့္ အဆိုမ်ားအားလုံး အရာမထင္ျခင္းမွာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အာဏာရနိုင္ငံေရးပါတီအၾကားမွာ သံသယထုထည္ကို လွစ္ျပေနျခင္းျဖစ္သည္။ ေသေရးရွင္ေရး ကာလကို ျဖတ္သန္းေနရေသာ္လည္း တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္နိုင္ငံေရးအသာစီးရသြားမည္ကို စိုးရိမ္ေနၾကပုံေပၚသည္။ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရး၊ ယုံၾကည္မွုတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ စကားလုံးမ်ားႏွင့္သာ အခ်ိန္ျဖဳန္းေနမည္ဆိုပါလၽွင္ ေႁမြပါလည္းဆုံး၊ သားလည္းဆုံး ဇာတ္သိမ္းျဖင့္ အဆုံးသတ္ရပါလိမ့္မည္။

သို႔ပါေသာေၾကာင့္ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္မႈကို ဘုံရန္သူအျဖစ္ သတ္မွတ္၍ ျပည္သူ၊ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ေပါင္းစည္းကာ ယင္းအက်ပ္အတည္းကို အခြင့္အေရးအျဖစ္အသုံးခ်နိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းၾကပါဟု ဟသၤာမီဒီယာက တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။