တုိင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ား၏ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲေရးျပႆနာ

ျပီးခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းက က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ UPDJC မွ တုိင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ား အသီးသီးတုိ႔၏  ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲေရးအတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး လာမည့္ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံ ဒုတိယအႀကိမ္အစည္းအေဝးတြင္ ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳၾကမည္ဟု ဆုိသည္။
  • ခုႏွစ္

စာေမးပြဲနတ္ ဖမ္းစားျခင္းဒုကၡမွ ကင္းေ၀းၾကပါေစ

ယခုရက္အေတာအတြင္း အေျခခံပညာ အထက္တန္းစာေမးပြဲ စာေမးပြဲေျဖဆိုၾကတဲ့သတင္းက သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚတြင္ ေန႔စဥ္လိုပင္ ျမင္ေနၾကားေနၾကရပါသည္။
  • ခုႏွစ္

အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေကာင္းေသာ အစိုးရမ်ား

နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းမွ တာဝန္ရွိ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ တာဝန္ခံမႈရွိျခင္း၊ အမ်ားသေဘာတူညီမႈကို ဦးစားေပးမႈရွိျခင္း၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈရွိျခင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္း၊ တုံ႔ျပန္မႈေကာင္းမြန္ျခင္း၊ တန္းတူညီမွ်ျပီး အားလံုး ပါဝင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ျခင္း စသည့္အရည္အခ်င္းနွင့္ ျပည့္စံုျကသည့္ အစိုးရမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္မႈ…
  • ခုႏွစ္

ဒီမုိကေရစီအာဏာ႐ွင္မဆန္သင့္ပါ

ေမာ္လၿမဳိင္-ဘီးလူးကြ်န္းဆက္သြယ္သည့္ သံလြင္တံတား(ေခ်ာင္းဆုံ)ကုိ “ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတံတား” အမည္ေပးရန္ မြန္ႏုိင္ငံေရးပါတီမွေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး၏ သမီးျဖစ္သူ NLD ပါတီျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္က လႊတ္ေတာ္သုိ႔အဆုိတင္ သြင္းခဲ့မႈအေပၚ ေဒသခံမ်ားသာမက မြန္တမ်ဳိးသားလုံးပါ လက္မခံေဒါသသံႏွင့္အတူ ေဝဖန္တုန္႔ျပန္ေျပာဆုိသံမ်ား ထြက္ေပၚလာသည္။
  • ခုႏွစ္

ေဒသခံတံတားအမည္ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီၫြတ္ေရးကုိထိခုိက္ေစႏုိင္

မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လၿမဳိင္ၿမဳိ႔ႏွင့္ ဘီလူးကြ်န္း-ေခ်ာင္းဆုံၿမဳိ႔သုိ႔ ဆက္သြယ္သည့္ ေခ်ာင္းဆုံ(သံလြင္တံတား)အား “ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း” တံတားဟု အမည္နာမသစ္ ေျပာင္းလဲရန္ ႀကဳိးပမ္းေနၾကသည္။
  • ခုႏွစ္

ပန္းတိုင္းပြင့္ေစ၊ ပြင့္ေသာပန္းတိုင္း ေမႊးေစ

ႏိုင္ငံေရးေရခ်ိန္က ျမင့္တက္လာသလား၊ တန္႔ေနလား၊ တြန္႔ဆုတ္ေနသလားကို ေ၀ခြဲရခက္သည့္ကာလမွာ လက္ရွိကာလပင္ ျဖစ္ေနမလား ထင္မွတ္မွားရသည္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္-အဲန္စီေအ လက္မွတ္ေရးထိုးရာတြင္ တစ္ ႏိုင္ငံလံုးရွိ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအားလံုး မပါ၀င္ေသးသည့္အေပၚ ေ၀ဖန္မႈရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္…
  • ခုႏွစ္

အစိုးရပါဝင္တဲ့ တိုင္းရင္းသားမ်ားအေရး

မြန္ျပည္နယ္ရွိ ျမိဳ႕နယ္တိုင္းတြင္ မြန္အမ်ိဳးသားေန႔ကို စီးကားတိုက္ျမိဳက္စြာ က်င္းပဖို႔အတြက္ မြန္ျပည္နယ္စိုးရမွ ယခုႏွစ္တြင္ ဘတ္ဂ်က္ေငြသိန္း ၁၀ဝ က်ပ္ကို မြန္အမ်ိဳးသားေန႔ က်င္းပေရး (ဗဟို) ေကာ္မတီထံသို႔ ေထာက္ပံ့ ေပးမႈ ရွိခဲ့သည္။
  • ခုႏွစ္

စည္းလံုးညီညြတ္မႈျဖင့္ ခရီးဆက္ရမည့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္နဝါရီ ၁၈ရက္မွ ၂၀ရက္ေန႔အထိ ကရင္လူမ်ဳိးတို႔၏ လူမ်ဳိးအလိုက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကို ကရင္ ျပည္နယ္၊ ဖားအံၿမိဳ႕၌ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့သည္။ ကရင့္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ ေရးအဖြဲ႔မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဖက္…
  • ခုႏွစ္
Subscribe to this RSS feed