အေကာင္းဆံုးကို ေမွ်ာ္လင့္ကာ အရွိန္ျမႇင့္ရမည့္ အမ်ဳိးသားေရး

၁၉၉၉ခုႏွစ္မွစ၍ ႏွစ္စဥ္ က်င္းပခဲ့ေသာ ကရင္အမ်ဳိးသားစည္းလံုးညီညႊတ္ေရး ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ ေနာက္ထပ္ေျခလွမ္းတစ္ခုအ ျဖစ္ ကရင္အမ်ဳိးသားႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲႀကီးတစ္ရပ္ကို ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး-KNU၊ ဖားအံခ႐ိုင္ဌာနခ်ဳပ္ ေလးဝါးစခန္း၌ ယခုႏွစ္ ေမ ၆ရက္မွ ၈ရက္ေန႔အထိ KNU ကဦးေဆာင္ကာ ျပဳလုပ္က်င္းပေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ နယ္ပယ္အသီးသီးရွိ ကရင္လူမ်ဳိးစု အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားအတြင္းမွ ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူထုအေျချပဳ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီး၊ လူငယ္ႏွင့္ တတ္သိပညာရွင္မ်ားက အမ်ဳိးသားစည္းလံုးညီညႊတ္မႈအေရး တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္ အနာဂတ္အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေစရန္ အလို႔ငွာ အမ်ဳိးသားစည္းလံုးညီညႊတ္ေရး၊ မ်ဳိးႏြယ္စုအေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး အစရွိေသာ က႑အသီးသီးကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္ဖို႔ရာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ေရးဆြဲခ်မွတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကမကထျပဳ ဦးေဆာင္သူမ်ားက ဆိုသည္။

  • ခုႏွစ္

သတင္းမီဒီယာႏွင့္ ကရင္ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕၏ အျမင္သေဘာထားမ်ား

ပဒုိေနာ္စီဖိုးရာစိန္ (ဒုဥကၠ႒ - ေကအဲန္ယူ)

က်မ ထင္တာကေတာ့ သတင္းမီဒီယာက အေရးႀကီးတဲ့အရာတစ္ခုပါပဲ။ အထူးသျဖင့္ မီဒီယာဟာ က်မတို႔ရဲ႕ ကရင္ေတြအထဲမွာ အေၾကာင္းအရာေတြ ျပည္သူေတြအထဲကို ေရာက္ရွိဖို႔အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ သတင္းေတြ ေရာက္ရွိဖို႔ဆိုရင္လည္း မီဒီယာေတြအေပၚမွာ အမ်ားႀကီး မူတည္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့  က်မတို႔ ကရင္အခ်င္းခ်င္းအထဲကျဖစ္ေစ၊ ၿမိဳ႕ထဲက ျပည္သူလူထုေတြအတြက္ ဆက္သြယ္ေရး(communication) ျဖစ္တယ္။ ၿဂိဳလ္တုနဲ႔ အင္တာနက္ေတြမွာဆိုရင္လည္း သူတို႔ သတင္းမီဒီယာေတြကို မွီခိုေနရတယ္။ မီဒီယာရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈေတြ၊ သတင္းေပးမႈေတြ၊ သတင္းျဖန္႔ခ်ိတာေတြက ျပည္သူေတြကို အသိပညာေတြကို တိုးပြားေစတယ္။ ႏိုင္ငံေရးကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္တာေတြကိုလည္း ျပည္သူေတြကို အသိေပးႏိုင္တယ္။

  • ခုႏွစ္

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့မႈအေပၚ ANP ပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ေအးေမာင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း

ဧၿပီလ ၁၂ ရက္ေန႕ကေန ၁၅ ရက္ေန႕အထိ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီက ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ ၄ ဦးဟာ တရုတ္ႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ ေဘဂ်င္း (ပီကင္း)ကို သြားေရာက္ၿပီး တရုတ္ျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႕ ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလို ေတြ႕ဆံုစဥ္အတြင္းမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္နဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္လို႕ သိရပါတယ္။

  • ခုႏွစ္
Subscribe to this RSS feed